ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจสั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจสั่น*, -ใจสั่น-

ใจสั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจสั่น (v.) shake See also: tremble, shiver, quiver, palpitate
ใจสั่นหวิว (v.) feel dizzy See also: be giddy, be nervous, get alarmed, throb with terror,
English-Thai: HOPE Dictionary
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
English-Thai: Nontri Dictionary
tremor(n) การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ใจสั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
palpitation; palmus; tremor, cordisอาการใจสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Diarrhea, heart palpitations, nothing major.ท้องเสีย ใจสั่น ไม่มีอะไร
Tremors,panic, then the voices.ใจสั่น, ตื่นตระหนก หูแว่ว
Yes, nicely done. You really had me going.ใช่ ตกลงกันได้สวย คุณกรีน คุณทำผมใจสั่นเลยทีเดียว
First a rush, heat.เริ่มจาก.. เลือดสูบฉีด ใจสั่นระรัว
She know you mess around with dudes?แล้วหล่อนรู้ใหมว่านายใจสั่นเวลาที่ผู้ชายอยู่ใกล้ๆนายน่ะ
Weakness, tremors, loss of abilities.อ่อนแรง, ใจสั่น, สูญเสียความสามารถ
I'll neve know what her voice sounded like.ได้ยินเสียงทีไรใจสั่นทุกที
When you kiss and make up, boy what a thrill!และเมื่อเธอขอคืนดีด้วยการจูบ นั่นทำให้ฉันถึงกับใจสั่น
Wow, I am shaking.ว๊าว ฉันเหมือน ใจสั่น
Sarah, I'll be taking exclusively short breaths from here on out!ซาร่าห์ ผมจะต้องหายใจสั้นเป็นพิเศษ ตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้ว!
"Fluttering wind makes hearts tremble"ลมที่พัดกระพือทำให้หัวใจสั่น
For me, I just feel... happy, excited, and my heart flutters when I see you.สำหรับชั้น ชั้นรู้สึก... มีความสุข ตื่นเต้น และใจสั่นเมื่ออยู่กับพี่
How can you shoot someone you care for?แค่รูปถ่ายของคนๆนึง ถึงทำเราใจสั่นได้ขนาดนี้นะ
But beware of the side effects which include sudden bouts of blindness, diarrhea, heart palpitations and a severe decline in moral standards.แต่ระวังผลข้างเคียง ซึ่งได้แก่ ตาบอดช่วงสั้นๆ ท้องร่วง ใจสั่น
Chronic chest pain and shortness of breath were a way of life for this man.เจ็บหน้าอกเรื้อรัง และหายใจสั้น เป็นหนทางในการใช้ชีวิตของชายคนนี้
I like the words, 'sleep out.'เป็นคำที่ทำให้ใจสั่นจริง ๆ "ค้างคืนข้างนอก"
Can't stand the sight of blood. Not so much as a paper cut.แค่กระดาษขาดยังใจสั่น
Little wonky. Sorry if I'm rambling. I'm a little over-caffeinated.ขอโทษถ้าฉันเรื่อยเปื่อย ฉันรุ้สึกใจสั่น
...romance, titillation.โรแมนติก ทำให้ใจสั่น
The titillation, horror, elation...ทั้งเรื่องที่ทำให้ใจสั่น สยองขวัญ อิ่มเอมใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจสั่น
Back to top