ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยไม่ตั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยไม่ตั้งใจ*, -โดยไม่ตั้งใจ-

โดยไม่ตั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่ตั้งใจ (adv.) unintentionally See also: involuntarily, inadvertently, casually, accidentally Syn. โดยไม่เจตนา
English-Thai: HOPE Dictionary
cadge(แคจ) vt. ยืมโดยไม่ตั้งใจจะคืน,ขอทาน,คว้ามา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut up (phrv.) ทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ (คำสแลง) Syn. slit up
fetch up (phrv.) มาถึงโดยไม่ตั้งใจหรือวางแผนไว้ก่อน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. end up, finish up, land up
overhear (vt.) ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ See also: บังเอิญได้ยิน Syn. catch
slip out (phrv.) เผยความลับโดยไม่ตั้งใจ
third party (n.) บุคคลที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you think she's big at fault because she can't even see Gu Jun Pyo's good intentions?คนที่มีเรืองกับกู จุนพโย โดยไม่ตั้งใจ เรียกว่า เป็นอาชญากรรมใช่มั้ย
The shade of red echoes her lipstick ... an unconscious association, or one she's deliberately trying to encourage.สีกระดาษเข้ากับสีลิปสติกของเธอ... โดยไม่ตั้งใจ หรือไม่เธอก็คิดไว้ก่อนแล้ว
There are cases where they could inadvertently, perhaps, uh, collect, but not wittingly.มีหลายกรณีที่อาจเก็บจริง โดยไม่ตั้งใจ แต่ไม่ใช่โดยเจตนา
In the elevator of the Bradbury Building a man touched a woman's bare skin by accident but it made her turn and look at him in such a way.......ชายคนหนึ่งถูกผิวเนื้อ ของผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ... ...แต่มันทำให้เธอหันมามองเขา ด้วยท่าทางที่... และพวกเขา...
And you offend someone without meaning to.จะทำให้คนอื่นเขารำคาญโดยไม่ตั้งใจ
I killed a few by accident at first.ตอนแรกผมฆ่าคนโดยไม่ตั้งใจ
You know what's good about sex that people never mention?รู้ไหม ข้อดีของการมีเซ็กซ์โดยไม่ตั้งใจคืออะไร
I destroyed her innocenceหม่อมฉันทำร้ายนางโดยไม่ตั้งใจ
She accidentally injures him, hoping that he'll slink back to Amish Country.เธอทำให้เขาบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ เพื่อหวังว่า เขาจะถอนตัวกลับไปชุมชนอามิช
Pharmaceutical enhancement?ยาขยายคลืื่นสมอง โดยไม่ตั้งใจรึเปล่า
Make it quick. I already find you uninteresting. Ha!เร็วๆนะ เพราะฉันเริ่มเบื่อเธอเต็มทนแล้ว ซูซานไม่เพียงยิงฉันโดยไม่ตั้งใจเท่านั้น
Biting people, getting so mad that I do bad things by accident, that's in my- It's in my nature.ดูดเลือดคน รู้สึกแย่เมื่อทำเรื่องเลวๆโดยไม่ตั้งใจ นั่นมันเป็น..
Not intentionally.ซึ่งมันคงไม่ต้องการทำลายพวกเรา [รัช] : โดยไม่ตั้งใจ
World War III.สงครามโลกครั้งที่สาม โดยไม่ตั้งใจ
It's better than an accidental nuking.มันก็ยังดีกว่า ที่จะเกิดการยิงนิวเคลียร์โดยไม่ตั้งใจ
I may have unintentionally slighted some king or other.ข้าไปลบหลู่กษัตริย์บางองค์ โดยไม่ตั้งใจน่ะ
I accidentally packed it.ผมหยิบมันไปโดยไม่ตั้งใจ
I'm a nerd by association.ฉันเลยเป็นเด็กเนิร์ดโดยไม่ตั้งใจเลย
It's an involuntary reflex.เป็นปฏิกริยาตอบรับโดยไม่ตั้งใจ
And then in a fit, she accidentally killed her sister.ระหว่างสติแตก เธอฆ่าน้องสาวโดยไม่ตั้งใจ
One of ole Randall's older daughters she'd gotten away and got killed accidental.ลูกสาวคนโตของแรนดอลล์ เธอหลบหนีไปและถูกฆ่าโดยไม่ตั้งใจ
The Hatfields and the McCoys without intention, have become part of the American vocabulary.ตระกูลแฮตฟิลด์กับแม็คคอย กลายเป็นส่วนหนึ่งใน สัญลักษณ์ของอเมริกันโดยไม่ตั้งใจ
Everything just slipped out of my control.ทุกอย่างมันเกินควบคุมโดยไม่ตั้งใจ
It seems that Maxine's job doesn't afford her opportunities to meet nice men, so she somewhat reluctantly signed up with a popular online dating site.ดูเหมือนงานของแม็กซีน ทำให้เธอไม่มีโอกาส พบผู้ชายดีๆ ดังนั้นโดยไม่ตั้งใจเธอจึง
Do you think he might have overdosed my accident?คุณคิดว่าเขากินยาเกินขนาด โดยไม่ตั้งใจรึเปล่า
I certainly wasn't ready when Victoria came along.ฉันไม่พร้อมอย่างแน่นอน ตอนที่วิคตอเรียเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
I think God might have just fucked up, made a mistake, and left us behind by accident.ฉันคิดว่าพระเจ้าอาจจะสติแตกไปแล้ว ท่านทรงเข้าใจผิด และทิ้งเราไว้โดยไม่ตั้งใจ
I wasn't ready to be a dad and your mother got pregnant accidentally.ผมไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อของคุณและ แม่ได้ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ
Near as I can tell, he was a badass whose name, incidentally, is Greek --ใกล้เคียงสุดที่ฉันจะบอกได้ เค้าเป็นตัวแสบ ที่มีชื่อ, โดยไม่ตั้งใจว่า กรีก...
Look, I think Chanel accidentally killed her, but now I'm not so sure.เผลอฆ่าเธอโดยไม่ตั้งใจ แต่ตอนนี้ฉันชักไม่แน่ใจแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยไม่ตั้งใจ
Back to top