ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dangerously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dangerously, -dangerously-

*dangerously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dangerously (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย Syn. perilously, hazardously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
But we like to live dangerously, Billy boy and me, you know.แต่ผมกับบิลลี่ เป็นพวกชอบเสี่ยง
You're dangerously close to heart failure, Paul.คุณมีโอกาศหัวใจวายได้ทุกเมื่อนะ.. พอล
I realize that this is dangerously close to bordering on stalker status, but, uh, look, i-i don't really care about that.ผมรู้ว่านี่ชักจะเหมือนพวกโทรโรคจิตแล้ว แต่ผมไม่นำพาอยู่แล้ว
With necessities growing dangerously low... who knows what spark will set off this powder keg?ด้วยการปิดกั้นเป็นเวลานาน ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มจะทนไม่ไหวอาจมีการลุกฮือขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
You know, you're drifting dangerously close to cocky.- เธ„เธดเธ”เน€เธซเธฃเธญเธงเนˆเธฒเธ™เธฒเธขเธˆเธฐเน„เธกเนˆเน€เธˆเธญเธ›เธฑเธเธซเธฒ? - เธ„เธดเธ”เธงเนˆเธฒเธ‰เธฑเธ™เธ—เธณเน„เธ”เน‰เธ™เนˆเธฒ.
The martyr's heart is beating dangerously slow.หัวใจของผู้ยอมทรมาน เต้นช้าจนถึงระดับอันตราย
What the hell. Live dangerously, huh?อ้อแต่ช่างมันก็ได้ มา
She's dangerously ill, violent. She killed seven people that we know of.เธอป่วยหนักครับ เป็นพวกอารมณ์รุนแรง เท่าที่เรารู้เธอฆ่าคนไปเจ็ดคน
Your body is running dangerously low on electrolytes.มันค่อยๆเป็นอันตรายอย่างช้าๆNด้วยสารอิเล็กโทรไลต์ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม
That is not true, and I think we are dangerously close to no longer speaking in metaphor.นั่นไม่จริงเลย และฉันก็คิดว่าเรา้ เริ่มที่หาคำอุปมามาพูดไม่ได้แล้ว
Yes, but the atmosphere is dangerously thin.ใช่ แต่สภาพบรรยากาศ ค่อนข้างจะอันตราย

*dangerously* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
ผาดโผน[adv.] (phātphōn) EN: adventurously ; daringly ; dangerously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dangerously*
Back to top