ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cherry*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cherry, -cherry-

*cherry* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cherry (n.) เชอร์รี่ See also: ผลเชอร์รี่
cherry (n.) สีแดง (เหมือนสีเชอร์รี่สุก) Syn. cerise, cherry red
cherry (sl.) คนไม่มีประสบการณ์ See also: คนมาใหม่
cherry (sl.) ความบริสุทธิ์ See also: พรหมจรรย์
cherry red (n.) สีแดง (เหมือนสีเชอร์รี่สุก) Syn. cerise
cherry-red (adj.) ที่มีสีแดงอมชมพู Syn. reddish, ruddy
English-Thai: HOPE Dictionary
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
cherrystonen. เมล็ดเชอรี่
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
cherry(n) ลูกเชอรี่,สีแดงเข้ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cherry Red Compoundsสีแดงส้ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชอร์รี่ (n.) cherry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hot fudge, nuts, cherry on top?เหลวไหล น่าสนใจ ถั่ว , เชอร์รี่ อยู่ด้านบน ?
Who's letting cherry bombs off out here?ใครมาจุดประทัดเล่นแถวนี้?
It smells like cherry cordial, this stuff.กลิ่นยังกับน้ำเชอร์รี่เลย
The cherry'll get wasted because he don't know nothing.ดูไอ้อ่อนโลกนี่สิ เกิดมาเสียชาติเกิดแท้ๆ
You're the cherry here, right?- ไม่ใช่ แกมันยังอ่อนโลก อย่าซีเรียสไปเลย
I told you, cherry. What happens...ฉันเตือนแกแล้วไอ้อ่อนโลก
You should be. You're thin like a cherry stem.นายน่าแข่งนะ นายตัวบางยังกับก้านเชอร์รี่
There's rocky road and cookie dough and bing cherry vanilla.ร็อคกี้โร้ด และคุกกี้โดว์ และก็ปิ๊ง เชอรี่วานิลา
The cherry scene will have you split ting your sides with laughter.ซาบซึ้งกับบทบาทลุงบั๊ดดี้ และฉากชามเชอรี่ ซึ่งคุณต้องหัวร่องอหายอีกครั้ง
It's the Boston Creme cake with the maraschino cherry topping.เค้กครีมบอสตั้นราดด้วยมาราชิโน่เชอรี่
Her cherry? Because then we'd be identical.เจาะไข่แดงสักที ถ้าใช่ เราก็แฝดกันเลยล่ะ
I gotta say, watching the police search my house really was the cherry on top of a fantastic year.ครูคงต้องพูดว่า การนั่งดูตำรวจค้นบ้านตัวเอง มันเป็นเรื่องวิเศษที่สุดแห่งปีเลยจ๊ะ

*cherry* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, 樱花 / 櫻花] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry
[táng, ㄊㄤˊ, 棠] cherry-apple
[yīng, , 樱 / 櫻] cherry
樱桃[yīng táo, ㄊㄠˊ, 樱桃 / 櫻桃] cherry

