ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โกง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โกง*, -โกง-

โก่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โก่ง (v.) raise the price Syn. ขึ้นราคา
โก่ง (v.) draw See also: bend, arch
โก่ง (adj.) arched See also: curved, bent, inflated Syn. โค้ง, งอ, โกง Ops. ตรง
โก่งราคา (v.) raise the price See also: raise the price Syn. ขึ้นราคา
โก้งโค้ง (v.) stoop See also: bend down Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hogbackn. หลังโก่ง,การโก่งหลัง
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog
round-shoulderedadj. ไหล่โก่ง (ทำให้หลังส่วนบนโก่ง)
stoop(สทูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยินยอม,ท่าก้ม,ท่าโค้งลง,การถ่อมตัว,การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod,bend,kneel,bow
warp(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต, Syn. turn,contort
English-Thai: Nontri Dictionary
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
bowlegged(adj) ขาโก่ง
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbous; kyphotic๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
warp๑. ตะกอนปากน้ำ๒. แผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angulationกระดูกที่หักมีมุม, การโก่งเป็นมุม, การหักมุม, การโก่งงอ [การแพทย์]
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Knock-Kneeเข่าชิด, ขาโก่งออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hump over (phrv.) โก่งตัวอยู่บน See also: ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
hog (vt.) โก่งหลัง
buck (vt.) เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)
leapfrog (n.) เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง
round-shouldered (adj.) ซึ่งมีหลังส่วนบนโก่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come and get me, Sister Maryella.มาเลย มาจับเค้าให้ได้! เค้าจะโก่งตูดให้จับดี ๆ!
He bends over and speaks from his rear.เขาโก้งโค้งแล้วใช้ก้นพูด
So now, as the bow goes down, the stern rises up, slow at first... then faster and faster, until finally, she's got her whole ass sticking in the air.ขณะที่ส่วนหัวจมลง ท้ายก็โด่งขึ้นๆ ตอนแรกช้า แล้วเร็วขึ้นๆ ในที่สุดก็โก่งก้นชี้ฟ้าซะยังงั้น
Get some leverage to it, use your arms... arc your neck.ขากออกมาหงายหลังไปโก่งคอไว้
Ariane, you gave me the shivers.อริอานเน่ ผมงี้ลุ้นตัวโก่งเลย
A big, burly, bowlegged brat.ท่าทางตัวใหญ่ กำยำ ขาโก่ง
And you're nose is bent and... and it drips down at the bottom.ของหน้ามนุษย์ แล้วคุณก็ มีจมูกโก่ง
See, she doesn't think my nose is too... bent or my lips are too thin.เห็นมั้ย เขาไม่ได้คิดว่าจมูกฉันโก่งไป หรือริมฝีปากบนบางไปเลย
Looks this good, appreciates you, and he has a dirty mind.ดูดีนี่, เขาโก่งค่าตัวขึ้นกับคุณ และเขาไม่บริสุทธิ์ใจ
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ
When she straps one on, bend over, bite down hard and just take it.ก็โก้งโค้ง กัดแรงๆ แล้วกินซะ
Blair waldorf had a rude awakening when The rooster crowed at dawn this morning.แบลล์ วอลดรอฟ ก็ถูกปลุกให้มาเผชิญความจริงอย่างโหดร้าย เมื่อตอนพ่อไก่โต้งโก่งคอเช้ามืดนี้
I don't know anything about any cockadoody pigeons.ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย เกี่ยวกับพิราบโก่งคอขัน
Speaking as one of the meek, as soon as I inherit the earth, you're dead.ของผ้าและผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่ขายโก่งราคา ขอพูดแบบสุภาพๆนะ
But he believes in God. Right, baby?พี่ขี้โก้ง อย่าเป็นอย่างนี้ต่อหน้าTOP สิ
Who would rather be dry-humping She-Hulk.บางคนอาจชอบยักษ์หลังโก่ง แบบฮัลค์อย่างหล่อนก็ได้
I've run from bullies, dogs, angry chickens... and one particularly persistent P.E. teacher determined to bend me over and give me a scoliosis test.ชั้นเคยวิ่งจากพวกชอบแกล้ง หมา หรือไก่ดุ และที่สุดของที่สุดคือครูพละ เค้าอยากให้ชั้นโก่งโค้งแล้วดูว่ากระดูกสันหลังชั้นมันตรงรึเปล่า
I'm pretty sure that taxi driver ripped me off.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าคนขับแท็กซี่ โก่งราคาค่าโดยสาร
I'd like to bend her over a barrel and show her the 50 states.จับเธอโก้งโค้ง พาดราวสะพานพาทัวร์ 50 รัฐ
Wouldn't mind bending her over a barrel and showing her the 50 states.จับเธอโก้งโค้ง พาดราวสะพานพาทัวร์ 50 รัฐ
That was way overpriced, dude.นั่นมันโก่งราคาเกินไป เพื่อน
Seems a little steep.ไม่โก่งราคาไปหน่อยเหรอ
Don't ever write a check with your mouth you can't cash with your ass.ถ้าหากว่าเธอยังไม่เห็นกระรอก จงอย่าโก่งหน้าไม้เด็ดขาด
Although, I think towards the end, he may have been buckling.จริงๆนะ ผมคิดว่า ตอนท้ายเขาอาจจะโก่งราคาอีกหน่อย
You think Merlyn spent that money on Vertigo?คุณคิดว่า เมอร์ลิน เอาเงินพวกนั้นไปซื้อเวอร์ติโก้งั้นหรอ ?
"Bend over, young lady, while I take a little look at you.""โก้งโค้งซิ คุณผู้หญิง หมอจะขอดู"
You're just asking more because it's her...คุณโก่งราคาเพราะเห็นว่าเป็นเธอ
The strong man with the arched eyebrow.ชายเข้มแข็งผู้มีคิ้วโก่ง
And of course, downward duck.และท่าบังคับ เป็ดโก้งโค้ง

โก่ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โกง
Back to top