ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ravenous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ravenous, -ravenous-

*ravenous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intravenous (adj.) ภายในเส้นเลือดดำ
ravenous (adj.) ซึ่งตะกละมาก See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด Syn. bloodthirsty, starving
English-Thai: HOPE Dictionary
intravenous(อินทระวี'นัส) adj. ภายในหลอดเลือดดำ,เข้าไปในหลอดเลือดดำ.
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intravenousในหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intravenousการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาฉีด (n.) intravenous drug See also: intravenous injection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've been giving her intravenous antibiotics for ten days.เราได้รับการให้เธอ ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 10 วัน
Look, I am ravenous. Have you had lunch?เอ้อ ผมหิวจะตายอยู่แล้ว นี่คุณกินข้าวแล้วยังเนี่ย?
The real problem is their ravenous appetite.ปัญหาจริง ๆ คือความตะกละของพวกมัน
It comes now, drawn with ravenous hunger to the man what bears the black spot.มันฝากนี่มาให้ ฝังไว้เพื่อเตือนความจำ สำหรับคนติดหนี้ .. มือต้องมี "ปานดำ"
Waiting in the Everglades are hordes of county sheriffs, search parties and ravenous reptiles.ที่รออยู่ในเอเวอร์เกลดคือ ฝูงนายอำเภอ หน่วยค้นหา และ สัตว์เลื้อยคลานโหยหิว
They're ravenous feeders, and now they feed off of you.พวกมันตะกละมาก ตอนนี้มันกำลังกัดกินตัวนาย
Lying and paperwork,I get.Shutting down organs-- we could give her intravenous vitamin d and stick her in a tanning booth.โกหก และทำเอกสาร ฉันเข้าใจนะ ทำให้อวัยวะล้มเหลว เราควรให้วิตามิน ดี เธอทางเส้นเลือด แล้วเอาเธอไปใส่เครื่องทำผิวสีแทน
The victims died of cardiac arrest... caused by intravenous injection of potassium chloride.เหยื่อตายจากสถาวะหัวใจหยุดเต้น จากการที่โดนคนร้ายฉีดโปแตสเซียมคลอโรราย ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
He was poisoned by intravenously- injected substances.- ไม่ครับ - แล้วเค้าตายยังไงครับ เค้าถูกวางยาพิษ โดยการฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำครับ
As lovers, they are said to be ravenous beasts.ในฐานะคนรัก พวกมันจะเป็นปีศาจร้ายที่ตะกละตะกลามเป็นที่สุด
Mon cher, thi's "Cavendish the Ravenous", your favorite Timothy.ฮคhะฐnk yะพu fะพr thะต kั–ndั•ะพmะต hะพั•tั–n' ั–n thะต Vะฐllะตy'ั• dะฐy.
Line and rebar were used to administer intravenous fluids after they were buried.มีการวางสายเหล็กเส้น เพื่อให้ของเหลว เข้าเส้นเลือดดำหลังจากฝัง

*ravenous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静脉吸毒[jìng mài xī dú, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄞˋ ㄒㄧ ㄉㄨˊ, 静脉吸毒 / 靜脈吸毒] intravenous drug; IV drug
[chái, ㄔㄞˊ, 豺] ravenous beast; wolves (collect.)

*ravenous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中心静脈栄養[ちゅうしんじょうみゃくえいよう, chuushinjoumyakueiyou] (n) central venous hyperalimentation; intravenous hyperalimentation
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire
点滴[てんてき, tenteki] (n,vs) (1) raindrops; falling drop of water; (2) intravenous drip; (P)
点滴注射[てんてきちゅうしゃ, tentekichuusha] (n) intravenous drip infusion
貪食[どんしょく, donshoku] (n,vs) voracity; ravenousness
静注[じょうちゅう, jouchuu] (n) (abbr) intravenous injection; IV
静脈内[じょうみゃくない, joumyakunai] (adj-no) intravenous; intravascular
静脈注射[じょうみゃくちゅうしゃ, joumyakuchuusha] (n) intravenous injection
静脈麻酔薬[じょうみゃくますいやく, joumyakumasuiyaku] (n) intravenous anaesthetic; intravenous anesthetic

*ravenous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā ) EN: intravenous infusion FR: intraveineuse [f]
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ยาฉีด[n. exp.] (yā chīt) EN: intravenous drug ; intravenous injection ; injectable preparation ; injection FR:

*ravenous* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intravenös {adj} [med.]intravenous
intravös {adv}intravenously
Heißhunger {m}ravenous appetite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ravenous*
Back to top