ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โผล่ออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โผล่ออก*, -โผล่ออก-

โผล่ออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โผล่ออก (v.) poke See also: show, look out Syn. ชะโงก
English-Thai: HOPE Dictionary
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
emersion(อิเมอ'เชิน) n. การโผล่ออกมา
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
extant(เอคซฺ'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งยื่นออกมา
extrude(อิคซฺทรูด') vt. ผลักออก,ดันออก,ขับไล่,โผล่ออก,พ่นออก, See also: extruder n. extrusible,extrusile adj. extrusion n., Syn. thrust out
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
issuant(อิช'ชิวเอินทฺ) adj. เป็นร่างที่ยืนตรงและเห็นส่วนหน้า โผล่ออกมา
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
mitten(มิท'เทิน) n. ถุงมือที่คลุมสี่นิ้วรวมกันและแยกนิ้วแม่มือออกต่างหาก,ถุงมือผู้หญิงชนิดปล่อยนิ้วให้โผล่ออก
outcrop(เอาทฺ'ครอพ) n. ชั้นหินที่โผล่ออกมา,ส่วนที่โผล่,สิ่งที่ปะทุขึ้นvi. โผล่,โผล่ออก,ปะทุ
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
overhang(โอ'เวอะแฮง) v. ห้อยอยู่เหนือ,แขวนอยู่เหนือ,เงื้อม,ยื่นออก,โผล่ออก, (ภัย) ใกล้เข้ามา,คุกคาม,แผ่คลุม. n. สิ่งที่ชะโงกเงื่อม,ส่วนเกิน
pip(พิพ) n. เมล็ดในของผลไม้,เมล็ดพันธุ์,แต้มบนไพ่,แต้มบนผลสับประรด- v. โผล่ออกมา,ออกมาจากไข่, Syn. peep,
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
prominence(พรอม'มะเนินซฺ) n. การนูนออก,การโผล่ออก,โหนก,ปุ่ม,เนิน,โคก., Syn. prominency
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ยื่นออก,โผล่ออก
protrude(โพรทรูด') vi. ยื่นออก,ถลน,โผล่ออก. vt. ทำให้ยื่นออก,ทำให้โผล่ออก,แลบ (ลิ้น), See also: protrudent adj. protrusible,protrudable adj., Syn. project,
protrusion(โพรทรู'เ?ิน) n. การยื่นออก,การถลน,การโผล่ออก,สิ่งที่โผล่ออก,ส่วนนูน,โหนก, See also: protrusive adj. protrusiveness n., Syn. projection
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge
salient(เซ'เลียนทฺ) adj., (ส่วนที่) นูนขึ้น,เด่น,สะดุดตา,เป็นลักษณะเฉพาะ,ยื่นออก,โผล่ออก,กระโดดโลดเต้น,พุ่งออก, Syn. prominent,projecting
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
English-Thai: Nontri Dictionary
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
extrude (vi.) โผล่ออกมา See also: โผล่ Syn. eject, expel, force out
poke (vi.) โผล่ออกมา See also: ยื่นออกมา, ล้ำ Syn. protrude
crop out (phrv.) โผล่ออกมาจากผิวดิน See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน Syn. crop up
crop up (phrv.) โผล่ออกมาจากผิวดิน See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน Syn. crop out
fasces (n.) มัดไม้ที่หุ้มขวานที่มีใบขวานโผล่ออกมา See also: สัญลักษณ์การมีอำนาจของผู้ปกครองชั้นสูงของกรุงโรมโบราณ
hernia (n.) ส่วนหนึ่งของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่โผล่ออกมา (โดยเฉพาะบริเวณช่องท้อง) See also: ไส้เลื่อน Syn. rupture
issuant (adj.) ที่ลำตัวตั้งตรงและมีเพียงส่วนหน้าโผล่ออกมา (ใช้กับสัตว์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I keep expecting racist animated Disney characters to pop up and start singing songs... about livin' on the bayou.โผล่ออกมาร้องเพลง เกี่ยวกับลำธาร
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน
That's no fun What happens if a huge one comes out, like this?แล้วถ้าตัวเท่านี้โผล่ออกมาล่ะ
I popped out. Took one look around.ฉันโผล่ออกมาแล้วมองไปรอบๆ ตัว
He sticks out like a sore thumb.เขาโผล่ออกมาเหมือน หัวแม่มือที่เจ็บปวด.
I'd love to blow this out of the water.ผมเป่าเรื่องพวกนี้ให้มันโผล่ออกมาจากน้ำ
Is somebody timing this? - (knocking)คนแรกที่โผล่ออกประตู
The harder one tries to hide them, the more they rise to the surface. But there are times when you still want to hide them.ยิ่งพยายามปกปิดเอาไว้มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งโผล่ออกมามากขึ้นเท่านั้น
I bet you she was using it to look around corners in case it came along.พนันได้เลยว่า เธอใช้กระจกส่องดู ตามซอกมุม เผื่อมันจะโผล่ออกมา
OK, Eddie was pissin' out the window.เอาล่ะ เอ็ดดี้โผล่ออกไปฉี่นอกรถ.
