ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โป่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โป่ง*, -โป่ง-

โป่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โป่ง (v.) swell See also: dilate, inflate, puff out Syn. บวม, ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน Ops. แฟบ
โป้ง (adv.) bang Syn. ปัง
โป้ง (adj.) boastful See also: out spoken, talkative Syn. โพล่ง
โป้ง (adj.) big See also: large Syn. ใหญ่, โต Ops. เล็ก
โป่งข่าม (n.) kind of quartz See also: quartz crystal
โป่งดิน (n.) salt earth See also: salinized soil land Syn. โป่ง
โป่งน้ำ (n.) mouth of a spring
English-Thai: HOPE Dictionary
balloon(บะลูน') {ballooned,ballooning,balloons} n. ลูกบอลลูน vi. ลอยขึ้นคล้ายลูกบอลลูน,โป่งออก,เพิ่มทวี', Syn. expand ###A. deflate
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
blown(โบลน) adj. โป่งออก,เหนื่อยอ่อน,หายใจหอบ, Syn. swollen
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
bubble gumn. หมากฝรั่งที่เป่าให้เป็นลูกโป่งได้
bustle(บัส'เซิล) vi.,n. (การ) กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่างกระโป่งบาน,การบาน
cirsoid(เซอ'ซอยดฺ) adj. โป่งขด, See also: cissoidal adj. โป่งขด
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
pout(เพาทฺ) vi. ยื่นปาก,บุ้ยปาก,ทำหน้าบึ้ง,ทำหน้าไม่พอใจ,โป่ง,บวม,ยื่น. vt. ยื่นปาก,บุ้ยปาก. n. การยื่นปาก,การบุ้ยปาก,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: poutful adj. poutingly adv.
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
pulmonary emphysemaถุงลมโป่งพอง
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
turgid(เทอ'จิด) adj. บวม,บวมโต,โป่ง,พอง,ขยายออก,โอ้อวด,คุยโว,โอหัง., See also: turgidity n. turgidness n. turgidly adv.
varicose(แว'ระโคส) adj. ใหญ่หรือบวมโตผิดปกติ,โป่งขด,เกี่ยวกับโรคหลอดโลหิตดำโป่งขด
English-Thai: Nontri Dictionary
baggy(adj) เป็นถุง,โป่ง,คล้ายถุง
bulbous(adj) คล้ายกระเปาะ,โป่ง
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน
float(n) ของลอยน้ำ,ทุ่น,แพ,ลูกโป่ง
indiscreet(adj) ไม่สมควร,ไม่ระวังตัว,ปากสว่าง,ปากโป้ง
pout(vi) ทำหน้าบึ้ง,ทำปากยื่น,บวม,โป่ง
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
telltale(adj) ปากโป้ง,ปากมาก,ปากสว่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distendโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aneurysmหลอดเลือดโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caput๑. หัว๒. ส่วนโป่งคล้ายหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swell๑. โป่ง, บวม๒. ก้อนบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convexโป่ง,การโค้งไปทางด้านหลัง,โค้งออก,นูน,ด้านโค้งออก [การแพทย์]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ampullaหลอดมดลูก, ส่วนโป่งพอง [การแพทย์]
Aneurysmส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง [การแพทย์]
Atelectasisอะตีเล็คเตซิส, เนื้อปอดทึบ, ถุงลมปอดแฟบ, ปอดแฟบ, ปอดไม่ขยาย, เนื้อปอดแฟบ, การยุบแฟบของปอด, เนื้อปอดทึบไปหมด, อะทีเลคเทซิส, ถุงลมโป่งพอง [การแพทย์]
Balloonคล้ายเลนส์นูน,บอลลูน,ลูกโป่ง [การแพทย์]
Ballooning Appearanceลักษณะแบบลูกโป่ง [การแพทย์]
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
Bulbousตรงปลายสุดโป่ง [การแพทย์]
Cuffผ้าพัน,สายพันแขน,ถุง,ลูกโป่ง,ถุงผ้าหุ้ม [การแพทย์]
