ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ปลอดโปร่ง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปลอดโปร่ง, -ปลอดโปร่ง-

*ปลอดโปร่ง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดปลอดโปร่ง (adv.) through See also: clear, transparent, safely
ปลอดโปร่ง (v.) be clear (of the weather) See also: be fine, be sunny bright Syn. สดใส, แจ่มใส
English-Thai: HOPE Dictionary
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
balmy (adj.) (สภาพอากาศ) ปลอดโปร่ง Syn. pleasant
serene (adj.) ปลอดโปร่ง See also: ซึ่งไม่มีเมฆ Syn. calm, quiet Ops. sleep
serenity (n.) ความปลอดโปร่ง See also: ความแจ่มใส
sunshine (n.) ความปลอดโปร่ง See also: ความร่าเริงแจ่มใส, ความสุขสบาย Syn. cheerfulness, happiness
The coast is clear (idm.) ทางปลอดโปร่งดี See also: ทางสะดวก, ปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you're climbing, your mind is clear... freed of all confusions.เมื่อเราปีนเขา สมองจะปลอดโปร่ง ไม่มีความสับสน
My father served as an in-house attorney for the group before he passed away.เรียบร้อย ปลอดโปร่ง เราไม่ถูกดักฟัง
All clear on the Western front, Guy. Over.ข้างหน้าเดอะเวสเทิร์น ก็ปลอดโปร่ง เปลี่ยน
I want an armored truck and a plane with a clear flight path to Switzerland.ผมต้องการรถบรรทุกหุ้มเกราะ และเครื่องบินที่เส้นทางปลอดโปร่ง ไปจนถึงสวิทเซอร์แลนด์
(Turns up volume) ♪ driving through right down the freeway ♪ check paid.#ขับไปสู่ทางที่โล่ง ปลอดโปร่ง# จ่ายเสร็จแล้ว
And then I looked up to clear my head and there she was.ฉันเลยเงยหน้า เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง แล้วเธอก็มา
I'm gonna go for a swim to clear my head, but let your family know.ฉันต้องไปว่ายน้ำ ให้ปลอดโปร่งสักหน่อย แต่ครอบครัวของคุณได้รู้ด้วย
It's gonna be blue skies from here on out. Aah! Aaaaah!จากจุดนี้ไป ท้องฟ้าคงจะปลอดโปร่งดีน่ะ โคลสันจับไว้ เฮ่ อย่าได้ขึ้นไปนั่งบนรถฉันเด็ดขาดเลยน่ะ โอเค ?
Thy rod and Thy staff they comfort me"พระบารมีให้ข้าปลอดโปร่งใจ
Not to engage but to evaluate the situation... evaluate the level of danger, make sure things are all clear.ไม่โจมตี แค่ประเมินสถานการณ์ ดูระดับความอันตราย ดูให้แน่ใจว่าปลอดโปร่ง
The atmosphere here is cautiously optimistic.ท้องฟ้าตอนนี้ปลอดโปร่งแล้ว
My advisors tell me the charts are clear.ที่ปรึกษาบอกข้าว่า เส้นทางนั้นปลอดโปร่ง
Enemy target spotted four points to the right. Depth, 1,600. Look sharp.พบตำแหน่งของศัตรูที่พิกัด 4 ทางด้านชวา ความลึก 1600 สภาวะปลอดโปร่ง
You're all clear.เส้นทางปลอดโปร่งแล้ว
The way ahead is clear.ทางข้างหน้านั้นปลอดโปร่ง
Yeah, you're golden, man. He's still in the store.ปลอดโปร่งเลยเพื่อน มันยังอยู่ที่ร้าน
The way is clear if you're ready nowเส้นทางนั้นปลอดโปร่ง ถ้าบัดนี้คุณพร้อม
Good weather. Cool breeze.อากาศดี แล้วก็ปลอดโปร่ง
BUT SHE NEEDED A GUIDE TO GET IT RIGHT."อากาศปลอดโปร่ง ออกไปที่สวนทั้งวัน
We'll make the deal, and then you wait till me and my crew are safe and clear.เรามาตกลงซื้อขายกัน และจากนั้นนายรอจนกว่า ฉันและลูกน้องของฉันปลอดภัยและทางปลอดโปร่ง
The moon is coming out.ท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้ว!
Roger that. Skies are clear all the way to Ganci.รับทราบ ทางไปกานชี่ทุกอย่างปลอดโปร่งดี
It always helped for me to clear my head when I can put down what happened on paper.มันน่าจะช่วยให้คุณสมองปลอดโปร่งขึ้น ฉันก็เขียนมันตอนที่มีบางอย่างเกิดขึ้นในหนังสือ
Marie stopped by this morning. They really cheer the place up.มาร์รีแวะมาเยี่ยมเมื่อเช้านี้ พวกมันทำให้สถานที่ดูปลอดโปร่งได้จริงๆ
A small group of scientists determined to see if humans and dolphins can learn to talk to each other.ชาร์ลส เรากำลังมุ่งหน้า ไปทางหินใหญ่ รับทราบ ผมข้ามมาแล้ว ปลอดโปร่ง
I ain't never been so clear in my whole life.ฉันไม่เคยปลอดโปร่งขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
I'm sorry. I'm not thinking clearly. I gave blood this morning.ผมขอโทษหัวไม่ปลอดโปร่ง เมื่อเช้าผมเพิ่งบริจาคเลือด
Sometimes when the sky is clear, You can call Metro Cityบางครั้งถ้าอากาศปลอดโปร่ง เธอสามารถโทรไปเมืองหลวงได้
My turn now... To disappear myself. ♪ ♪ตาผมแล้ว ที่จะให้ตัวเองหายไปบ้าง ไอ้บ้า FBI ให้ตายสิ เด็กซ์เตอร์ อย่าทำแบบนี้ ลมทะเลทำให้ผมปลอดโปร่ง
Which is why we think more clearly When we listen to it.ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม เราจึงรู้สึกสมองปลอดโปร่ง
Somehow it just doesn't feel like much of a win.มันก็แค่ ไม่รู้สึกชนะแบบปลอดโปร่ง
A trip will clear your head.ไปไหนสักหน่อย สมองคุณจะปลอดโปร่ง
Clear your mind and guess.ทำสมองให้ปลอดโปร่งแล้วก็ทายดู
The next morning, I sent a little probe down into my brain.สมองผมปลอดโปร่ง. . ผมรู้ว่าผมต้องทำอะไร.
Oh, there's space, lots of light.โอ้ พื้นที่บ้านกว้างใหญ่ อากาศปลอดโปร่ง
As long as his airways are clear, shouldn't be a problem.ตราบที่ทางเดินหายใจปลอดโปร่ง น่าจะไม่มีปัญหาอะไร
Gradually your head will clear up.สมองของคุณจะปลอดโปร่งขึ้นอย่างช้าๆ
You are the one who disappeared for few days saying you are going to clear your head.นายเองไม่ใช่เหรอที่หายไปเงียบไปตั้งสองสามวัน แต่กลับมาบอกว่าไปพักผ่อนเพื่อให้สมองปลอดโปร่ง
I'll need to get away, to clear my head.ฉันก็อยากหนีไป ให้สมองปลอดโปร่ง
Clear from Monaco to Manhattan.ปลอดโปร่งตั้งแต่โมนาโก ยันแมนฮัตตัน

*ปลอดโปร่ง* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
晴れる[はれる, hareru] Thai: ปลอดโปร่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ปลอดโปร่ง*
Back to top