ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*because*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น because, -because-

*because* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
because (conj.) เพราะว่า See also: ด้วยเหตุที่ Syn. since
because of (conj.) เนื่องจาก See also: เพราะ Syn. since
English-Thai: HOPE Dictionary
because(บิคอซ') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that
English-Thai: Nontri Dictionary
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สืบเนื่อง (v.) be because of See also: be owing to, be a result of, be due to
สืบเนื่อง (v.) be because of See also: be owing to, be a result of, be due to
เขิน (v.) be shallow (because of silt and sediment) See also: high and dry Syn. ตื้นเขิน
ก็เพราะว่า (conj.) because See also: as, since Syn. เพราะว่า, เพราะ
ฐาน (conj.) because of
ด้วย (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เพราะ, ด้วยปรากฏว่า, เหตุ
ด้วยปรากฏว่า (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เพราะ, เหตุ
ด้วยว่า (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เหตุว่า, เพราะ
ด้วยเหตุที่ (conj.) because of See also: as a result of, whereas, owing to, due to, for the reason that, on account of Syn. ตามที่, ดังที่, เนื่องด้วย, เนื่องจาก
ด้วยเหตุว่า (conj.) because See also: as, since, due to the fact that Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, เหตุเพราะ
ทั้งนี้เพราะ (conj.) because of See also: owing to, as a result of, due to Syn. เพราะ, เนื่องจาก
เนื่องจาก (conj.) because See also: as, since, due to the fact that Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ
เนื่องจากว่า (conj.) because Syn. เพราะว่า, เนื่องจาก
เนื่องด้วย (conj.) because of See also: owing to, as a result of, due to, on account of Syn. เนื่องจาก, เนื่องแต่, เพราะ
เนื่องแต่ (conj.) because of See also: owing to, as a result of, due to, on account of Syn. เนื่องจาก, เพราะ
เพราะ (conj.) because Syn. เพราะว่า
เพราะว่า (conj.) because See also: because of Syn. เพราะ
เหตุ (conj.) because of See also: owing to, due to, as, since, on account of, by reason of, thanks to Syn. ด้วย, เพราะ
เหตุว่า (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เพราะ
เหตุเพราะ (conj.) because See also: as, since, due to the fact that Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
We can't go out because of the rainพวกเราออกไปไม่ได้เพราะฝนตก
They were after you because you're a thief?พวกเขาไล่ตามเธอ เพราะเธอเป็นขโมยหรือเปล่า?
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
Just because you can't see it, it doesn't mean it isn't there!เพียงเพราะว่าคุณไม่สามารถมองมันเห็น ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีอยู่ที่นั่น
Because it can't possibly have been bothเพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
I would like to work there becauseฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
I prefer dogs to cats becauseฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
Because I spent a lotเพราะว่าฉันใช้จ่ายเยอะมาก
Because they did it firstเพราะพวกเขาทำมันมาก่อนแล้ว
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
Because I can't understand muchเพราะว่าฉันไม่สามารถเข้าใจได้มากนัก
I lost my job becauseฉันตกงานเพราะ...
Because we haven't got a lot of timeเพราะว่าพวกเราไม่มีเวลามากนัก
Because he doesn't use reasonsเพราะว่าเขาไม่ใช่เหตุผล
Because my grade is badเพราะว่าเกรดของฉันแย่
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
Because it will put me in big troubleเพราะมันจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉัน
Because of boring of their workเพราะความเบื่อหน่ายการงาน
Do you feel frustrated because..คุณรู้สึกขัดข้องใจเพราะ
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
Because he is really nice he never hits his brotherเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีจริงๆ เขาจึงไม่เคยตีน้องชายตัวเองเลย
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
Because of circumstances, if I tell you it might take the whole dayเนื่องจากหลายๆกรณี ถ้าฉันบอกคุณมันอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all because I was afraid.และทั้งหมดเป็นเพราะฉันกลัว
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย
Maybe because of you saving Schultz.อาจเพราะคุณได้รับความช่วยเหลือจาก ชูลท์ซ
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์
Yes, it was rather, because, you see, we got on so well together.ใช่ค่ะ เราเข้ากันได้ดีเหลือเกิน
I asked you to come out with me because I wanted your company.ผมขอให้คุณมาด้วย ก็เพราะอยากให้คุณมาเป็นเพื่อน
I've been crying all morning because I thought I'd never see you again.ฉันร้องไห้ตลอดเช้า เพราะคิดว่าจะไม่ได้เห็นคุณอีก
Oh, I can't bear to see you like this because I love you so much.ฉันทนเห็นคุณเป็นเเบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าฉันรักคุณมาก
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ
Just because I voted fast? I honestly think the guy is guilty.เพียงเพราะฉันโหวตให้รวดเร็วได้อย่างไร ผมคิดว่าคนที่แต่งตัวประหลาดเป็นความผิด

