ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ดาวพุธ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดาวพุธ, -ดาวพุธ-

*ดาวพุธ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวพุธ (n.) Mercury
English-Thai: HOPE Dictionary
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.
mercury(เมอ'คิวรี) n. ธาตุปรอท, See also: Mercury n. ดาวพุธ,เทพเจ้าโรมันที่เป็นคนเก็บสาส์นของพระเจ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mare (n.) พื้นที่ราบและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ ดาวพุธ หรือดาวอังคาร Syn. moonscape, rill
evening star (n.) ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ See also: ดาวประจำเมือง Syn. Hesperus, Venus
Mercury (n.) ดาวพุธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
AND WHAT'S VERY STRANGE IS, 72% IS MADE UP OF THIS DARK ENERGY.ถ้าผมขว้างปาในทะเลสาบ ที่เต็มไปด้วยดาวพุธ ดังนั้นโดยการวัด อัตราที่ระลอกย้าย,
Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.เราจะเห็นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดิน
And now, ladies and gentlemen, please join with me in welcoming and honoring the man who five months ago brought back from Antarctica the first documented Mercury meteorite,บัดนี้ ท่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญทุกท่าน เป็นเกียรติและต้อนรับ ชายผู้ซึ่งเมื่อ 5 เดือนก่อน กลับมาจากทวีปแอนตาร์กติกา พร้อมงานวิจัยอุกกาบาตจากดาวพุธฉบับบแรก
I mean, do you want your girls to grow up only knowing when Mercury's in retrograde?ผมหมายถึง คุณอยากให้ลูกสาวเราโตมา รู้แค่ว่าเมื่อไหร่ดาวพุธจะถอยหลังเหรอ
Can anyone tell me why Mercury has only one day per year?มีใครบอกครูได้มั้ย ทำไมดาวพุธถึงมีวันเดียวต่อปีเท่านั้น
Because Mercury is the only planet that does not rotate on its axis.เพราะว่าดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ เพียงดวงเดียว ที่ไม่ได้หมุนรอบแกนมันเอง
"Mercury goes retrograde today."ดาวพุธโคจรกลับวันนี้"
MERCURY IS THE MOST RAPIDLY MOVING.ดาวพุธดาวศุกร์ โลกและดาวอังคาร
THAN IT IS FOR MERCURY,ดาวพุธเป็นส่วนใหญ่ที่ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
THIS IS EXACTLY THE PATTERN VERA EXPECTED TO SEEกว่านั้นสำหรับดาวพุธ
The Mercury Spacecraft umbilical is outยานอวกาศดาวพุธเป็นสิ่งที่ทาง ของมันออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ดาวพุธ*
Back to top