ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-suitcase-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suitcase, *suitcase*,

-suitcase- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about a suitcase full of cottonผมอายุเท่าฮันคยองนะ ใครดูแก่กว่า
Peter, take this suitcase up to the attic.ปีเตอร์ เอากระเป๋าเสื้อผ้านี้ ไปไว้ที่ห้องใต้หลังคา
I need you guys to pack while we're gone. One suitcase apiece, okay?ฉันต้องการให้คุณผู้ชายที่จะแพ็คในขณะที่ เรากำลังหายไป หนึ่งกระเป๋าเดินทางคนละโอเค?
The suitcase isn't filled with 50s, or gold, or diamonds.ในกระเป๋าไม่ได้มีเงิน ทอง หรือว่าเพชร
Just knock on my door and leave the suitcase outside.ผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง แค่เคาะประตูแล้วทิ้งกระเป๋าไว้ก็พอ
Her suitcase arrived too, but she never claimed it.กระเป๋าเดินทางเธอก็ไปถึงด้วย แต่เธอไม่เคยมาเคลมมันไป
But when a suitcase vibrates,... ..the throwers have got to call the police.หรือเวลาที่มันระเบิด แล้วชิ้นส่วนที่เคยเป็นข้าวของส่วนตัว รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของคุณ มันจะปลิวกระจาย จากพื้นขึ้นไปถึงเพดาน
Take Marge's suitcase upstairs.เอากระเป๋าของป้ามาร์จขึ้นไปข้างบน
Place the suitcase in the trunk, and leave.ใส่กระเป๋าไว้ที่ท้ายรถ แล้วกลับไป.
And your wife's suitcase is still packed.กระเป๋าภรรยาคุณก็ยังไม่ได้เปิดออก
I thought they were kidding. And then I saw a suitcase out of the corner of my eye in the hallway.ฉันคิดว่าพวกท่านล้อเล่น ฉันเหลือบเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าวางอยู่
I also haven't thought of that packed suitcase maybe ever.ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะติดหัวฉันแบบนี้

-suitcase- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋าเดินทาง[n.] (krapao doēn) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -suitcase-
Back to top