ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เรียบร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เรียบร้อย*, -ไม่เรียบร้อย-

ไม่เรียบร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เรียบร้อย (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เรียบร้อย (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เรียบร้อย (v.) has an ill manner Syn. กระโดกกระเดก
English-Thai: HOPE Dictionary
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
dishevel(ดิสเชฟ'เวิล) vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ทำให้ยู่ยี่,ทำให้ไม่เรียบร้อย.
draggletailn. คนที่สกปรกมอมแมมไม่เรียบร้อย
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
low resolutionความละเอียดต่ำความคมชัดต่ำใช้กับเครื่องพิมพ์หรือจอภาพที่ออกแบบให้เสนอผลค่อนข้างหยาบ แต่ก็รวดเร็ว ตัวพิมพ์ก็ดี ภาพที่เห็นบนจอก็ดี หากใช้กับหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดต่ำ หรือมีจำนวนจุดต่อนิ้วน้อย เช่น 74 จุดต่อนิ้ว จะทำให้ดูไม่สวยงาม ไม่เรียบร้อย ส่วนที่โค้งหรือมนจะดูขยุกขยิก หยัก ๆ ไม่มีคุณภาพ แต่ก็มีส่วนดีอยู่บ้างตรงที่ราคาถูก และทำงานได้รวดเร็วกว่าประเภทความละเอียดสูง ๆ ดู high resolution เปรียบเทียบ
untidy(อันไท'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ,สกปรก,รุ่มร่าม,จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly,messy
English-Thai: Nontri Dictionary
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม
unkempt(adj) ถูกละเลย,รุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เรียบร้อย,สกปรก
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย,ยังไม่ตกลง,ยุ่งเหยิง,หลักลอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mess (n.) คนไม่เรียบร้อย See also: คนสกปรก
messy (adj.) ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งยุ่งเหยิง Syn. untidy, sloppy Ops. neat, tidy
scruff (n.) คนที่สกปรกและไม่เรียบร้อย See also: คนที่ไม่เป็นระเบียบ, คนเลอะเทอะ
untidily (adv.) อย่างไม่เรียบร้อย
untidiness (n.) ความไม่เรียบร้อย Syn. confusion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because Dante may not be presentable any more.เพราะ Dante อาจจะไม่เรียบร้อยเพิ่มเติมใด ๆ
Make haste, make haste, hurry down! Oh, gracious, you are not half dressed!รีบหน่อย รีบหน่อย ลงมาเร็วๆ โอกรุณาด้วย ลูกยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลย
Everything is not all right. Voice mask is still compiling.ยังไม่เรียบร้อย กำลังประมวลเสียงอยู่
Well, it's, uh- it's rough, but I got a good feeling, sir. Yeah.ครับ มันเอ่อ มันยังไม่เรียบร้อย แต่มันได้อารมณ์นะฮะ
My new place isn't set up yet. I don't want to make a habit of staying at lundy's.บ้านใหม่ฉันยังไม่เรียบร้อย ฉันไม่อยาก ไปค้างบ้านลันดี้จนเป็นนิสัยน่ะ
Everything is not going to be cool.ทุกอย่างจะไม่เรียบร้อยหรอก
You're not wearing your school uniform correctly, Huh?นายแต่งตัวไม่เรียบร้อยใช่มั้ย?
Yo, son, you're messing with my equilibrium.-นายทำตัวไม่เรียบร้อยฉันเลยเสียสมดุลหมด
This dress is a mess!ชุดนี่มันไม่เรียบร้อยนี่
It's not my finest work, but I wouldn't call it a mess.มันไม่ใช่งานที่เสร็จของฉัน แต่ฉันจะไม่เรียกว่ามันไม่เรียบร้อยนะ
We can't just turn up with nothing set up. I have to go and set it up!เราจะทำอะไรไม่ได้ถ้ายังสะสางไม่เรียบร้อย ผมต้องไปจัดการมันก่อน!
Look at that mess.มองที่สิ่งนี้มันไม่เรียบร้อยและสกปรก
I got a problem. There's a loose end I'm worried about.ผมมีปัญหา ผมห่วงเรื่องที่เราทำไม่เรียบร้อย
Well, the weapons and defense systems aren't online yet, but she'll run.เอ่อ แต่ระบบป้องกันตัวยังไม่เรียบร้อยเท่าไร แต่ซิ่งได้
Yes, sir. I work in the mess.ใช่ ครับ ผมทำงานในสภาพที่ไม่เรียบร้อย
Yeah? Well, look at the mess we're in.อืม ใช่ พวกเราเข้ามาแล้วดูไม่เรียบร้อยเลย
It's definitely not all good.- มันไม่เรียบร้อยแน่ๆ
Amazing, but many of these characters are incomplete.น่าตื่นใจมาก แต่คุณลักษณะ ตรงนี้ยังไม่เรียบร้อย
His liquor license hasn't even cleared yet.ใบอนุญาตขายเหล้าของเขาก็ยังไม่เรียบร้อยดีเลย
No, everything's not okay.ทุกอย่างไม่เรียบร้อย
She hasn't completed her transformation yet.เธอยังเปลี่ยนสภาพ ไม่เรียบร้อยดี
Vine strike's still loose.รอนด้านหน้ายังไม่เรียบร้อยนะ
You have fulfilled nothing.คุณยังทำงานไม่เรียบร้อย
Well, the title hasn't even been cleared yet. I mean, there's no way I can...แต่ว่าเรื่องมันยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะ ไม่มีทางที่จะ...
So why wasn't it done, Mr. Rubin?แล้วทำไมมันยังไม่เรียบร้อยอีกล่ะ คุณรูบิน?
You're a hot mess. Emmett, please.นายไม่เรียบร้อยเลย เอ็มเม็ต ได้โปรด
We never finished our intercourse.เรายังปฏิสัมพันธ์กันไม่เรียบร้อย
So... figure out my financial mess yet?ตัวเลขทางการเงินไม่เรียบร้อยจนถึงตอนนี้
Po, the table is not set.โป โต๊ะยังไม่เรียบร้อยอีกหรอ
My things weren't properly folded, she says.ของของข้ายัง จัดไม่เรียบร้อย นางว่างั้น
She's not done with Molly yet.เธอยังจัดการกับมอลลี่ไม่เรียบร้อยเลย
Is everything ok?ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะ ถ้าไม่เรียบร้อย ฉันจะบอกเธอเอง
Funny. Somehow I figured I wasn't done.ตลกจัง บางอย่างยังไม่เรียบร้อย
The sale could not be done.ทุ่งนี้ยังทำการขายไม่เรียบร้อยเลย
As my accommodations haven't been fully prepared yet,ที่พักของผมมันยังไม่เรียบร้อยนะครับ
The development plan has not been decided yet.แผนพัฒนายังทำไม่เรียบร้อยเลย
Your preparation is not bad really.การเตรียมการ ยังไม่เรียบร้อยอีกเหรอ
I am sorry to see us in an uncompromising position.ข้าขอโทษด้วย ที่เจ้าต้องมาเห็นเราในสภาพไม่เรียบร้อยแบบนี้
Twice I walked in on officers in stages of undress.สองคราทีเดียวที่ข้าเผอิญไปเจอะ กับนายทหารที่แต่งตัวไม่เรียบร้อย
Wait, wait, wait, it's not quite ready.เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน มันไม่เรียบร้อยดีนิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เรียบร้อย
Back to top