ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*freaky*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น freaky, -freaky-

*freaky* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freaky (adj.) แปลกประหลาด Syn. bizarre, eccentric Ops. regular, normal
English-Thai: HOPE Dictionary
freaky(ฟรีค'คี) adj. (ดู) freakish, See also: freakily adv. freakiness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, you know, it's, it's freaky, but it happens.ผมหมายถึงคุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องประหลาด แต่มันเกิดขึ้น
I´m in the car with a psycho, freaky, Jason hack-killer motherfucker.ฉันนั่งอยู่ในรถกับไอ้โรคจิตมา อย่าฆ่าฉันเลยนะพี่เจสัน
It's too freaky. Makes my skin crawl.มันน่ากลัวเกินไป ทำผิวหนังผมน่าขยะแขยง
So you can send secret messages to your freaky little friends? No, sir.แกจะได้ส่งจดหมายลับ ให้พวกเพื่อน ๆ น่ะเหรอ ไม่ได้
You're never going to see those freaky friends of yours again. Never!แกไม่มีวันได้พบกับเพื่อน ๆ ประหลาดของแกอีก
I told you, I knew it, I knew Link Peterson was a freaky bastard, I think Linky Link might be batting for the other team, you know what I mean?l told you, l knew it, l knew Link Peterson was a freaky bastard, l think Linky Link might be batting for the other team, you know what l mean?
Yeah, there were some freaky momentsก็คงงั้น ฉันว่าบางช่วงก็ ออกจะแปลก
Yeah, well, in the FBI, we'd call it a freaky coincidence.โอ้ ใช่ สำหรับ เอฟ.บี.ไอ. เราเรียกมันว่า ความบังเอิญประหลาด
Kind of freaky being back here.รู้สึกตื่นเต้นที่กลับมานี้
People love to see dorks doing that freaky shit on hidden video.คนส่วนใหญ่ชอบดูอะไรแอบๆ ดูแม่งเวลาทำอะไรทุเรศๆ ละแม่งไม่รู้ตัว
You want to tell me what's going on in that freaky head of yours?ไหนบอกซิว่าอะไรกวนใจนายอยู่น่ะแซม
Any freaky deaths?แล้วมีการตายแปลกๆรึเปล่า?

*freaky* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
komisch {adj} | komischer | am komischstenfreaky | freakier | freakiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *freaky*
Back to top