ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hilarious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hilarious, -hilarious-

*hilarious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hilarious (adj.) ตลกขบขัน See also: เฮฮา, ครื้นเครง Syn. amusing, funny, lively
English-Thai: HOPE Dictionary
hilarious(ฮิแล'เรียส) adj. สนุกสนานเฮฮา,ร่าเริง,อึกทึก., See also: hilariousness n., Syn. noisily,merry,funny
English-Thai: Nontri Dictionary
hilarious(adj) เฮฮา,ร่าเริง,สุขสันต์,สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is hilarious, one Monican eluding all of our defenses.ช่างดีเหลือเกิน มีโมนิกัน ผ่านระบบป้องกันทั้งหมดเข้ามาได้
That's funny. Hilarious. My sides are splitting.น่าขันชะมัก ขำกลิ้งจนปวดท้องแล้ว
Because I did it last year, and it's actually kind of hilarious and great.เพราะปีที่แล้วฉันก็ทำ มันก็เป็นแบบเฮฮาและก็ดีนะ
God, that would be hilarious, you know.พระเจ้า นั่นมันคงจสนุกมากๆเลย นายก็รู้
You're hilarious. Hey.คุณนี่อารมณ์ขันจริงๆ เฮ้
That's hilarious. My parents are dead. Thanks.ตลกจังเลย พ่อแม่ผมตายไปแล้ว ขอบคุณ
You were hilarious today in drama class.วันนี้ในวิชาการละครเธอดูขำสุดๆ
You were so hilarious in that olive costume.เธอตลกมากๆ ตอนที่ใส่ชุดมะกอก
That was hilarious the other day, When he asked us when we're getting married.วันก่อนนั้นตลกมากเลย ที่เขาถามเราว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่น่ะ
You are hilarious. What is it, the chair?คุณมีอารมณ์ขันดีนะ นี่อะไร รายการ The Chair รึไง?
Well, the thing is, I can't wait to show you this hilarious Internet video.ที่จริงแล้ว ผม.. ไม่.. ไม่อยากรอช้าที่จะให้คุณดู..
Suppose I decide that's my job. - 'cause you're hilarious! - Jeff, I hope you've got an army of raisinsฉันว่านั่นก็งานฉันเหมือนกัน เจฟ เตรียมตัวไว้ให้ดีนะ

*hilarious* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搞笑[gǎo xiào, ㄍㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, 搞笑] funny; hilarious

*hilarious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular

*hilarious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreū) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful FR: joyeux
ครื้นเครง[adj.] (khreūnkhrēn) EN: boisterous ; roisterous ; roistering ; hilarious ; merry ; full of fun FR:
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hilarious*
Back to top