Duct Ectasiaท่อนมโป่งพอง [การแพทย์]
Emphysemaหนองในช่องปอด,เอมฟีซีมา,ภาวะพองลม,เอ็มฟีย์ซีมา,โรคถุงลมพอง,คาร์บอนไดออกไซด์คั่งในถุงลม,ถุงลมโป่งพอง,โรคถุงลมโป่งพองในปอด,ถุงลมปอดโป่งพอง,ปอดพอง,โรคถุงลมปอดโป่งพอง,ถุงลมพอง,เนื้อพองลม,โรคปอดพอง [การแพทย์]
Salt licksดินโป่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulge out (phrv.) โป่ง See also: พองออก, พอง, ป่อง
baggy (adj.) โป่งหรือพองเหมือนถุง See also: โป่งหรือหลวมลง
balloon (vi.) โป่งออก See also: ทำให้โป่งออก
aneurism (n.) ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้ Syn. aneurysm
aneurysm (n.) ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้ Syn. aneurism
balloon (n.) ลูกโป่ง
belly (vi.) ทำให้โป่ง See also: กางเต็มที่, โป่ง Syn. bulge
belly (vt.) ทำให้โป่ง See also: กางเต็มที่, โป่ง
belly (n.) ส่วนโป่ง See also: ส่วนนูน
bubblegum (n.) หมากฝรั่งชนิดหนึ่งที่เป่าลูกโป่งได้
emphysema (n.) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น
hitch a lift (idm.) ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
mitt (n.) ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว Syn. mitten
mitten (n.) ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว
pollex (n.) นิ้วโป้ง See also: นิ้วหัวแม่มือ Syn. thumb
snook (n.) การแสดงท่าเหยียดหยามโดยยกนิ้วโป้งแตะจมูกและกางนิ้วอื่นออก
thumb a lift (idm.) ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From here... bang, bang... bang, bang, bang.จากนี่ โป้ง โป้ง โป้ง โป้ง โป้ง
One giant balloon, coming up.จะเอาโป่งยักษ์ให้ได้สินะ.
They don't mean to shoot you. Friendly fucking casualty.ปืนมันลั่นโป้งป้างออกมาเอง
Your mama and your daddy are crying.พ่อแม่ร้องไห้ขี้มูกโป่ง
You'll leave town immediately or assume the consequences of intense indiscretion.คุณต้องรีบออกจากเมือง ทันที... . ..หรือนึกถึงผลที่จะตามมา จากความพยายามที่จะปากโป้ง
Anyone you can think of who'll put it on the street.ใครก็ได้ที่ปากโป้ง ส่งทีมไปโรงแรม
My heart fills up like a balloon that's about to burst.หัวใจอิ่มเอิบเหมือนลูกโป่งที่มีลมเต็ม
Enough to make you cry.อยากร้องไห้ขี้มูกโป่ง
A cerebral aneurysm was foundพบหลอดเลือดโป่งในสมอง
Your girlfriend's a stripper, mon?แฟนนายเต้นระบำโป๊งั้นเหรอ
My thumbs are twice as big as yours!ไม่จริงนิ้วโป้งฉันใหญ่กว่านายสองเท่า
Talking to the school newspaper, Trevor?ทรีเวอร์ นายปากโป้งบอกอะไรกับยัยนักข่าวนั่น?
I don't know how coach did it, but if I talk, he's gonna fry me.ฉันไม่รู้ว่าโค้ชทำได้ยังไง แต่ถ้าฉันปากโป้งเรื่องนี้ โค้ชคงไม่เอาฉันไว้แน่
Go, go, gadget bubble gum.ไป ไป ลูกโป่งหมากฝรั่งแก็ดเจ็ท
Looks like gadget just blew his last bubble. Ha ha ha!ดูเหมือนว่าแก็ดเจ็ทเพิ่งระเบิด ลูกโป่งลูกสุดท้ายไป
Of course, you do realize that, without opposable thumbs, a dog could never play poker.หมาไม่มีนิ้วโป้ง มันถือไพ่ไม่ได้หรอก
You mean the crazy, half-naked Chinese guy we saw running around, where he was like...อาเฮียที่ถอดเสื้อวิ่งอยู่แถวนี้น่ะเหรอ แถมยังร้องเพลง "หนิ่วโป้งยู้ไหน่"
The thumb, index finger and middle finger of your left hand...นิ้วโป่ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือซ้าย
You have to press down with your thumb.คุณต้องใช้นิ้วโป้งของคุณกดลงแรงๆ
You suck your thumb?คุณดูดนิ้วโป้งตัวเอง?