*cherry* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカンチェリー[, amerikanchieri-] (n) (1) Bing cherry (wasei
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing
チェリー[, chieri-] (n) cherry; (P)
チェリートマト[, chieri-tomato] (n) cherry tomato
チェリーピンク[, chieri-pinku] (n) (cerise) cherry
プチトマト[, puchitomato] (n) cherry tomato
一重桜[ひとえざくら, hitoezakura] (n) cherry tree bearing single blossoms; single cherry blossoms
夏茱萸;夏胡頽子[なつぐみ;ナツグミ, natsugumi ; natsugumi] (n) (uk) goumi (species of oleaster, Elaeagnus multiflora); cherry silverberry
姥彼岸[うばひがん;ウバヒガン, ubahigan ; ubahigan] (n) (uk) (obsc) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula)
山茱萸[さんしゅゆ;サンシュユ, sanshuyu ; sanshuyu] (n) (uk) Asiatic dogwood (Cornus officinalis); Japanese cornel; Japanese cornelian-cherry
左近の桜[さこんのさくら, sakonnosakura] (n) (See 右近の橘,紫宸殿) cherry tree east of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace)
徒桜[あだざくら, adazakura] (n) ephemeral (easily scattered) cherry blossom; fickle woman
本美之主貝[ほんびのすがい;ホンビノスガイ, honbinosugai ; honbinosugai] (n) (uk) quahog (Mercenaria mercenaria); quahaug; hard clam; hard-shell clam; round clam; littleneck; topneck; cherrystone; chowder clam
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P)
桜散る;サクラ散る[さくらちる(桜散る);サクラちる(サクラ散る), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling
桜湯[さくらゆ, sakurayu] (n) drink made of boiled water poured over preserved cherry leaves and blossoms
桜餅[さくらもち, sakuramochi] (n) rice cake with bean paste wrapped in a preserved cherry leaf
桜鯛[さくらだい;サクラダイ, sakuradai ; sakuradai] (n) (uk) cherry anthias (Sacura margaritacea)
梅桃;山桜桃;英桃;桜桃[ゆすらうめ;ゆすら;ユスラウメ, yusuraume ; yusura ; yusuraume] (n) (uk) Nanking cherry (Prunus tomentosa); downy cherry
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana)
水目[みずめ;ミズメ, mizume ; mizume] (n) (See ヨグソミネバリ) Japanese cherry birch; betula grossa
深山桜[みやまざくら, miyamazakura] (n) (1) Miyama cherry (Prunus maximowiczii); Korean cherry; (2) (arch) mountain cherry tree
牡丹桜[ぼたんざくら, botanzakura] (n) (See 大島桜) any oriental variety of cherry tree descended from the Oshima cherry
糸桜[いとざくら, itozakura] (n) droopy-branch cherry tree
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P)
花を観る;花を見る[はなをみる, hanawomiru] (exp,v1) (See 花見) to view (cherry) blossoms; to look at flowers
花明かり[はなあかり, hanaakari] (n) the brilliance of cherry blossoms which illuminate the evening
花衣[はなごろも, hanagoromo] (n) (See 花見) fancy kimono used for cherry blossom viewing; fancy kimono
花見[はなみ, hanami] (n,vs) (See お花見) cherry blossom viewing; flower viewing; (P)
花見の宴[はなみのうたげ, hanaminoutage] (n) cherry blossom viewing party
蝦夷山桜[えぞやまざくら;エゾヤマザクラ, ezoyamazakura ; ezoyamazakura] (n) (uk) sargent cherry (Prunus sargentii)
酸漿;鬼灯[ほおずき;ほおづき;ぬかずき(酸漿)(ok);かがち(酸漿)(ok);ほうずき(ik);ホオズキ, hoozuki ; hooduki ; nukazuki ( san shou )(ok); kagachi ( san shou )(ok); houzuki (i] (n) (uk) ground cherry (Physalis alkekengi var. franchetii); husk tomato; Chinese lantern plant

*cherry* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชอรี่ = เชอร์รี่[n.] (choērī) EN: cherry FR: cerise [f]
เจาะไข่แดง[v. exp.] (jǿ khaidaēn) EN: break one's cherry (vulg.) FR:
ลูกเชอรี่ = ลูกเชอร์รี่[n. exp.] (lūk choērī) EN: cherry FR:
ลูกสมอ[n. exp.] (lūk samø) EN: myrobalan ; cherry plum FR: myrobolan [m]
มะเขือเทศเชอรี่[n. exp.] (makheūathēt) EN: cherry tomato FR: tomate cerise [f]
มะเขือเทศสีดา[n. exp.] (makheūathēt) EN: cherry tomato FR:
พญาแร้ง[n. exp.] (phayāraēng) EN: Red-headed Vulture ; Asian King Vulture ; Indian Black Vulture ; Pondicherry Vulture FR: Vautour royal [m] ; Vautour de Pendickéry [m] ; Vautour chauve [m] ; Vautour de Pondichéry [m]
พิกุล[n.] (phikun) EN: bullet wood ; tanjong tree ; medlar ; Spanish cherry FR:
เปราะ[n.] (prǿ) EN: Kaempferia galanga ; kencur ; aromatic ginger ; sand ginger ; cutcherry ; resurrection lily FR:
ปูดูเชร์รี ; ปูดูเชอร์รี่ [n. prop.] (Pūdūchēri ;) EN: Puducherry ; Pondicherry FR: Pondichéry ; Puducherry
ซากุระ[n.] (sākura) EN: Cherry blossum ; Japanese cherry ; sakura ; Prunus serrulata FR: cerisier du Japon [m] ; Prunus serrulata

*cherry* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirschbaum {m} [bot.]cherry tree
Herzkirsche {f} [bot.]heart cherry; sweet cherry
Kirschblüte {f}cherry blossom
Kirschsaft {m}cherry juice
Kirschkern {m}cherry pit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cherry*
Back to top