If you hadn't have been pissin' out the goddamn window... none of this would have happened!หู้ยย แล้วถ้ามึงไม่โผล่ออกไปเยี่ยวงั้นน่ะนะ... มันก็ไม่เกิดเรื่องอย่างงี้หรอกโว้ย!
I think Bourne and Conklin were in business together and the information I was trying to buy was big enough to bring Bourne out from hiding to kill again.ฉันคิดว่า บอร์นกับคอนกลินน่าจะร่วมมือกัน ซึ่งบอร์นยังติดอยู่ในร่างแหด้วย และข้อมูลอะไรก็ตาม ที่เราพยายามจะซื้อในเบอร์ลิน... มันคงใหญ่พอที่จะทำให้บอร์น โผล่ออกมาจากที่ซ่อน เพื่อฆ่าอีกครั้ง
I don't want to be standing around when they do.ฉันไม่อยากอยู่แถวนี้ตอนที่พวกเราโผล่ออกมาน่ะ
If he resurfaces, call me backถ้ามันโผล่ออกมาอีก โทรมาบอกชั้นด้วย
I mean, usually, you peel a video back a couple of layers and anything bogus comes off.แบบว่า ปกติแล้วเราจะแยกภาพออกมาดูแล้วและถ้ามีอะไรหลอกมันจะโผล่ออกมาให้เห็น
His chance to finally emerge from The King's shadow.โอกาสที่จะได้ของเขาในที่สุดก็โผล่ออกมา จากเงาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
We'll aim for Bigfoot.หวังว่าไอ้ตีนโตจะโผล่ออกมานะ
"I wanted to just go, but his thingy peeked out of his shorts."*ฉันอยากจะกลับแต่ว่า แต่ว่าไอ้จ้อนของพี่ชายมุงฮี โผล่ออกมา*
Your undershirt shows.เสื้อข้างในโผล่ออกมาแล้ว
He won't come out of the shadows because of a grudge.เขาไม่โผล่ออกจากที่ซุ่ม แค่เพราะแค้นฉันหรอก
Look who's come out of his cave.ดูซิว่าใครโผล่ออกมาจากถ้ำจนได้
Last thing I remember, this man stepping out of the bushes, calling my name.สิ่งสุดท้ายที่จำได้ มีผู้ชายโผล่ออกมา แล้วเรียกชื่อฉัน
How do you know a new personality won't emerge?คุณรู้ได้ยังไงว่า บุคลิกใหม่จะไม่โผล่ออกมา ?
That a UFO shows up in the Chosun era?UFO นั่นโผล่ออกมาในยุคChosun หรอ?
My personal odds-on favorite from the '88 games, possibly the greatest player ever to emerge from the West.เป็นต่อส่วนบุคคลของฉันชื่นชอบ '88 จากเกม อาจจะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยโผล่ออกมาจากตะวันตก
He just shows up.อยู่ดีๆ มันก็โผล่ออกมา
Mister, there's a bone sticking' out of your arm.นี่คุณ มีกระดูกโผล่ออกมาจากแขนคุณน่ะ
Which is odd, considering he has pubic hair growing out of his ears.คงพิลึก นึกภาพว่าเขามีขนดก โผล่ออกมาจากหู
I'd love to see the look on your face when you emerged from the vaginal canal.ฉันอยากจะเห็นหน้านาย ตอนที่นายโผล่ออกมาจากช่องคลอด
If he's offended again over the past 20 years under a different name...ถ้าหากว่าเขาโผล่ออกมาอีกครั้ง หลังจากผ่านไป 20 ปีในชื่ออื่นน่ะนะ
He will pop up somewhere.เขาอาจจะโผล่ออกมาที่ไหนซักแห่ง
It buys us some time to get those Mexicans out of the hole.มันซื้อเวลาเราได้สักพัก เพื่อไม่ให้พวกแม็กซิกันโผล่ออกจากหลุม
What, do machine guns come out of the headlights? (Chuckles)อะไรล่ะ มีปืนกล โผล่ออกมาจากไฟหน้าหรอ
These gloves come off and the nails come out.เมื่อถอดถุงมือ เล็บก็จะโผล่ออกมาเอง
Security camera only shows Sara stepping up and firing at the victim.ภาพจากกล้องวงจรจับภาพได้แค่\ ซาร่าโผล่ออกมาแล้วยิงคริสติน่า
The body was jarred loose during a mudslide.ศพถูกฝังไว้ โผล่ออกมาตอนโคลนถล่ม
Congratulations. The baby's arm is sticking out.ยินดีด้วยจ้ะ แขนลูกโผล่ออกมาแล้ว
You're obviously worried there's a lesbian inside of you trying to get out.คุณคงเคยกลัวว่า ด้านเลสเบี้ยนในตัวคุณจะโผล่ออกมา
Lonely boy's secret is out, and this one's a doozy.ความลับของหนุ่มขี้เหงาโผล่ออกมาแล้ว และก็ค่อนข้างหดหู่เล็กๆ
And they just come out and I can't control them, and...มันโผล่ออกมา และฉันก็คุมมันไม่ได้ และ..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โผล่ออก
Back to top