ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*suitcase*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suitcase, -suitcase-

*suitcase* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suitcase (n.) กระเป๋าเดินทาง See also: กระเป๋าเสื้อผ้า Syn. bag, grip, valise
English-Thai: HOPE Dictionary
suitcase(ซูท'เคส) n. กระเป๋าเสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม,หีบรูปสี่เหลี่ยม
English-Thai: Nontri Dictionary
suitcase(n) กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Go pack your suitcaseไปแพ็คกระเป๋าได้แล้ว
Where's my suitcase?กระเป๋าเสื้อผ้าของฉันอยู่ที่ไหน?
Let me carry your suitcase!ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about a suitcase full of cottonผมอายุเท่าฮันคยองนะ ใครดูแก่กว่า
Rule No. 26 No suitcases full of cottonอีทึก นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินว่าตัวเองแก่
You can unpack your suitcase, Junior. We're not goin'.นายเอากระเป๋าไปเก็บเหอะ จูเนียร์ เราอดไปแล้ว
Peter, take this suitcase up to the attic.ปีเตอร์ เอากระเป๋าเสื้อผ้านี้ ไปไว้ที่ห้องใต้หลังคา
I need you guys to pack while we're gone. One suitcase apiece, okay?ฉันต้องการให้คุณผู้ชายที่จะแพ็คในขณะที่ เรากำลังหายไป หนึ่งกระเป๋าเดินทางคนละโอเค?
Here's a little suitcase. Shocked that it's being used.กระเป๋าใบเล็กอยู่นี่เอง ไม่นึกว่าจะได้ใช้อีก
The suitcase isn't filled with 50s, or gold, or diamonds.ในกระเป๋าไม่ได้มีเงิน ทอง หรือว่าเพชร
Just knock on my door and leave the suitcase outside.ผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง แค่เคาะประตูแล้วทิ้งกระเป๋าไว้ก็พอ
Her suitcase arrived too, but she never claimed it.กระเป๋าเดินทางเธอก็ไปถึงด้วย แต่เธอไม่เคยมาเคลมมันไป
But when a suitcase vibrates,... ..the throwers have got to call the police.หรือเวลาที่มันระเบิด แล้วชิ้นส่วนที่เคยเป็นข้าวของส่วนตัว รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของคุณ มันจะปลิวกระจาย จากพื้นขึ้นไปถึงเพดาน
How many suitcases are you taking?จะเอากระเป๋าไปกี่ใบ ฉันจะเก็บชุดแดงก่อน
Take Marge's suitcase upstairs.เอากระเป๋าของป้ามาร์จขึ้นไปข้างบน

*suitcase* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
箱子[xiāng zi, ㄒㄧㄤ ㄗ˙, 箱子] suitcase; chest; box; case; trunk
潜水装备拖轮箱[qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ, 潜水装备拖轮箱 / 潛水裝備拖輪箱] diving bag; diving suitcase
皮箱[pí xiāng, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄤ, 皮箱] leather suitcase
手提箱[shǒu tí xiāng, ㄕㄡˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄤ, 手提箱] suitcase
行李箱[xíng li xiāng, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄒㄧㄤ, 行李箱] suitcase

*suitcase* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋าเดินทาง[n.] (krapao doēn) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
สัมภาระ[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings FR: équipement [m] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *suitcase*
Back to top