ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*บันเทิงใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น บันเทิงใจ, -บันเทิงใจ-

*บันเทิงใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบันเทิงใจ (n.) happiness See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation Syn. ปราโมช, ความปลื้มใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี
บันเทิงใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, เพลิดเพลินใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
บันเทิงใจ (adj.) entertaining See also: amusing, pleasing Ops. เศร้า, โศกเศร้า
บันเทิงใจ (adv.) pleasingly See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure Syn. เพลิดเพลิน
English-Thai: HOPE Dictionary
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fun (n.) สิ่งบันเทิงใจ See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need entertainment.ฉันอยากได้อะไรที่มันบันเทิงใจหน่อยน่ะ
And if it entertains you guys, that's great because we're friends.และถ้ามันทำให้พวกเราบันเทิงใจ ก็ถือว่าเยี่ยม เพราะเราเป็นเพื่อนกัน
So, Sister Jude has arranged for a distraction.ซิสเตอร์จู๊ดก็เลยหาสิ่งบันเทิงใจมาให้
My favorite amusement, and then I'll set you free.ความบันเทิงใจที่ผมโปรดปรานที่สุด แล้วผมจะปล่อยให้คุณเป็นอิสระ
This is just the distraction we need.นั่นเป็นสิ่งบันเทิงใจที่เราต้องการ
I like the pure science, no distractions.ผมชอบวิทยาศาสตร์จริงๆ ไม่ใช่สิ่งบันเทิงใจ
The last surviving friend is here this evening to perform, for your viewing pleasure...เพื่อนผู้รอดตายคนสุดท้ายจะมาที่นี่ในตอนเย็น เพื่อการแสดงให้พวกคุณบันเทิงใจ
My mother always said a party is not a party without entertainment.แม่ของฉันพูดอยู่เสมอว่า งานปาร์ตี้จะไม่ใช่งานปาร์ตี้ ถ้าไม่มีความรื่นเริงบันเทิงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *บันเทิงใจ*
Back to top