ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-freaky-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น freaky, *freaky*,

-freaky- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you can send secret messages to your freaky little friends? No, sir.แกจะได้ส่งจดหมายลับ ให้พวกเพื่อน ๆ น่ะเหรอ ไม่ได้
You're never going to see those freaky friends of yours again. Never!แกไม่มีวันได้พบกับเพื่อน ๆ ประหลาดของแกอีก
I told you, I knew it, I knew Link Peterson was a freaky bastard, I think Linky Link might be batting for the other team, you know what I mean?l told you, l knew it, l knew Link Peterson was a freaky bastard, l think Linky Link might be batting for the other team, you know what l mean?
Yeah, there were some freaky momentsก็คงงั้น ฉันว่าบางช่วงก็ ออกจะแปลก
Yeah, well, in the FBI, we'd call it a freaky coincidence.โอ้ ใช่ สำหรับ เอฟ.บี.ไอ. เราเรียกมันว่า ความบังเอิญประหลาด
Kind of freaky being back here.รู้สึกตื่นเต้นที่กลับมานี้
People love to see dorks doing that freaky shit on hidden video.คนส่วนใหญ่ชอบดูอะไรแอบๆ ดูแม่งเวลาทำอะไรทุเรศๆ ละแม่งไม่รู้ตัว
You want to tell me what's going on in that freaky head of yours?ไหนบอกซิว่าอะไรกวนใจนายอยู่น่ะแซม
Any freaky deaths?แล้วมีการตายแปลกๆรึเปล่า?
She's been giving me the freaky eye.หล่อนส่งสายตายั่วฉัน
Jocks like him always want freaky girls.ตัวหื่นอย่างเขาต้องการ ผู้หญิงแปลกๆเสมอ
Check out Baby Big-Head. Dude, that thing is freaky looking!ดูเจ้าเด็กหัวโตนี่ดิเพื่อน นี่ดูน่ากลัวพิลึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -freaky-
Back to top