ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*guest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guest, -guest-

*guest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guest (n.) แขก See also: ผู้มาเยี่ยม, แขกเหรื่อ Syn. visitor Ops. insider, native
guest room (n.) ห้องพักแขก
guest worker (n.) ผู้ทำงานที่มาจากประเทศยากจนและเข้าทำงานในประเทศรวยกว่า
guesthouse (n.) บ้านรับรอง See also: บ้านพักเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
guest(เกสทฺ) n. แขก,ลูกค้า,ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก, Syn. caller,visitor
guesthouse(เกสทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านรับรองแขก
English-Thai: Nontri Dictionary
guest(n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ,ผู้รับเชิญ,ลูกค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guestแร่เยือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guest Speakersวิทยากร [การแพทย์]
Guesthousesเกสต์เฮ้าส์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้านรับรอง (n.) guesthouse Syn. เรือนรับรอง
รับรองแขก (v.) entertain guests See also: give a party
เรือนรับรอง (n.) guesthouse
เลี้ยงแขก (v.) entertain guests See also: give a party Syn. รับรองแขก
เลี้ยงโต๊ะจีน (v.) give Chinese food to guests
แขก (n.) guest See also: visitor
แขกบ้านแขกเมือง (n.) state guest See also: visitor, official foreign visitor Syn. แขกเมือง, อาคันตุกะ
แขกเหรื่อ (n.) guest See also: visitor Syn. แขก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He ushered the guests to their seatsเขานำแขกไปยังที่นั่ง
The hotel can accommodate over 1000 guestsโรงแรมสามารถจัดหาห้องพักให้แขกได้มากกว่า 1000 คน
He's staying in our house as my personal guestเขาจะพักอยู่ที่บ้านเราในฐานะแขกส่วนตัวของฉัน
Could you please go buy a few snacks for our guest?เธอช่วยไปซื้อขนมสักสองสามอย่างมาให้แขกของเราหน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, Jim, since you are my guest and I am your host what is your pleasure?จิม ในเมื่อนายเป็นแขกของฉัน ฉันเป็นเจ้าบ้าน นายอยากทำอะไรสนุกๆ บ้าง
You may have read about my next guest in the newspapers recently.คุณอาจเคยอ่านเรื่องของเขา ทางหน้าน.ส.พ.ระยะนี้
I lived in one of the guest rooms...ฉันพักอยู่ที่ห้องสำหรับแขก...
You be my guest, man.ตามสบายเลยเพื่อน ไม่ต้องเกรงใจ
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
Yvette, will you go and check that dinner will be ready as soon as all the guests have arrived.อีเว็ตต์ คุณไปดูซิ ว่าอาหารเย็นจะพร้อมเสิร์ฟ ทันทีที่แขกทุกท่านได้มาถึงได้ไหม
No, sir. For the seventh guest, Mr. Boddy.ไม่ใช่ครับท่าน สำหรับคุณบ๊อดดี้ แขกคนที่เจ็ด
These people are my special guests. Give them anything they want.ท่านเหล่านี้เป็นแขกพิเศษของผม บริการทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ
They're here to keep the guests happy.พวกเขาคอยให้ความบันเทิงแขก
No guests allowed. House rules.ห้ามแขกเข้าไป กฏของที่นี่
You intend to cook with bathwater tonight? Did you forget we have guests for dinner?แล้วทำอาหารยังไง จะมีคนมากินมื้อเย็นด้วยนะ
The winner each week gets a guest spot on Johnny Carson.ผู้ชนะแต่ละสัปดาห์ ได้ออกรายการของคาร์สัน

*guest* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, 客厅 / 客廳] drawing room (room for arriving guests); living room
[dōng, ㄉㄨㄥ, 东 / 東] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong
来宾[lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ, 来宾 / 來賓] guest; visitor
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
客房[kè fáng, ㄎㄜˋ ㄈㄤˊ, 客房] guest room
招待所[zhāo dài suǒ, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄙㄨㄛˇ, 招待所] guest house; small hotel
宾客[bīn kè, ㄅㄧㄣ ㄎㄜˋ, 宾客 / 賓客] guests; visitors
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ, 宾至如归 / 賓至如歸] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home
逆旅[nì lǚ, ㄋㄧˋ ㄌㄩˇ, 逆旅] guest-house; inn
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly
官客[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, 官客] male guest at party
客堂[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, 客堂] room to meet guests; parlor
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
座席[zuò xí, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˊ, 座席] seat (at banquet); by ext. guest of honor
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party
客栈[kè zhàn, ㄎㄜˋ ㄓㄢˋ, 客栈 / 客棧] tavern; guest house; inn; hotel
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, 不速] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, 不速而至] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence
网络客[wǎng luò kè, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 网络客 / 網絡客] web user; guest user
迎新[yíng xīn, ˊ ㄒㄧㄣ, 迎新] to see in the New Year; to welcome new guests; by extension, to receive new students
迎宾[yíng bīn, ˊ ㄅㄧㄣ, 迎宾 / 迎賓] to welcome a guest; to entertain a customer (of prostitute)
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, 嘉宾 / 嘉賓] esteemed guest
来客[lái kè, ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, 来客 / 來客] guest
客人[kè rén, ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ, 客人] guest
宾馆[bīn guǎn, ㄅㄧㄣ ㄍㄨㄢˇ, 宾馆 / 賓館] guesthouse
电灯泡[diàn dēng pào, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ, 电灯泡 / 電燈泡] light bulb; (slang) unwanted third guest
简慢[jiǎn màn, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄢˋ, 简慢 / 簡慢] negligent (towards guests)
[yà, ㄧㄚˋ, 迓] receive (as a guest)
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, 下手] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 酢] toast to host by guest
不速之客[bù sù zhī kè, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ, 不速之客] uninvited or unexpected guest
[bīn, ㄅㄧㄣ, 宾 / 賓] visitor; guest

