ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*overture*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overture, -overture-

*overture* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overture (n.) เพลงโหมโรง See also: ดนตรีที่เล่นนำก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ต
overture (n.) การเกริ่นนำ See also: การเสนอนำ Syn. introduction, prelude
English-Thai: HOPE Dictionary
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
overture(โอ'เวอะเชอะ) n. เพลงโหมโรง,ฉากเริ่มต้น,โคลงนำ,การเล่นนำ,บทนำ,การเริ่มต้น,การแสดงเอง,การเสนอ,การทาบทาม.vt. เสนอ,ทาบทาม, Syn. proposal,offer
English-Thai: Nontri Dictionary
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overtureโหมโรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทาบทาม (n.) overture See also: approach, solicitation, asking for, invitation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น
Your overtures of... comradeship, of friendship, of...ที่แกล้งทำเป็นดี ทำมาตีสนิท
Finally, his amorous overtures wore her down, and she agreed to dinner.ในที่สุดเขาก็ทำให้แม่ฉันตกหลุมรัก
Our titled song, William Tell's Overture's composer, Rossini...เพลงโหมโรง วิลเลี่ยม เทล ที่เราจะใช้ ประพันธ์โดย รอสซินี
It was an overture toward collaboration, since we both want the same thing.นั่นแค่ คอแลกชั่นหนึ่ง ตั้งแต่เราทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกัน
He loved Wagner, especially the "Tragic Overture." It's him.เขาชอบแวคเนอร์มาก โดยเฉพาะ "Tragic Overture" นั่นแหละเขา
Well, for the record, a CD was not sent to the police this morning, and the "Tragic Overture" was written by Brahms, not Wagner, so luckily, I guess it's not your cousin.ซีดีไม่ได้ถูกส่ง ให้ตำรวจเมื่อเช้านี้ และ "Tragic Overture" ประพันธ์โดยบราห์มส์ ไม่ใช่แวคเนอร์ โชคดีนะครับ ผมว่านั่นไม่ใช่ญาติคุณแน่
She was nowhere to be found when the overture began.เธออยู่ในที่ที่ไม่สามรถหาเจอในตอนที่การเปิดฉากเริ่มขึ้น
Overtures like that get my juices flowing.เพลงโหมโรงทำน้ำตาฉันไหลพราก
First, the overture.เริ่มด้วย เพลงโหมโรง
The DCD was Tchaikovsky's 1812 Overture.แผ่นซีดี เล่นเพลงของ ไชคอฟสกี้ เพลงโหมโรง หมายเลข 1812.
Today, we will start practicing William Tell's overture.วันนี้เราจะทำการฝึกซ้อมเพลงโหมโรงจากเรื่อง \ วิลเลี่ยม เทล

*overture* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序曲[xù qǔ, ㄒㄩˋ ㄑㄩˇ, 序曲] overture

*overture* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーチュア[, o-ba-chua] (n) overture
オーバチュア[, o-bachua] (n) overture
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P)
申し込み(P);申込み(P);申込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P)
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P)

*overture* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect FR:
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture FR: frapper les trois coups

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *overture*
Back to top