ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เอ็นดู*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เอ็นดู, -เอ็นดู-

*เอ็นดู* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความน่ารักน่าเอ็นดู (n.) loveliness Ops. ความน่าเกลียด
ความเอ็นดู (n.) kindness See also: pitifulness, sympathy, graciousness Syn. ความเมตตา, ความกรุณา Ops. ความโหดร้าย, ความทารุณ
น่ารักน่าเอ็นดู (v.) be sweet See also: be lovely, be cute Ops. น่าเกลียด
น่าเอ็นดู (v.) be lovely See also: be charming, be exquisite Syn. น่ารัก Ops. น่าเกลียด, ไม่น่ารัก
น่าเอ็นดู (adj.) lovely See also: charming, exquisite Syn. น่ารัก Ops. น่าเกลียด
เอ็นดู (v.) be loving See also: be kind, be merciful Syn. ปรานี, เมตตา, รักใคร่
English-Thai: HOPE Dictionary
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
English-Thai: Nontri Dictionary
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
mouse(n) หนู,คนน่าเอ็นดู,คนขี้อาย
quaint(adj) น่าเอ็นดู,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แปลกตา,ประหลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
caress (vt.) สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู Syn. cuddle, embrace
chuck (vt.) ตบเบาๆ (ด้วยความเอ็นดู) Syn. pat, tap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yeah. A cherub lad has separated himself from his friends.ใช่เลย เด็กหนุ่มน่าเอ็นดู ที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากเพื่อน ๆ
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง
"Once upon a time, there was a dear little girl who was loved by everyone who met her but especially by her grandmother, who would've given her anything.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่ง ใครๆ ที่ได้พบ ต่างก็รักและเอ็นดูเธอ โดยเฉพาะคุณยายของเธอ \ ที่ยอมมอบให้เธอทุกสิ่ง
I thought you were cute from the moment I laid eyes on you, kid.ตั้งแต่เจอเธอครั้งแรก เธอนี่น่าเอ็นดูมากเลย น้องจันดี
Right. Fascinate me. They're cute when they're about to wet themselves, aren't they?ทำให้ฉันทึ่งสิ พวกเขาน่าเอ็นดู เวลากำลังจะฉี่ราดกางเกง ว่าไหม
You know, I actually kind of like working with him.คุณก็รู้ ผมเอ็นดู แล้วก็ชอบทำงานกับเขา
I don't know what he said to you... but I am taking command of the Endurance.ผมไม่รู้เขาบอกอะไรคุณนะ? แต่ผมกำลังคุมยานเอ็นดูแรนซ์ แล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องจบภารกิจ
And the boy toys are just supposed to shut the fuck up, be cute and pretty and do as mistress mommy tells them to.และนายบำเรอแค่ควรจะสงบปาก ทำตัวน่ารักน่าเอ็นดู และทำสิ่งที่คุณหญิงแม่บอกให้ทำ
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก
Aren't they adorable? They're gonna get slaughtered,พวกเค้าน่ารักน่าเอ็นดูมั้ยจ๊ะ เดี๋ยวพวกเค้าจะต้องเมาแน่ๆ
She seems pretty friendly with it.เธอช่างเอ็นดูมันเหลือเกิน
You're also pretty adorable.- คุณยังน่ารักน่าเอ็นดูด้วย
How can a guy look so pretty?ทำไมเด็กนั่นถึงได้น่าเอ็นดูนักนะ?
Because you know... my mother is very fond of you.เพราะคุณรู้ ว่าแม่ของผมเอ็นดูคุณมาก
Is he giving you enough individual attention?เขาเอ็นดูลูกเป็นการส่วนตัวพอไหม
Aw. he's adorable.- โอ้ว - น่าเอ็นดูซะ
By the time we get there, you're gonna feel so assisted.พอไปถึงที่นั่น คุณจะต้องรู้สึกเอ็นดูผม
You got a soft spot for this one, Petrelli?เอ็นดูคนนี้เป็นพิเศษเลยนี่ เพอเทรลลี่
You're diligent, clumsy, and cute.เธอทั้งสองทั้งโง่และน่าเอ็นดู
She's adorable, Howard.เธอน่าเอ็นดู โฮเวิร์ด
Should have pampered him if I only knew!ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ ฉันจะเอ็นดูเขาให้มากกว่านี้
You even have that same funny little mole.เธอช่างน่ารักน่าเอ็นดู
Shelly. It's a pet name.เชลลี่ มันเป็นชื่อแสดงความเอ็นดู
A rare and welcome respite from endless battle awaits Jedi Knights Anakin Skywalker and Mace Windu as they travel through deep space aboard the Jedi cruiser Endurance, preparing to rendezvous with a Republic frigate.การหยุดพักอันหายากและน่ายินดี จากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด รอคอยอัศวินเจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเมซ วินดูอยู่ ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านห้วงอวกาศ โดยยานลาดตระเวนเจไดเอ็นดูแรนซ์
Welcome aboard the Jedi cruiser, Endurance.ยินดีต้อนรับสู่ยานลาดตระเวนเจได เอ็นดูแรนซ์
Until we get navigation back, the Endurance is a fat, easy target.จนกว่าระบบนำร่องจะใช้การได้ เอ็นดูแรนซ์จะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย
He's such an angel when he's asleep.เขาน่าเอ็นดู้จริงๆตอนหลับ
Whoa whoa whoa! Where do you people think you're going?และน่าเอ็นดูน้อยลงสำหรับพวกเราก็เป็นได้ พวกคุณคิดว่ากำลังจะไปไหนกัน?
She's all your father has eyes for, what can you do?จะทำยังไงได้ ในเมื่อคุณพ่อเอ็นดูหล่อนยังกับอะไร
I think we were misled about the cute girls.ฉันว่าเราถูกหลอกเรื่องสาวๆน่าเอ็นดู
I don't like my heat so hot, if you catch my drift.ฉันไม่อยากเอ็นดูเขาแต่เอ็นเราขาดหรอก ถ้านายเข้าใจที่ฉันพูด
Finn, you're a fantastic... husky young man whom LeRoy and I simply adore, and it gives us such joy to see you make our little Rachelah so happy.ฟิน เธอ เป็นผู้ชาย ที่ สุดยอดมาก ชายหนุ่มที่ เลอรอย และชั้น เอ็นดูมาก
I did not come here today seeking your affection.วันนี้ข้าไม่ได้มาหา ความรักความเอ็นดูจากท่าน
Marilyn, I adore you.มาริลีน ปู่เอ็นดูเธอนะ
Oh, my God, she is so cute.โอ! พระเจ้า เธอน่าเอ็นดูจัง
Boo Boo is a term of endearment.บูบู้เป็นชื่อเรียกด้วยความเอ็นดูไง อ๋อ ฉํนรู้แล้ว
No, it's possible the unsub had some affinity or affection for Scott.ไม่ เป็นไปได้ว่าอันซับ มีความเกี่ยวข้อง หรือเอ็นดูในตัวสก็อต
Especially the rules against affection or any unnecessary bodily contact, because touch would certainly spoil the child.โดยเฉพาะกฎที่ต่อต้านความรักใคร่เอ็นดู หรือการสัมผัสทางร่างกายใดๆที่ไม่จำเป็น เพราะว่าการสัมผัสจะทำให้เด็ก\เสียคนอย่างแน่นอน
Adorable? Really?น่าเอ็นดูเหรอ จริงเหรอ
Puppies are adorable.น่าเอ็นดูน่ะเขาใช้กับลูกหมาย่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เอ็นดู*
Back to top