ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inveterate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inveterate, -inveterate-

*inveterate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inveterate (adj.) ซึ่งติดเป็นนิสัย See also: ซึ่งเป็นสันดาน, ซึ่งฝังลึก Syn. habitual, chronic, confirmed
English-Thai: Nontri Dictionary
inveterate(adj) มั่นคง,ติดแน่น,เข้ากระดูกดำ,เก่าแก่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งอมแงม (adv.) inveterately See also: habitually, confirmingly, chronically Syn. ติดเป็นนิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's an inveterate gambler, not a terribly good one from what I gather.เขาเป็นนักพนันตัวยงเลยล่ะ ไม่ได้เล่นเก่งซักเท่าไหร่ จากที่ผมรู้มานะ

*inveterate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โกหก[v. exp.] (khī kōhok) EN: be an inveterate liar FR:
โงหัวไม่ขึ้น[xp] (ngō hūa mai) EN: be utterly defeated ; be addicted (to) ; be inveterate FR:
งอมแงม[adv.] (ngøm-ngaēm) EN: utterly ; terribly ; extremely ; inveterately FR:
ทาสการพนัน[n. exp.] (thāt kān ph) EN: slave to gambling ; addicted to gambling ; inveterate gambler FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inveterate*
Back to top