ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอบล้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอบล้อม*, -โอบล้อม-

โอบล้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอบล้อม (v.) surround See also: encircle, enfold Syn. ปิดล้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
engirdlevt. ล้อมรอบ,โอบล้อม
environ(เอนไว'เริน) vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,ตีวงล้อม,ทำวงล้อม,หุ้มห่อ., Syn. surround
environment(เอนไว'เรินเมินทฺ) n. สิ่งแวดล้อม,ภาวะสิ่งแวดล้อม,การโอบล้อม, ภาวะที่ถูกหุ้มห่อ,สิ่งที่หุ้มห่อ, See also: environmental adj. ดูenvironment, Syn. surroundings,
manor(แมน'เนอะ) n. คฤหาสน์และที่ดินที่โอบล้อมคฤหาสน์ ของขุนนาง,คฤหาสน์,บ้านหลังใหญ่., See also: manorial adj.
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
peri-Pref.= รอบ,เกิน,โอบล้อม
siege(ซีจฺ) n. การโอบล้อม,การล้อม,การล้อมโจมตี,การกลุ้มรุม,ฐานะ,ตำแหน่ง -Phr. (lay siege to โอบล้อม) vt. โอบล้อม,ล้อมรอบ., See also: siegeable adj., Syn. campaign,effort ###A. lull,pause
sortie(ซอร์'ที) n. การฝ่าวงล้อมออกไปโจมตีผู้โอบล้อม,กลุ่มทหารที่ฝ่าวงล้อมดังกล่าว,เที่ยวบินปฎิบัติการ. vi. ฝ่าวงล้อม,บินปฎิบัติการ, Syn. foray
surround(ซะเรานฺดฺ') vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,แวดล้อม,ห้อมล้อม. n. สิ่งที่โอบล้อม,บริเวณแวดล้อม., See also: surroundedly adv., Syn. encompass,circle,encircle
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม, See also: surroundings n.,pl. สภาพแวดล้อม,การแวดล้อม,การอ้อมล้อม.
wreath(รีธ) n. พวงหรีด,พวงมาลัย,มาลัย,สิ่งที่ร้อยเป็นวง vt.,vi. ร้อย (พวงมาลัย,ดอกไม้) พันรอบ,ม้วน,โอบ,โอบล้อม,ล้อมรอบ,ปิด,หมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง pl. wreaths, See also: wreathless adj. wreathlike adj.
wreathe(รีธ) vt.,vi. โอบ,ล้อม,โอบล้อม,ร้อยเป็นวง,พันรอบ,บิดหมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง, Syn. encircle,entwine
English-Thai: Nontri Dictionary
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
encircle(vt) ล้อมวง,ล้อมรอบ,ตีวง,โอบล้อม
environ(vt) ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม,ตีวงล้อม
environment(n) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,ภาวะแวดล้อม,การโอบล้อม
outflank(vt) เป็นต่อ,มีชัย,รุก,จู่โจม,โอบล้อม
siege(n) การโอบล้อม,การรุกเร้า,การล้อมรอบ
surround(vt) ห้อมล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encirclementการโอบล้อม, การตีวงล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engulfโอบล้อม,จับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie about (phrv.) โอบล้อม See also: ล้อมรอบ, ปิดล้อม Syn. lie around
lie around (phrv.) โอบล้อม See also: ล้อมรอบ, ปิดล้อม Syn. lie about
girdle about (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle around, girdle round
girdle around (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle about, girdle round
girdle round (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle around, girdle round
beleaguer (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี
besiege (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี Syn. beleaguer
lay siege to (phrv.) โอบล้อมเมืองจนกว่าจะยอมแพ้
siege (n.) การโอบล้อม See also: การล้อมโจมตี Syn. attack, onslaught
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can with these two arms, embrace the lightแต่ฉันสามารถรับสัมผัส แห่งแสงที่โอบล้อม ด้วยสองมือและหัวใจ
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น
