ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*airplane*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น airplane, -airplane-

*airplane* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airplane (n.) เครื่องบิน Syn. plane, aircraft
jet airplane (n.) เครื่องบินไอพ่น See also: เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น Syn. jet
English-Thai: HOPE Dictionary
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.
English-Thai: Nontri Dictionary
airplane(n) เครื่องบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airplane sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airplaneเครื่องบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลง (v.) land (airplane) See also: ebb (tide or level of sea on the shore) Ops. ขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let him get the feel of that airplane, then you'll have to talk him right down to the ground.ให้เขารู้สึกถึงเครื่องบินลำนั้น แล้วก็พูดคุยพาเขานำเครื่องลงพื้น
I may bend your airplane, but I'll get it down.ผมอาจทำเครื่องบินของคุณพัง แต่ผมจะนำมันลง
So it was not so insane that we all found ourselves... on an airplane, flying to the island of Eros.และมันไม่ใช่ความวิกลจริต ซึ่งเราพบว่าพวกเราทั้งหมดบนเครื่องบิน กำลังบินไปเกาะอีรอส
Paper airplanes too?ผมคิดว่าผมอยากหนีสัวต์ร้ายในทะเล
How many airplanes have you been on?คุณขึ้นเครื่องบินมากี่ลำแล้ว?
Theban going off of a very high cliff in his airplane with the wings flapping and the guys flapping the wings and the wind is in his face and this poor fool thinks he's flying but in fact he's in freefallคนที่กระโดดออกจากหน้าผาสูง ในเครื่องร่อนที่มีปีกกระพือได้ คน ๆ นั้นก็กระพือปีก
When I bought those two airplane tickets for Phil Knight and myself to fly to Indonesiaตอนที่ผมซื้อตั๋วเครื่องบินสองใบ เพื่อชวนฟิล ไนท์บินไปอินโดนีเซียกับผม
What about some of those model airplanes you like, huh?What about... what about some of those huh?
I bet I can get a shitload of model airplanes up in here.I bet I can get a shitload
Yes, if not the airplane we should take a ship.ถ้าไม่มีเที่ยวบิน เราควรไปทางเรือ
Stuck on an airplane to Philadelphia with two very un-single girls, all thanks to your Uncle Barney.บนเครื่องบินไปฟิลลาเดเฟียกับสองสาวที่ไม่โสด ต้องขอบคุณ ลุงบาร์นีย์!
Yeah, on a crowded airplane that's gonna be easy.คนเป็นฝูงคงจะหาง่ายตายล่ะ

*airplane* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, 坠机 / 墜機] airplane crash
飞机舱门[fēi jī cāng mén, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄤ ㄇㄣˊ, 飞机舱门 / 飛機艙門] airplane cabin door
飞机餐[fēi jī cān, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ, 飞机餐 / 飛機餐] airplane meal (GM)
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
银燕[yín yàn, ˊ ㄧㄢˋ, 银燕 / 銀燕] silver swallow; airplane (affectionate)
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, 飞机 / 飛機] airplane
[cāng, ㄘㄤ, 舱 / 艙] cabin; the hold of a ship or airplane

*airplane* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P)
ジェット機[ジェットき, jietto ki] (n) jet aeroplane; jet airplane; (P)
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
一人乗り[いちにんのり, ichininnori] (n,adj-no) single seater (e.g. boat, aeroplane, airplane)
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
射爆場[しゃばくじょう, shabakujou] (n) place for an aeroplane to take target practice (airplane, practise)
往復航空券[おうふくこうくうけん, oufukukoukuuken] (n) round trip (airplane) ticket
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane)
機上[きじょう, kijou] (n) aboard an aeroplane (airplane)
機尾[きび, kibi] (n) tail (of an aeroplane, airplane)
機影[きえい, kiei] (n) sight (signs) of an aeroplane (airplane)
空席待ち[くうせきまち, kuusekimachi] (n) stand-by (on an airplane)
紙飛行機[かみひこうき, kamihikouki] (n) paper airplane (aeroplane)
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) aircraft; aeroplane; airplane; (P)
鵬翼[ほうよく, houyoku] (n) phoenix wings; aeroplane wings; airplane wings

*airplane* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx) ; aéroplane [m] (vx) ; appareil [m]
เครื่องบินโดยสาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: passenger aircraft ; passenger plane ; aeroplane ; airplane (Am.) FR: avion de transport de passagers [m] ; avion de ligne [m]
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin) EN: bomber (airplane) FR: bombardier [m]
ลำ[n.] (lam) EN: [classif. : boats, ships, watercraft, airplanes, long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)] FR: [classif. : bateaux, embarcations, avions, fusées, objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
แพนหาง[n. exp.] (phaēn hāng) EN: tail plane of an airplane ; fantail FR:
เรือบิน[n. exp.] (reūa bin) EN: plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship ; seaplane FR: avion [m]

*airplane* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
Fahrgestell {n} (Flugzeug)landing gear (airplane)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *airplane*
Back to top