*guest* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master
ゲスト[, gesuto] (n) guest; (P)
ゲストID[ゲストアイディー, gesutoaidei-] (n) {comp} guest ID
ゲストOS[ゲストオーエス, gesutoo-esu] (n) {comp} guest Operating System
ゲストハウス[, gesutohausu] (n) guesthouse
ゲストルーム[, gesutoru-mu] (n) guest room
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
会席料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (See 懐石料理) set of dishes served on an individual tray for entertaining guests; banquet
伴食[ばんしょく, banshoku] (n,vs) (1) eating with a guest; (2) nominal official (a slighting term)
佳賓[かひん, kahin] (n) good guest; interesting guest
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P)
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P)
客人[きゃくじん, kyakujin] (n) caller; visitor; company; guest
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer
客室[きゃくしつ, kyakushitsu] (n) drawing room; guest room; (P)
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P)
客間[きゃくま, kyakuma] (n) parlor; parlour; guest room; (P)
宿す[やどす, yadosu] (v5s,vt) (1) to keep (guest); (2) to conceive; (3) to carry (virus); (4) to entrust; (P)
宿泊人[しゅくはくにん, shukuhakunin] (n) lodger; boarder; paying guest
宿泊者[しゅくはくしゃ, shukuhakusha] (n) guest (esp. hotel); lodger
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P)
幣物[へいもつ, heimotsu] (n) Shinto offerings; present to a guest
広間[ひろま, hiroma] (n) hall; saloon; spacious room; guest room
座持ち[ざもち, zamochi] (n) entertaining guests
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl
手のかかる;手の掛かる[てのかかる, tenokakaru] (exp,adj-f) (See 手が掛かる) troublesome; difficult (e.g. customer, guest, child); laborious (e.g. task, dinner)
押し掛け客;押掛け客[おしかけきゃく, oshikakekyaku] (n) uninvited guest
掌客[しょうきゃく, shoukyaku] (n) (arch) court official in charge of entertaining important guests
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室,本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ゲスト[げすと, gesuto] guest
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きゃく, kyaku] Thai: แขก(ผู้มาเยือน) English: guest

*guest* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคันตุกะ[n.] (ākhantuka) EN: visitor ; guest FR: visiteur [m]
อาคันตุก-[pref.] (ākhantuka-) EN: visitor ; guest FR: visiteur [m]
บรรดาแขกเหรื่อทั้งหลาย[X] (bandā khaēk) EN: all the guests FR:
บ้านรับรอง[n.] (bānraprøng) EN: guesthouse FR: pension de famille [f]
ดารารับเชิญ[n. exp.] (dārā rapcho) EN: guest star FR:
เกสต์เฮ้าส์ = เกสต์เฮาส์[n.] (kēt-hāo) EN: guesthouse ; bed-and-breakfast FR: pension de famille [f]
แขก[n.] (khaēk) EN: guest ; visitor ; caller FR: invité [m] ; hôte [m] ; convive [m] ; visiteur [m]
แขกเมือง[n.] (khaēkmeūang) EN: official visitor ; official guest FR:
แขกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (khaēk phū m) EN: guest of honour ; guest of honor (Am.) FR: invité d'honneur [m]
แขกรับเชิญ[n. exp.] (khaēk rapch) EN: guest FR: invité [m]
แขกเหรื่อ[n. exp.] (khaēk reūa) EN: guest FR:
ออกแขก[v.] (økkhaēk) EN: entertain guests FR:
ปาหุณ[n.] (pāhun) EN: guest FR:
ปาหุณ-[pref.] (pāhuna) EN: guest FR:
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator ; guest FR: maître de cérémonie [m] ; hôte [m]
ผู้เข้าพัก[n. exp.] (phū khao ph) EN: guest FR: hôte [m]
ผู้มาเยือน[n. exp.] (phū mā yeūo) EN: visitor ; guest ; caller FR: visiteur [m]
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest FR:
รับแขก[v.] (rapkhaēk) EN: receive visitors ; receive a guest ; entertain guests ; look after a guest FR: recevoir des visiteurs : recevoir des invités ; recevoir des hôtes
ต้อนรับแขก[v. exp.] (tønrap khaē) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs
วิทยากรรับเชิญ[n. exp.] (witthayākøn) EN: guest speaker FR:

*guest* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gästebuch {n}guest book; guestbook; visitors' book
Hotelgast {m}hotel guest
Stargast {m}star guest
Stammtisch {m}table reserved for regular guests
undeutlich {adj} | undeutlicher | am undeutlichstenvague | vaguer | vaguest
Fremdenzimmer {n}guest room
Gästehaus {n}guest house
Gastdozent {m}guest lecturer; visiting lecturer
Gastprofessur {f}guest professorship
Gastspiel {n}guest performance
Gastwissenschaftler {m}guest researcher
Hospitant {m}guest student

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *guest*
Back to top