ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้เปล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้เปล่า*, -ให้เปล่า-

ให้เปล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้เปล่า (adj.) free-of-charge See also: free, gratis, complimentary Syn. ฟรี
ให้เปล่า (v.) be free-of-charge See also: be free Syn. ฟรี
ให้เปล่า (adj.) free-of-charge See also: free, gratis, complimentary Syn. ฟรี
ให้เปล่า (v.) be free-of-charge See also: be free Syn. ฟรี
English-Thai: HOPE Dictionary
gratis(เกร'ทิส) adj. ไม่จ่ายเงิน,ฟรี. adj. ฟรี,ให้เปล่า, Syn. complimentary,free
handoutn. สิ่งให้ทาน,ข่าวแถลง,สิ่งที่ให้เปล่า
English-Thai: Nontri Dictionary
free(adj) อิสระ,ให้เปล่า,ว่าง,ปลอด
gratis(adv) ไม่คิดมูลค่า,ให้เปล่า,ฟรี
gratuitous(adj) ให้เปล่า,ไม่คิดมูลค่า,ให้ฟรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gratuitousให้เปล่า, ให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gratisทำให้เปล่า, ไม่เรียกค่าตอบแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
free (adv.) อย่างให้เปล่า See also: อย่างไม่ต้องเสียเงิน, อย่างไม่คิดมูลค่า
gratuitous (adj.) ซึ่งให้เปล่า See also: ฟรี, ไม่เก็บเงิน Syn. free, gratuitous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wouldn't take the lease if you gave it to me as a gift.ผมไม่ขอรับสัญญา แม้ว่าคุณจะให้เปล่า
We've been friends Since I was just a kid.มันไม่ใช่การให้เปล่า ๆ นะ ผมหมายถึง... ผมทำงานที่โรงแรม แล้วผมก็ใช้คืนให้เธอ
When you move on, you don't waste any time.คุณเริ่มชีวิตใหม่แล้ว คุณไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์เลย
Do we really want to let that go to waste?จะปล่อยให้เปล่าประโยชน์เหรอ
Taking nothing for something is- Oh-ของขวัญคือสิ่งที่ให้เปล่า โดยไม่ได้อะไร
However, to do what unni did...อย่าไรก็ตาม มีอะไรให้พี่สาวคนนี้ทำอะไรให้เปล่า
They're practically giving them away.เหมือนให้เปล่าเลยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้เปล่า
Back to top