ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยตั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยตั้งใจ*, -โดยตั้งใจ-

โดยตั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา Ops. โดยบังเอิญ
English-Thai: HOPE Dictionary
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine,sincere
English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
designedly (adv.) โดยตั้งใจ See also: โดยจงใจ, อย่างเจตนา Syn. advisedly, voluntarily
intendedly (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, voluntarily Ops. unintentionally
intentionally (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, intendedly, voluntarily Ops. unintentionally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know my mother killed herself on purpose.- โกหก แม่รู้ว่าแม่ของแม่ฆ่าตัวตายโดยตั้งใจ
Regina was dangling Aaron in front of me on purpose.เรจินาหยอกล้อแอรอน โดยตั้งใจต่อหน้าชั้น.
And did you answer,"dexter blew the case on purposeและคุณตอบรึเปล่าว่า "เด็กซ์เตอร์ทำคดีเสียโดยตั้งใจ
The voice was intentionally distorted, but it didn't match John Kramer's.เสียงเพี้ยนไปโดยตั้งใจ แต่ไม่เหมือนกับของจอห์น เครมอร์
You do know that the jury will be hearing a list of all your previous convictions for violence, aggravated assault, wounding with intent, possession of a deadly weapon?เธอคงรู้ว่าลูกขุน จะรู้เรื่องรายการ ที่เธอก่อเรื่องเอาไว้ ก่อนหน้านี้ ใช้ความรุนแรง, ข่มขู่คนทั่วไป, ทำร้ายโดยตั้งใจ,
Evil is making the "premedicated" choice to be a dick.ความชั่วร้ายมันอยู่ตรงที่การเลือกจะทำโดยตั้งใจมาก่อน ที่จะเลว
Four years ago, we launched a satellite designed to take control of enemy fighters.4 ปีก่อน เราส่งดาวเทียม โดยตั้งใจจะเอาไว้ใช้ ควบคุมการบินของศัตรู
Or he came there intentionally.หรือเขาอาจมานี่ โดยตั้งใจ?
They planned this meeting.ไม่ใช่ พวกเขาพบกันโดยตั้งใจ
That was the first time I've done something like that on purpose.นั่นเป็นครั้งแรกที่หนูทำอะไรแบบนั้นโดยตั้งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยตั้งใจ
Back to top