ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spooky-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spooky, *spooky*,

-spooky- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's spooky sleeping out at night in the woods. You might see a bear.ไปค้างคืนในป่าข้างนอกมันน่ากลัว นายอาจเจอหมีก็ได้
Yeah, but they shut it down because, um, a lot of spooky things happened there.ใช่, แต่พวกเค้าต้องปิดมันลงเพราะ, มันมีบางสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นที่นั่น.
Well, it's spooky to see a dead body, isn't it?น่ากลัววะ ที่ต้องมาดูศพคนตาย จริงมั๊ย
Where you at, spooky creature?แกอยู่ที่ไหน เจ้าตัวประหลาด
It can get a little spooky around here at night so you might wanna put a few lights on.เอาหล่ะ บางที่ที่นี่อาจดูน่ากลัว โดยเฉพาะตอนกลางคืน... ...นายอาจจะอยาก เปิดไฟบางดวงทิ้งไว้
The other guy was a spooky euro dude.สวมแว่นตากรอบเขาสัตว์ ส่วนอีกคนหนึ่ง
Do you know why I can stay in your spooky old room, Mr. Olin?คุณรู้ไหมว่าทำไมผมสามารถ อยู่ในห้องโทรมๆหลอนๆของคุณได้ คุณโอลิน?
I don't care how spooky his old house is.ไม่มีการวิ่งหรืออะไรทั้งนั้น ฉันไม่สนว่าบ้านเขามันจะน่ากลัวแคไหน
That is some spooky psychobabble shit.ยังกะเรื่องผีหลอกเด็ก
Hey, T.C. That spooky girl left this for you.เฮ้ ที.ซี. แม่สาวพิลึกนั้น ทิ้งสิ่งนี้เอาไว้ให้นาย
Hey, uh, you're going to be okay here all alone in this spooky hospital with a dead alien body?เฮ้... คุณไม่เป็นไรนะ ที่ต้องอยู่เพียงคนเดียว ในโรงพยาบาลร้างนี้
Then you can rise from the dead, and all them vatos will go spooky respect with that shit, you know?จากนั้นนายฟื้นชีวิตจากความตายได้ แล้วพวกมันจะกลัวจนฉี่ราด ยิ่งน่าเกรงขามไปทั่วกับเรื่องเหี้ยนั้น นายเข้าใจไหม

-spooky- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp,adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spooky-
Back to top