Look, you just remember that everybody here is pulling for you.นี่ไงหละ จำมันได้หรือเปล่า ทุกๆคนโอบล้อมตัวคุณ
Also... a village in beautiful grasslands.แล้วก็... หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยทุ่งหญ้า
Knowledge is limited. Imagination encircles the world."ความรู้มีวงจำกัด แต่จินตนาการโอบล้อมโลกใบนี้"
And we must all arrive at the kitchen at the same moment to encircle them.ทุกคนต้องไปให้ถึงครัว ในเวลาเดียวกันเพื่อโอบล้อมพวกมัน
General, we've been outflanked.ท่านนายพล ดูเหมือนเราจะถูกโอบล้อม
"and with all that are around Thee in heaven,ด้วยทั้งหมดที่โอบล้อมท่าน... ในสวรรค์
All these beautiful temples are there, some of the most beautiful temples in all of Japan.มันโอบล้อมไปด้วยหน้าผาสูงชัน 3 ด้าน มีอุโมงค์หลายแห่ง
We'll box them in and blast them to pieces.เราจะโอบล้อมและยิงพวกมันให้เป็นจุล
I'm afraid a siege could drag on indefinitely.ข้าเกรงว่าการโอบล้อมนี้ จะยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุด
You're building a world around her.คุณสร้างโลกขึ้นมาโอบล้อมเธอไว้
Brother, I'm gonna punch a hole. You follow me through.สหายโอบล้อมมัน ตามข้ามา
Space is disease and danger, wrapped in darkness and silence.อวกาศมีเชื้อโรคสุดอันตราย โอบล้อมด้วยความมืดแสนเงียบงัน
Your daughter's unit encountered the enemy.หน่วยทหารของลูกสาวคุณ ถูกศัตรูโอบล้อม
* With your arms around your girl, you'd try to sing along ** มือที่โอบล้อมกระชับ เราสองขับร้องร่วมกัน *
* Like a lazy ocean hugs the shore ** เหมือนกับที่มหาสมุทรโอบล้อมชายหาด *
That was 1981, and from that time forward, I was hooked.ทะเลาะกันในไม่ช้านี้ เติบโตเกินกว่าที่ทั้งสองคน และโอบล้อมทั้งหมดของฟิสิกส์
I knew that I was coming home to the loving embrace of this beautiful neighborhood.ผมรู้ว่าจะได้กลับมาบ้าน ที่ๆโอบล้อมไปด้วยความรัก จากเพื่อนบ้านที่แสนดี
Jaime smashed the river lords at the Golden Tooth, and now lays siege to Riverrun, Catelyn Stark's homeland.เจมี่ทำลายทัพพวกลอร์ดแห่งชลธี(ริเวอร์)ที่โกลด์เดน ทูธ และตอนนี้โอบล้อมริเวอร์รัน บ้านเกิดของเคทลีน สตาร์คเอาไว้อยู่
No, it's not. Who the hell cares?สเปนถือว่าเป็นประเทศโอบล้อมด้วยภูเขาเสียส่วนใหญ่
♪ And may sunshine and happiness surround you ♪# และขอให้แสงสว่างและ ความสุขโอบล้อมคุณ #
He knows where the walls are strongest, and he knows which gates are weakest."ประวัติศาสตร์ว่าด้วยการโอบล้อมเมือง อันยิ่งใหญ่ของเวสเตอรอส" โดยอาร์คเมยสเตอร์ "เชเวลลาธิน" "เชเวลลาเทช"
You lack imagination.พวกโจรน่ะ มันชอบการโอบล้อมจะตาย
Well, he's better than me and a lot better than you."การโอบล้อมเมือง อันยิ่งใหญ่ของเวสเตอรอส"
Smile upon this child and surround this child, lord, with the soft mantle of your love...ยิ้มให้กับเด็กคนนี้ และโอบล้อมเด็กคนนี้ไว้ ด้วย
Dad's idea of saving humanity is to build a really big concrete box, put everyone in it, and then wait at the door with guns until we grow old and die.โดยการสร้างกำแพงคอนกรีตยักษ์ล้อมเมือง โอบล้อมผู้คนเอาไว้ข้างใน มีการรักษาความปลอดภัยที่ประตู ทหารพร้อมด้วยปืน ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตาย
There won't be a siege. The Mountain can't defend a ruin.จะไม่มีการโอบล้อมอะไรทั้งนั้น เดอะเม้าเทนต์ ไม่เสียเวลามารักษาซากปรักหักพังหรอก
There are special forces troops gearing up to storm this building.มีหน่วยจู่โจมพิเศษหลายหน่วย กำลังดิ่งเข้าโอบล้อม อาคารแห่งนี้เอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอบล้อม
Back to top