ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โลภมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โลภมาก*, -โลภมาก-

โลภมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลภมาก (adj.) greedy See also: avaricious, covetous
โลภมาก (v.) be greedy See also: covet, be insatiable, be avaricious Syn. โลภโมโทสัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are a vain, greedy, cruel boy!เจ้ามันเด็กยะโส โลภมาก และโหดเหี้ยม
I'm not greedy. I'm only taking half.ฉันไม่โลภมากหรอก ขอแค่รึ่งเดียว
He didn't mean anything by it. That's just the way he was.เขาไม่ได้โลภมากอะไรหรอก แค่เขาเป็นของเขาแบบนี้
Such a greedy woman, too bad she's my sister.ผู้หญิงอะไรละโมบโลภมาก ไม่น่ามาเป็นน้องสาวข้าเลย
The trick is, you have to let it take you deep.แค่นี้พอ อย่าโลภมาก โมเลกุลนับล้านๆในนี้
Don't be greedy. We'll be okay for a while.อย่าโลภมากน่า ช่วงนี้เราคงไม่เป็นไรหรอก
You're greedy, Sargon.เจ้าโลภมากนะ ซาร์ก้อน
Remember darling, pigs get fat, hogs get slaughtered.จำไว้ลูกรัก, โลภมากนัก มักลาภหาย
Bad shit happens to greedy whores.เรื่องฉิบหายเกิดขึ้นกับนังสาวรเลวโลภมากแน่
Hefner. The greedy prick.เฮฟเนอร์ ไอ้คนโลภมาก
You're too power hungry and greedy. You fucked this whole operation up!คุณมันบ้าอำนาจแล้วก็โลภมาก จนทำให้งานพัง
Seems fair. Try not to make a complete dog's breakfast of this, won't you?อย่าโลภมากก็แล้วกันนะ ได้มั้ย?
Trolls are greedy. And Lady Catrina is like the rest of her kind.พวกโทรลเป็นพวกละโมบโลภมาก และท่านหญิงแคทรีน่าก็เหมือนเป็นที่พักของมัน
Your father was a self-important, greedy little putz and he got what was coming to him.พ่อแกมันอวดดี โลภมาก
Let's go. My greedy little Guati. Go on.เดินไปสิ สาวน้อยจอมโลภมากของฉัน เดินไปสิ
Let's go, my greedy little Guatie.เดินไปสิ สาวน้อยจอมโลภมากของฉัน
If it's like Jesse says and we're not greedy...ถ้าหากมันเป็นแบบที่เจสซี่พูด และเราไม่โลภมาก...
For what? For greed?เพื่ออะไร เพื่อความโลภมากงั้นเหรอ
Now, fellas, don't get greedy.เอาล่ะพวก อย่าโลภมากนัก
What can we do? It seems like you don't have any greed.ดูเหมือนคุณจะไม่มีความละโมบโลภมาก
He's my employee and great uncle, a real shitty situation.เค้าเป็นลุงเขยของแม่ของแม่ ผู้ที่แร้นแค้นและโลภมาก
And, I don't like women who have no notion of their place and desire what's beyond them.เพราะคนพวกนั้น ไม่รู้จักที่ๆตัวเองควรอยู่ มีแต่พวกโลภมาก
You are such an overachiever.นายนี่ช่างโลภมากเสียเหลือเกินนะ
It's true. I'm insatiable.จริงสิ ฉันนี่มันโลภมากจริง ๆ
No. What, did Mickey Mantle sign those?ที่เรากำลังจะหย่า ก็เพราะเธอโลภมาก เจ้าเล่ห์ และก็เห็นแก่ตัว
You get one of those as captain, but don't push your luck, Maria.คุณได้สิ่งที่ต้องการแล้ว คือการได้เป็นผู้กอง อย่าโลภมากอีกเลย มาเรีย
If your greed is excessive, you will be ruined.ถ้าลูกมีความโลภมากเกินไป ลูกจะประสบกับความหายนะ
I received a business card from her, but I lost it.เธอโลภมากกว่าที่คุณคิด
I got greedy and desperate and I let you down.ข้าโลภมาก ข้าทำให้เจ้าผิดหวัง... เข้าทำร้ายเจ้า
She farted so hard, the whole bed shook. [farting noises] Seems a bit greedy for one man to have so many wives.นางผายลมออกมาแรง เสียจนเตียงทั้งเตียงสั่นไหว ดูออกจะโลภมากไปหน่อยนะ ที่ชายเพียงคนเดียวจะมีภรรยามากมาย
Look, we're not greedy, we can cut you in.นี่,เราไม่ได้โลภมาก เราให้คุณร่วมวงได้นะ
And Paul wanted too much?และพอลก็โลภมากเกินไปงั้นใช่มั้ย
You're that greedy that you'd risk getting cancer?นายยังจะโลภมากถึงขนาด ยอมเสี่ยงเป็นมะเร็งเลยหรือ
I hooked him up with Paul to move it, but Paul got greedy.ผมให้เขาติดต่อกับพอลเพื่อจัดการขนย้าย แต่พอลเกิดโลภมาก
And I'm not gonna let some crappy, greedy hospital take that from him.และผมจะไม่ยอมให้ โรงพยาบาลเส็งเคร็งโลภมากพรากเขาไปจากผม
You say that like its a bad thing.เพราะเขาทะเยอทะยานและโลภมาก คุณพูดเหมือนมันเป็นสิ่งไม่ดี
They had to get greedy and spawn a whole new breed of monsters who feed on children without a thought.ยังจะโลภมาก สรัางอสูรกายสายพันธุ์ใหม่ ที่ดื่มเลือดเด็กได้โดยไม่คิดอะไร
And you're greedy. No, you're wrong!และคุณก็โลภมากด้วย ไม่ คุณผิดแล้ว
Look, Jake's a nice man, but he's weak and he's greedy.ฟังนะ, แจ็คเป็นคนดีแต่เขาอ่อนแอและโลภมาก
He preached against the apothecary's use of the old ways, and the apothecary's foul temper and greed made certain some of these sermons fell on eager ears.เขาเทศนาต่อต้านวิถีโบราณของหมอยา นิสัยโมโหร้ายและโลภมากของหมอยา... ยิ่งทำให้ชาวบ้านพากันเชื่อคำพูดของบาทหลวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โลภมาก
Back to top