ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้รสชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้รสชาติ*, -ไร้รสชาติ-

ไร้รสชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้รสชาติ (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด
ไร้รสชาติ (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไม่มีชีวิตชีวา, เรียบๆ, น่าเบื่อ
ไร้รสชาติ (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Ops. กระชุ่มกระชวย
ไร้รสชาติ (v.) be tasteless See also: be insipid Syn. จืดชืด Ops. เข้มข้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
savorless (adj.) ไร้รสชาติ See also: จืดชืด Syn. tasteless
weasel-water (sl.) เครื่องดื่มที่ไร้รสชาติ
wish-wash (n.) การพูดหรือเขียนไร้รสชาติ See also: การพูดหรือเขียนจืดชืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life became gray and flavourless.ชีวิตช่างมืดหม่น และไร้รสชาติสิ้นดี
Now, your penchant for bland, simplistic aphorisms could give you a leg up in the motivational hot-air balloon poster business, and of course, your complete lack of adult friends means you're well on your way to a careerตอนนี้ ความหลงใหลในสำนวนสุดจะจืดชืดไร้รสชาติของนาย คงจะช่วยให้นายไปรุ่ง ในธุรกิจโปสเตอร์สุดแสนจะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้รสชาติ
Back to top