ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*banana*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น banana, -banana-

*banana* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
banana (n.) กล้วย
banana oil (sl.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องเหลวไหล
banana skin (n.) สถานการณ์ที่ทำให้เหมือนคนโง่หรือตัวตลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่ทำให้อับอายในที่สาธารณะ
banana split (n.) ไอศรีมที่ประกอบด้วยกล้วยหอม ครีมและอื่นๆ Syn. ice cream with topping, parfait
bananas (adj.) คลุ้มคลั่ง (คำสแลง) See also: โกรธมาก, หงุดหงิดมาก Syn. insane
go bananas (sl.) เป็นประสาทอ่อนๆ See also: เพี้ยนๆ, ติ๊งต๊อง
top banana (sl.) ตัวตลกนำในละครล้อเลียน
tummy banana (sl.) อวัยวะเพศชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
banana(บะแนน'นะ) n. กล้วย,พืชกล้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
banana(n) กล้วย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banana growersผู้ปลูกกล้วย [TU Subject Heading]
Bananasกล้วย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาบกล้วย (n.) leaf sheaf of banana tree See also: fibrous layer on the trunk of the banana tree
ตุ๊กตาเสียกบาล (n.) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
ปลีกล้วย (n.) blossom of the banana tree See also: banana flower Syn. ปลี, หัวปลี
ปอกล้วย (n.) string made of banana tree See also: banana tree fibre, a string made of shredded banana stems Syn. เชือกกล้วย
สลักหยวก (v.) carve beautifully the banana plant See also: carve a pith of a banana stalk
หมูแหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork
เครื่องสด (n.) decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks
เชือกกล้วย (n.) string made of banana tree See also: banana tree fibre Syn. ปอกล้วย
เตี่ยว (n.) long piece of banana leaf used as wrapper
แทงหยวก (v.) carve beautifully the banana plant See also: carve a pith of a banana stalk Syn. สลักหยวก
แหนบ (clas.) bundle (of banana leaves rolled up for sale)
แหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork Syn. หมูแหนม
กระทง (n.) banana leave vessel See also: small container made from banana leaves
กระสือดูด (n.) winzed banana Syn. กล้วยแกร็น
กรัน (n.) kind of banana Syn. กล้วยเต่า
กรามช้าง (n.) kind of banana Syn. กล้วยกรามช้าง
กล้วย (n.) banana
กล้วยกรามช้าง (n.) kind of banana
กล้วยกินดิบ (n.) kind of banana
กล้วยตาก (n.) sun-dried banana See also: dried banana
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sounds pretty bananas, Dad.ฟังดูเพี้ยนๆ นะฮะพ่อ
Those bananas are stinkin' like a dead dog.กล้วยนายเหม็น เหมือนหมาเน่าเลยว่ะ
OK, so just imagine that the bananas... are the real thing.เอาล่ะ.. สมมุติว่ากล้วย.. เป็นไอ้นั่น
Sauté the banana slices, add some brown sugar and let it melt.ทอดกล้วยที่ฝานไว้ใส่น้ำตาลลงไปเคี่ยว
OK, now we are going to transfer the bananas onto a dessert plate.จากนั้นย้ายกล้วยไปใส่จานหวาน
One banana for three of us?กล้วยลูกนึง กิน 3 คน - อืม ใช่
No cucumbers or bananas in this video.ใช้นักแสดงจริง ไม่ใช้ สตั๊นแมน ไม่ใช้สลิง
She's cuckoo-bananas, all right? End of story.หล่อนไม่มีสติสตังค์อะไรหรอก ก็แค่นั้นเอง
Our first request comes from a listener by the pen name Banana Boatค่ำคืนที่แสนยาวนาน request แรกจากผู้ฟังทางบ้านของเรา
If you can peel a banana, you can fire a gun.ถ้าคุณปลอกเปลือกกล้วยได้ คุณก็หนี่ยวไกปืนได้
Monkey didn't have his banana today.ลิงมันไม่มีกล้วยกินวันนี้
Hyun-seo, you know what I want? Banana milk.ฮุนโซ รู้มั๊ยว่าฉันอยากได้อะไร นมรสกล้วยไง

*banana* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 蕉] banana
香蕉[xiāng jiāo, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ, 香蕉] banana
车前草[chē qián cǎo, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄠˇ, 车前草 / 車前草] plantain (Plantago asiatica), a type of coarse banana

*banana* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バナナ[, banana] (n) banana; (P)
バナナの皮[バナナのかわ, banana nokawa] (n) banana peel
バナナ共和国[バナナきょうわこく, banana kyouwakoku] (n) banana republic
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED
モンキーバナナ[, monki-banana] (n) monkey banana (var. of wild banana in the Philippines and Okinawa) (Musa acuminata 'Seniorita') (wasei
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
外鰯[そといわし;ソトイワシ, sotoiwashi ; sotoiwashi] (n) (uk) bonefish (Albula vulpes); banana fish; ladyfish
庭見草[にわみぐさ, niwamigusa] (n) (1) (obsc) (See 萩) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 芭蕉) Japanese fiber banana (Musa basjoo)
猩猩蠅;猩猩蝿;猩々蠅;猩々蝿[しょうじょうばえ;ショウジョウバエ, shoujoubae ; shoujoubae] (n) (uk) (See 実蠅) fruit fly (any insect of family Drosophilidae); vinegar fly; pomace fly; banana fly
芭蕉[ばしょう;バショウ, bashou ; bashou] (n) (uk) Japanese fiber banana (Musa basjoo)

