ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*barred*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น barred, -barred-

*barred* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barred (n.) ซึ่งมีแถบสี Syn. banded, striped
crossbarred cloth (n.) ผ้าลายสก็อต See also: ผ้าตาหมากรุก Syn. tartan
no holds barred (idm.) ไร้ข้อจำกัด (คำไม่เป็นทางการ)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น
He's barred for life.ห้ามนายคนนี้ เข้าร้านอีกชั่วชีวิต
Bryan says, if you ever act like this again you are barred for life.ไบรอันบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้อีก ทีหลังก็ไม่ต้องมากินร้านนี้
We have barred the gates but cannot hold them for long."พวกเราลงสลักประตู... .. .....
I'll get disbarred and jailed.ผมจะถูกเพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ และติดคุก
Well, I won't argue that it was a no holds barred, adrenalin fueled thrill ride but there's no way you could perpetrate that amount of carnage and mayhem and not incur a considerable amount of paperwork.เออ ฉันไม่มีความเห็นอะไรมากมาย แต่มันไม่มีทางที่ทั้งนายจะรวมทุกอย่าง ทั้งฆาตรกรรมความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นในงานเดียว
Same M.O.Too. Back door crowbarred open.วิธีการเดียวกันด้วย ชะแลงงัดประตูหลัง
A full, no-holds-barred confession.เต็มๆ ไม่มีกัก การยอมรับผิด
No holds barred, eh? No holds barred.อย่าให้มีอะไรมาขวางเราๆ
Quite right. No holds barred. No holds barred.ดีทีเดียว อย่าให้อะไรมาขวางกันเรา อย่าให้อะไรมาขวาง
But I'm not getting disbarred over this.แต่ผมไ่ม่อยากถูกเพิกถอนสิทธิ์เพราะเรื่องนี้หรอก
Alda, please. I could get disbarred for this.อัลด้า ขอร้องล่ะ ฉันอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ การเป็นทนายได้น่ะ

*barred* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒旋星系[bàng xuán xīng xì, ㄅㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 棒旋星系] barred spiral galaxy

*barred* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae)
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula)
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby
バードホッグフィッシュ[, ba-dohoggufisshu] (n) barred hogfish (Bodianus scrofa)
ハクセイハギ[, hakuseihagi] (n) barred filefish (Cantherhines dumerilii)
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa)
リュウグウベラ[, ryuuguubera] (n) Christmas wrasse (Thalassoma trilobatum); green-barred wrasse; ladder wrasse

*barred* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาราจักรแบบกังหันมีแกน[n. exp.] (dārā jak ba) EN: barred spiral galaxy FR:
คาดอายุความ[v. exp.] (khāt āyukhw) EN: be barred by prescription FR:
คาดอายุความ[adj.] (khāt āyukhw) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations FR:
หมดอายุความ[v.] (mot-āyu khw) EN: lapse by prescription ; become statute-barred FR:
หมดอายุความ[adj.] (mot-āyu khw) EN: barred by prescription FR:
นกเขาชวา[n. exp.] (nokkhao Cha) EN: Zebra Dove ; Barred Ground Dove ; Geopelia striata FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f] ; Geopelia striata
นกเขาลายใหญ่[n. exp.] (nokkhao lāi) EN: Barred Cuckoo-Dove ; Barred Cuckoo Dove FR: Phasianelle onchall [f] ; Colombe à longue queue [f]
นกเขาเล็ก[n. exp.] (nokkhao lek) EN: Zebra Dove ; Barred Ground Dove ; Geopelia striata FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f] ; Geopelia striata
นกเค้าแมว ; นกเค้าโมง[n. exp.] (nok khao ma) EN: Asian Barred Owlet FR: Chevêchette cuculoïde [f] ; Chevêchette barrée [f]
นกเค้าโมง ; นกเค้าแมว[n. exp.] (nok khao mō) EN: Asian Barred Owlet FR: Chevêchette cuculoïde [f] ; Chevêchette barrée [f]
นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา[n. exp.] (nokkhao yai) EN: Barred Eagle Owl ; Malay Eagle Owl FR: Grand-duc bruyant [m] ; Grand-duc de Malaisie [m]
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok) EN: Barred Buttonquail ; Common Bustard-Quail FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]
นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ[n. exp.] (nok krajit ) EN: Two-barred Warbler FR: Pouillot à deux barres [m] ; Pouillot à pattes sombres [m] ; Pouillot ardoisé [m]
นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม[n. exp.] (nok krajit ) EN: Buff-barred Warbler ; Orange-barred Leaf Warbler FR: Pouillot élégant [m] ; Pouillot à bandes dorées [m] ; Pouillot à barres orange [m]
ผีเสื้อฟ้าขีดหกลายเข้ม[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Barred Lineblue FR:

*barred* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sperbergrasmücke {f} [ornith.]Barred Warbler (Sylvia nisoria)
Bindentinamu {m} [ornith.]Barred Tinamou
Prinzenbussard {m} [ornith.]Barred Hawk
Celebeswespenbussard {m} [ornith.]Barred Honey Buzzard
Sperberwaldfalke {m} [ornith.]Barred Forest Falcon
Fidschiralle {f} [ornith.]Barred Wing Rail
Zebraralle {f} [ornith.]Barred Rail
Katharinasittich {m} [ornith.]Barred Parkeet
Streifenkauz {m} [ornith.]Barred Owl
Bennettschwalm {m} [ornith.]Barred Owlet-Nightjar
Grünschnabel-Faulvogel {m} [ornith.]Barred Puffbird
Bindenbaumsteiger {m} [ornith.]Barred Woodcreeper
Bindenameisendrossel {f} [ornith.]Barred Ant-trush
Bindenwollrücken {m} [ornith.]Barred Antshrike
Brasilkauz {m} [ornith.]Rusty Barred Owl
Cuzcowergspecht {m} [ornith.]Fine-barred Piculet
Damarabindensänger {m} [ornith.]Barred Camaroptera
Schefflerkauz {m} [ornith.]Eastern Barred Owlet
Bindenschmuckvogel {m} [ornith.]Barred Fruiteater
Middendorfflaubsänger {m} [ornith.]Two-barred Greenish Warbler
Gitterfenster {n}barred window
abgesperrt; verriegelt; blockiert {adj}barred

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *barred*
Back to top