*because* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
因如此[yīn rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, 因如此] because of this
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, 因为 / 因為] because; owing to; on account of
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of
[wèi, ㄨㄟˋ, 为 / 為] because of; for; to
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, 因噎废食 / 因噎廢食] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 倒流] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage)
[yīn, , 因] cause; reason; because
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, 由于 / 由於] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because

*because* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because
こととて[, kototote] (conj) because
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this
このため[, konotame] (exp) because of this; (P)
そんで[, sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that
そんでもって[, sondemotte] (conj) (col) (See それで) and (so); because of which; (P)
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..)
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P)
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that
とあって[, toatte] (conj) due to the fact that; because of
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that
と言うのは[というのは, toiunoha] (exp) (1) (uk) means; is; (2) because (often with kara); that is to say
にして[, nishite] (exp) (1) only; just because; (2) although; even; (3) at (place, time); in (time span)
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
に依る;に因る;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to
に因って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of
に因り;に依り[により, niyori] (exp) (uk) (See によって) according to; by (means of); due to; because of
ので(P);んで[, node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P)
ノンステップバス[, nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much
の為に[のために, notameni] (aux) (uk) (See 為に) for the sake of; because; (P)
マルシップ[, marushippu] (n) Maru-ship; Japanese ship (because Japanese ship names often end in Maru)
三舎を避ける[さんしゃをさける, sanshawosakeru] (exp,v1) to keep one's distance from someone (due to fear or because that person is superior)
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch)
中臣祓;中臣の祓[なかとみのはらえ, nakatominoharae] (n) (arch) (See 大祓) grand purification ceremony (so-called because it was overseen by the Nakatomi family)
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust)
其れで[それで, sorede] (conj) (uk) and; thereupon; because of that; (P)
四六時中[しろくじちゅう, shirokujichuu] (n-adv,n) (because 4 x 6 = 24) around the clock; day and night
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch
嫁き遅れ[いきおくれ, ikiokure] (n,adj-no) woman who missed the chance of getting married (because one is too old)
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor)
寒鰤[かんぶり, kanburi] (n) (regarded as delicious because of its higher fat content) yellowtail caught during the cold season; cold yellowtail
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
御蔭で;お蔭で[おかげで, okagede] (exp) thanks to you; owing to you; because of you

*because* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัยว่า[X] (āsai wā) EN: because ; relying on ; relying on the fact that ; on the basis FR:
โดย[conj.] (dōi) EN: due to ; because ; in accordance with FR:
โดยเหตุ[conj.] (dōi hēt) EN: because FR: parce que
โดยเหตุที่[conj.] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of FR: à cause de ; d'autant que ; pour cause de ; puisque
ด้วยเหตุที่[conj.] (dūay hēt th) EN: because of FR: du fait que
ด้วยเหตุว่า[conj.] (dūay hēt wā) EN: because FR:
ด้วยปรากฏว่า[X] (dūay prākot) EN: because FR:
ด้วยว่า[X] (dūay wā) EN: because ; owing to FR:
เหตุใด[adv.] (hēt dai) EN: why ; for what reason ; because of what FR:
จึง ; จึ่ง[conj.] (jeung) EN: then ; thus ; so ; because ; after that FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait ; dès lors
ค่าที่[conj] (khāthī) EN: for ; because of ; owing to FR:
ไม่ใช่เพราะ[X] (mai chai ph) EN: not because FR:
เนื่องจาก [conj.] (meūangjāk) EN: because FR:
เนื่องจากว่า[conj.] (meūangjāk w) EN: because FR:
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
เนื่องด้วย[conj.] (neūangdūay) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to (the fact that) ; owing to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for FR: par suite de ; dû à ; à cause de ; du fait de ; comme ; car
เนื่องจากว่า[conj.] (neūangjāk w) EN: because FR: parce que
เนื่องมาจาก[conj.] (neūangmājāk) EN: owing to ; because ; due to FR:
เนื่องแต่[conj.] (neūangtaē) EN: because of FR:
เพราะ[conj.] (phrǿ) EN: because ; because of ; for ; on account of FR: parce que ; à cause de ; de par
เพราะว่า[conj.] (phrǿwā) EN: because ; for ; as ; since ; cos FR: parce que ; car ; à cause de ; puisque
โรคกลัวชื่อ[n. exp.] (rōk klūa ch) EN: nomatophobia ; onomatophobia ; fear of names (or other words because of their meaning) FR:
สืบเนื่อง[X] (seūpneūang) EN: as a consequence of ; because of ; consequential FR:
ฐาน[conj.] (thān) EN: because of ; on the grounds of FR: sur la base de ; à cause de
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de

*because* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ihretwillen; ihretwegen; ihrethalben {adv}because of her; because of them
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
seinetwegen; seinethalben {adv}because of him

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *because*
Back to top