ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*spooky*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spooky, -spooky-

*spooky* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spooky (adj.) น่ากลัว Syn. ominous, weird, scary
English-Thai: HOPE Dictionary
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี,เหมือนภูติผีปีศาจ,น่ากลัว,ตกใจง่าย., See also: spookily adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is... kinda spooky, isn't it?ที่นี่มันเอ่อ... วังเวงอยู่นะ
It's spooky sleeping out at night in the woods. You might see a bear.ไปค้างคืนในป่าข้างนอกมันน่ากลัว นายอาจเจอหมีก็ได้
Yeah, but they shut it down because, um, a lot of spooky things happened there.ใช่, แต่พวกเค้าต้องปิดมันลงเพราะ, มันมีบางสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นที่นั่น.
I'm telling you, it's spooky. She knows more about you than you do.บอกไรให้ น่ากลัวจัง เธอรู้เรื่องนายดีกว่าตัวนายเองซะอีก
Well, it's spooky to see a dead body, isn't it?น่ากลัววะ ที่ต้องมาดูศพคนตาย จริงมั๊ย
Where you at, spooky creature?แกอยู่ที่ไหน เจ้าตัวประหลาด
It can get a little spooky around here at night so you might wanna put a few lights on.เอาหล่ะ บางที่ที่นี่อาจดูน่ากลัว โดยเฉพาะตอนกลางคืน... ...นายอาจจะอยาก เปิดไฟบางดวงทิ้งไว้
The other guy was a spooky euro dude.สวมแว่นตากรอบเขาสัตว์ ส่วนอีกคนหนึ่ง
Do you know why I can stay in your spooky old room, Mr. Olin?คุณรู้ไหมว่าทำไมผมสามารถ อยู่ในห้องโทรมๆหลอนๆของคุณได้ คุณโอลิน?
I don't care how spooky his old house is.ไม่มีการวิ่งหรืออะไรทั้งนั้น ฉันไม่สนว่าบ้านเขามันจะน่ากลัวแคไหน
That is some spooky psychobabble shit.ยังกะเรื่องผีหลอกเด็ก
It's spooky. I'll grant you, it's more than spooky.มันน่าขนลุก.ผมเห็นด้วยกับคุณ มันยิ่งกว่าน่าขนลุก

*spooky* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp,adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *spooky*
Back to top