Just be careful when you point a finger at someone else you are pointing three at yourself and a thumb to the sky.พูดอะไรระวังหน่อยเว้ย เพราะเวลาแกชี้นิ้วด่าคนอื่น อีกสามนิ้วก็จะชี้มาที่ตัวแกเอง และนิ้วโป้งก็ชี้ขึ้นฟ้า
Hardly Kenny's fault if someone put the word out on him.เคนนี่น่ะไม่มีพลาดเองหรอก ถ้าไม่มีใครปากโป้ง
Wish I'd know that's all it took. I'd have done it sooner.แค่ปากโป้งเองเหรอ น่าจะทำตั้งนานแล้ว
Hold your fingers lightly between the thumb and the forefinger.กุมนิ้ว เบาๆ ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้
But he's a guard. He's gonna squeal.แต่มันเป็นผู้คุม มันปากโป้งแน่
Hey, that was my big toe.เฮ้ย! นั่นนิ้วแม่โป้งฉันนะ
No balloon animals. I can make a great duck.โอ้ นั่นมันลูกโป่งรูปสัตว์นะ ผมทำเป็ดเหมือนมากเลย
Which one first, the pinky or the thumb?นิ้วไหนก่อน นิ้วก้อยหรือหัวแม่โป้ง
Which one? Pinky? Thumb?นิ้วไหน นิ้วก้อน หัวแม่โป้ง
Let me meet them. Or I will start talking!ให้ฉันพบเขาหน่อย ไม่งั้นฉันจะเริ่มปากโป้ง
There's a blood clot in my brain... inches away from an aneurysm.มีก้อนเลือดในสมองของฉัน... ไม่กี่นึ้วจากเส้นเลือดที่โป่งพอง
Hey, remember the bitch he gave the dog balloon to?เฮ้! เอ็งน่ะ เห็นทีต้องทำลูกโป่งหมา ให้เขาแล้วล่ะ?
And she knows about the money, and she's made it clear that if i leave, she's gonna blow the whistle.แล้วเธอก็รู้เกี่ยวกับเรื่องเงิน และเธอก็พูดอย่างชัดเจน ถ้าผมทิ้งเธอ เธอก็จะปากโป้ง
Knee is blowing up like a balloon.หัวเข่าบวมยังกะลุกโป่งแนะ
Well, he did, but he gave me that fake smile and the thumbs-up.แต่เค้าทำหน้าส่งยิ้มขี้จุ๊ใส่ฉัน แล้วก็ชูนิ้วโป้งด้วย
I killed a man with this thumb.ผมฆ่าคนมาแล้ว ด้วยนิ้วโป้งนิ้วเดียว
Now, Ping-Pong, or, as the Chinese say,ตอนนี้ปิงโป่ง หรือเป็นพูดจีน
Look what I can do with my thumb.คอนดูนะว่า ผมทำอะไรกับนิ้วโป้งของผมได้บ้าง
If you stopped and watch your backtrack, you're gonna shoot my dumb ass.ถ้าแกหยุดเดินแล้วเหลียวหลังกลับ แกก็จะยิงโป้งใส่ก้นฉันน่ะสิ
Shoots out a little rock, about that far into the brain. Sucks right back in. Animal never knows what hit him.ยิงโป้ง เข้าไปในสมอง ตีคว้านอยู่ข้างใน สัตว์มันไม่มีทางรู้ตัวเลยว่าโดนยิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โป่ง
Back to top