ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*importantly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น importantly, -importantly-

*importantly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
importantly (adv.) อย่างสำคัญ See also: โดยสำคัญ Syn. significantly
self-importantly (adv.) อย่างทะนงตัว
unimportantly (adv.) อย่างเล็กน้อย Syn. insignificantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get in with catlike movements; you need to get relaxed.สิ่งสำคัญเวลาคุณจะเข้าไปในสเลด คุณต้องเคลื่อนไหวเหมือนแมว คุณต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง
Give me the opportunity. But more importantly, by his methods.แต่ที่สำคัญกว่า ด้วยวิธีของเขา
I am smart, capable and, most importantly,... ..I'm free in all the ways that you are not.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในธนาคาร นายมีบ้าน เช่าเอาไว้
More importantly, do you, as a foreigner, see me in this light?More importantly, do you, as a foreigner, see me in this light?
It is with passion, courage of conviction... and strong sense of self... that we take our next steps into the world... remembering that first impressions... are not always correct... you must always have faith in people... and most importantly... you mustและด้วยความหลงใหล ความกล้าที่จะเชื่อมั่น และเชาวน์ปัญญานี้เอง ที่จะพาเราก้าวเข้าไปในโลก
I write now, firstly, to thank you for coming all this way to apologise, but, more importantly, to tell you..."ผมเขียนมาเพื่อบอกคุณว่า ผมขอบคุณมากที่คุณมาเพื่อขอโทษผม แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด ที่ผมอยากบอกคุณ... .."
"More importantly, to tell you that I forgive you for it 100%.""สิ่งสำคัญที่ผมอยากบอกคุณก็คือ ผมยกโทษให้คุณ 100 %"
But most importantly, this supplies the house with a running current of electricity.ที่สำคัญ เจ้าเครื่องนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน
Most importantly, this cannot be a refugee camp.สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่นี่เป็นค่ายผู้ลี้ภัยไม่ได้
And most importantly, never, under any circumstances, marry Lisa Abromowitz.และที่สำคัญที่สุด อย่าให้ใครจูงจมูกเป็นอันขาด อย่าแต่งงานกับลิซ่า อัลบราโมวิทส์
Anyway, more importantly, listen. It's been three weeks now.ก็เอาเถอะ มีคำถามเด็ดจะถาม แต่งมาสามอาทิตย์แล้วเนี่ย
More importantly, don't fall for Hisako while I'm goneที่สำคัญ อย่าแอบหลงรัก ฮิซาโกะ ตอนฉันไม่อยู่ล่ะ

*importantly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *importantly*
Back to top