ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผู้ฆ่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้ฆ่า, -ผู้ฆ่า-

*ผู้ฆ่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ฆ่า (n.) killer See also: slayer Syn. คนฆ่า
English-Thai: HOPE Dictionary
felo-de-se(ฟี' โล' ดิซี') n. ผู้ฆ่าตัวตาย,การฆ่าตัวตาย -pl. felones-de-se,felos-de-se
filiciden. บิดาผู้ฆ่าบุตรของตัวเอง,
fratricide(เฟร'ทริไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพี่,ผู้ฆ่าน้อง,การฆ่าพี่ฆ่าน้อง., See also: fratricidal adj.
infanticide(อินแฟน'ทิไซดฺ) n. การฆ่าทารก,ผู้ฆ่าทารก., See also: infanticidal adj.
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
matador(แมท'ทะดอร์) n. นักต่อสู้วัวผู้ฆ่าวัวในกีฬาสู้วัวของสเปน,ไพ่สำคัญ (ในการเล่นไพ่บางอย่าง)
matricide(เม'ทริไซดฺ) n. การฆ่าแม่ของตัวเอง,มาตุฆาต,ผู้ฆ่ามารดาของตัวเอง., See also: matricidal adj.
parenticide(พะเรน'ทิไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพ่อหรือแม่
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
matricideการฆ่ามารดา, ผู้ฆ่ามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patricideการฆ่าบิดา, ผู้ฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infanticideผู้ฆ่าทารก; ทารก, การฆ่า; การฆ่าทารก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cide (suf.) ผู้ฆ่า See also: การฆ่า
killer (n.) ผู้ฆ่า See also: นักฆ่า, ฆาตกร Syn. murderer, assassin
parricide (n.) ผู้ฆ่าบิดามารดา See also: ผู้กระทำปิตุฆาต / มาตุฆาต Syn. killer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such a bludgeoning would've covered the killer in blood from head to toe.การตีที่รุนแรงแบบนั้น น่าจะทำให้ผู้ฆ่า มีเลือดติดตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า
Are you proposing that the man was poisoned with potassium cyanide then the killer waited 7 hours, stabbed him 18 times and then shot him in the back of the head?ว่าชายคนนี้ถูกวางยากด้วย โปแตสเซียมไซยาไนด์ และผู้ฆ่ารอ 7 ชั่วโมง ก่อนที่จะแทง 18 ครั้ง และยิงเขาที่ศรีษะด้านหลัง
These would indicate that the killer stood about 20 feet away.ซึ่งบ่งบอกว่า ผู้ฆ่ายืนห่างออกไป 20 ฟุต
If you think I'm abandoning my family's seat on the Kingslayer's word of honor, you're a bloody fool.ถ้านายคิดว่า ฉันทิ้งให้ครอบครัวต้องตกในที่นั่งลำบากแล้วหล่ะก็ ด้วยคำพูดของ ผู้ฆ่ากษัตริย์ นะหรอ นายโง่มาก
No, Jack and the Beanstalk.เปล่าเจ็คผู้ฆ่ายักษ์จ้ะ
But they are not as intelligent as we who kill them.แต่พวกมันก็ไม่ฉลาดเท่าเราที่เป็นผู้ฆ่า
Sure. The killer was standing right about where you are, sergeant doakes.ผู้ฆ่ายืนอยู่ตรงประมาณที่คุณยืน จ่าโดคส์
Don't call me "Shorty", Beanstalk!อย่ามาเรียกชั้น "เจ้าเตี้ย" นะยาย "ต้นถั่วยักษ์" (ต้นถั่วในเรื่องแจ๊คผู้ฆ่ายักษ์)
Here's the man who killed Pretty Boy Floyd.นี่เองชายผู้ฆ่าพริตตี้ บอย ฟอยล์
Walter, he thinks the thing that killedวอลเตอร์,เขาคิดว่าเจ้าสิ่งนั้นเป็นผู้ฆ่า
And slayer of the Ten Thousand Serpents in the Valley of Woe?และผู้ฆ่าหมื่นพิภพ ในหุบเข้าแห่งทอง
What's next, beanstalk jokes? SAM:อะไรต่อไป จัมีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ด้วยไหม?
EUSTACHIUS: All hail Perseus, killer of the Kraken.ทุกคนนี่เพอซีอุส, ผู้ฆ่าคารเค่น
The mighty Kraken slayer. Shouldn't he be somewhere...ท่านผู้ฆ่าเครเก็นผู้กล้าหาญ เค้าน่าจะไปอยู่ที่อื่น
'Cause our killer had time to change clothes with one of the agents.เพราะว่าผู้ฆ่ามีเวลาเปลี่ยน เสื้อผ้าให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
Except now you're a killer.ยกเว้นตอนนี้ เธอกลายเป็นผู้ฆ่าแล้วล่ะ
There's a band of wildlings south of the Wall already led by Tormund Giantsbane.นำโดยทอร์มุนด์ผู้ฆ่ายักษ์
You weren't considering a killer of Thea's size.คุณไม่ได้คิดถึงเธีย ที่ความสูงเท่าผู้ฆ่า
These guys are owner killers.เขาเหล่านี้คือผู้ฆ่าเจ้าของ
Sherlock, the dragon-slayer.เชอร์ล็อก ผู้ฆ่ามังกร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผู้ฆ่า*
Back to top