*banana* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบกล้วย[n. exp.] (bai klūay) EN: banana leaf FR:
ใบตอง[n. exp.] (baitøng) EN: banana leaf FR: feuille de bananier [f]
บานาน่าสปลิท[n. exp.] (bānānā sapl) EN: banana split FR:
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūa) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre FR: corde en fibre de bananier [f]
ดงกล้วย[n. exp.] (dong klūay) EN: banana plantation FR: bananeraie [f]
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed curry ; steamed fish curry in banana leaves ; steamed fish in banana leaf ; seafood steamed in banana leaves ; spicy steamed fish with coconut FR:
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves FR:
ห่อหมกหมู[n. exp.] (hømok mū) EN: steamed pork curry in banana leaves FR:
ห่อหมกปลา[n. exp.] (hømok plā) EN: steamed fish curry in banana leaves ; steamed curry with fish FR: curry de poisson [m]
ห่อหมกปลาช่อน[n. exp.] (hømok plāch) EN: steamed fish curry in banana leaves FR:
ห่อหมกปลาอินทรี = ห่อหมกปลาอินทรีย์[n. exp.] (hømok plā i) EN: steamed fish curry in banana leaves FR:
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant FR: fleur de bananier [f] ; partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
เจก [n.] (jēk) EN: banana ; cultivated banana FR:
แกงเลียงหัวปลี[n. exp.] (kaēng līeng) EN: Thai spicy banana blossom soup FR:
ไก่ผัดพริกหยวก[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken and banana peppers FR:
กะลิอ่อง[n.] (kali-ǿng) EN: “namwa” banana ; pisang awak FR: banane “namwa” [f] ; pisang awak
การประดิษฐ์กระทง[n. exp.] (kān pradit ) EN: banana leaf bowl making FR:
กาบกล้วย[n. exp.] (kāp klūay) EN: leaf sheaf of banana tree ; fibrous layer on the trunk of the banana tree FR:
กทลี[n.] (kathalī) EN: banana FR: banane [f]
กัทลี[n.] (katthalī) EN: banana FR:
ขนมเค้กกล้วยหอม[n. exp.] (khanom khēk) EN: banana cake FR:
ขนมกล้วย[n. exp.] (khanom klūa) EN: Thai steamed banana cake ; banana pudding FR:
ขนมกล้วยบวชชี[n. exp.] (khanom klūa) EN: banana in coconut milk FR:
ข้าวเม่าทอด[n.] (khāomaothøt) EN: fried banana with roasted rice FR:
ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วย[n. exp.] (khāonīo pin) EN: Thai grilled sticky rice with banana filling FR:
ข้าวต้มมัด[n. exp.] (khāotom mat) EN: glutinous rice steamed in banana leaf ; steamed glutinous rice cakes with banana FR:
ข้าวต้มผัด[n. exp.] (khāotom pha) EN: glutinous rice wrapped in banana ; glutinous rice wrapped in leaves and steamed FR: riz gluant dans une feuille de bananier [m]
เค้กกล้วยหอม[n. exp.] (khēk klūay ) EN: banana Cake FR: gâteau à la banane [m]
เครือกล้วย[n. exp.] (khreūa klūa) EN: bunch of bananas ; stem of bananas FR:
กินดิบ[n.] (kindip) EN: [kind of banana] FR:
กล้วย[n.] (klūay) EN: banana FR: banane [f]
กล้วยบัว[n. exp.] (klūay būa) EN: Flowering banana ; Musa laterita FR: Musa laterita
กล้วยบวชชี = กล้วยบวดชี[n. exp.] (klūay būatc) EN: banana cooked in coconut milk ; steamed banana with coconut milk dessert ; banana in coconut milk FR:
กล้วยฉาบ[n. exp.] (klūay chāp) EN: banana crisps ; banana chips FR: chips de banane [fpl]
กล้วยฉาบเค็ม[n. exp.] (klūay chāp ) EN: salted banana crisps ; salted banana chips FR: chips de banane salées [fpl]
กล้วยฉาบหวาน[n. exp.] (klūay chāp ) EN: sweet banana crisps ; sweet banana chips FR: chips de banane sucrées [fpl]
กล้วยเชื่อม[n. exp.] (klūay cheūa) EN: bananas in syrup ; Thai candied bananas FR:
กล้วยแดง[n. exp.] (klūay daēng) EN: red banana FR:
กล้วยหอม[n. exp.] (klūay høm) EN: big banana ; cultivated banana ; Gros Michel and cavendish banana FR: grande banane [f] ; banane de culture [f]
กล้วยหอมจันทน์ [n. exp.] (klūay høm j) EN: “kluai hom jan” banana FR: banane “kluai hom jan” [f]

*banana* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Olivbürzeltachuri {m} [ornith.]Bananal Tyrannulet
Bananenstecker {m} [electr.]banana jack; banana plug
Unterwasserbanane {f} (Nymphoides aquatica)banana plant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *banana*
Back to top