ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hilarious-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hilarious, *hilarious*,

-hilarious- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I did it last year, and it's actually kind of hilarious and great.เพราะปีที่แล้วฉันก็ทำ มันก็เป็นแบบเฮฮาและก็ดีนะ
You were hilarious today in drama class.วันนี้ในวิชาการละครเธอดูขำสุดๆ
You were so hilarious in that olive costume.เธอตลกมากๆ ตอนที่ใส่ชุดมะกอก
That was hilarious the other day, When he asked us when we're getting married.วันก่อนนั้นตลกมากเลย ที่เขาถามเราว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่น่ะ
Well, the thing is, I can't wait to show you this hilarious Internet video.ที่จริงแล้ว ผม.. ไม่.. ไม่อยากรอช้าที่จะให้คุณดู..
The hilarious guy-on-guy.และที่ฮากว่านั้น คือ ชายกับชาย
It's the hilarious guy-on-guy.นั่นมันการปั้นหม้อรอผัวแบบชายกับชาย
Yeah, she's really funny when she's asking for money, and she's hilarious when she needs a place to stay.ใช่ แม่จะตลกมากเวลาขอเงิน และตลกโลกแตก ถ้าจะขอที่พักด้วย
Well, I just got a text from Becky, replete with hilarious auto-corrects.ดีจริง ฉันเพิ่งได้ข้อความ จากเบคกี้ เต็มไปด้วย ข้อความแก้ไขอัตโนมัติตลกๆ
It's freaking hilarious how jealous of Blaine you are.มันน่าขำจะตาย เวลาที่เธออิจฉาเบลนน่ะ
Heh, how about you put some of that hilarious energy into making lunches?ช่วยเอาเรื่องตลกคุณ ไปทำอาหารทีได้มั้ย
No, I think the world is full of hilarious coincidences.ไม่ ชั้นคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วย เรื่องบังเอิญตลกๆ

-hilarious- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreū) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful FR: joyeux
ครื้นเครง[adj.] (khreūnkhrēn) EN: boisterous ; roisterous ; roistering ; hilarious ; merry ; full of fun FR:
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hilarious-
Back to top