ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสร้งทำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสร้งทำ*, -แสร้งทำ-

แสร้งทำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสร้งทำ (v.) affect See also: dissemble Syn. เสแสร้ง, แสร้ง, แกล้งทำ Ops. ตั้งใจทำ
English-Thai: HOPE Dictionary
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
feign(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกล้งทำ,แสร้ง,แสร้งทำ,เสกสรรค์,ปลอม,เลียนแบบ. vi.แสร้ง,ปั้นเรื่อง, See also: feigner n. feigningly adv., Syn. simulate,affect
hypocrisy(ฮิพอค'ระซี) n. การเสแสร้ง,การแสร้งทำ,การหลอกลวง, Syn. deceit,deception
malinger(มะลิน'เจอะ) vt. แสร้งทำเป็นช่วย (โดยเฉพาะเพื่อเลี่ยงงาน) ., See also: malingerer n.
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical
posture(พอส'เชอะ) n. ท่าทาง,ท่า,มาด,ทัศนคติ,ตำแหน่ง,สภาพ,สภาวะ. vi. แสดงท่าทาง,แสร้งทำ, See also: postural adj. posturer n.
pretence(พรีเทนซ',พรี'เทนซฺ) n. การแสร้งทำ,การอวดอ้าง,มารยา,ความหลอกลวง,การอ้างสิทธิ.
pretend(พรีเทนดฺ') vt.,vi. แสร้งทำ,เสแสร้ง,หลอกลวง,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ., Syn. simulate,fake
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง
sanctified(แซงคฺ'ทิไฟดฺ) adj. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ศักดิ์สิทธิ์,พ้นบาป,ล้างบาปแล้ว,แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์., See also: sanctifiable adj. sanctification n. sanctifier n., Syn. consecrated
sanctimonious(แซงคฺทะโม'เนียส) adj. แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,แสร้งทำเป็นถูกต้อง, See also: sanctimoniousness n., Syn. hypocritical,affected
sanctimony(แซงคฺ'ทะโมนี) n. การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,การแสร้งทำเป็นถูกต้อง,การแสร้งทำเป็นซื่อสัตย์
sham(แชม) n. การปลอมแปลง,การหลอกลวง,การแสร้ง,มารยา,การตบตา,ผู้หลอกลวง,ผู้ตบตา,นักต้ม,ของเทียม,ของหลอก,สิ่งปกคลุมให้ดูแตกต่างกันไป adj. ปลอมแปลง,หลอกลวง,แสร้ง,เก๊,เทียม,ทำให้ดูแตกต่างไป vt.,vi. เลียนแบบ,แสร้งทำ,แสร้งเป็น.
skulk(สคัลคฺ) vi.,n. (ผู้) หลบ,ซ่อน,หลบมุม,เดินลับ ๆ ล่อ ๆ ,หลบหนีง่าย,แสร้งทำเป็นป่วย., Syn. slink
soi-disant(สวะดี'ซาน') adj. เรียกตัวเอง,ขนานนามตัวเอง,แสร้งทำ,กำมะลอ,อุปโลกน์
would-be(วูด'บี) adj. อยากจะเป็น,ต้องการเป็น,แสร้งทำเป็น, Syn. pretended,quasi
English-Thai: Nontri Dictionary
profess(vi) ยอมรับ,จ้าง,แสร้งทำ,ปฏิญาณตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
act (vi.) แสร้งทำ
affect (vt.) แสร้งทำ Syn. assume, feign, pretend
fake up (phrv.) แสร้งทำ See also: หลอกว่า
feign (vt.) แสร้งทำ See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง Syn. pretend, simulate
keep up appearances (idm.) แสร้งทำ See also: เสเเสร้ง, แกล้งทำ
make a show of (idm.) แสร้งทำ See also: แกล้งทำ
make out (phrv.) แสร้งทำ See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, ปลอมแปลง
hoke up (phrv.) แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ) See also: แกล้งแสดง
let on (phrv.) แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ)
put on (phrv.) แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลอกลวง
disguise as (phrv.) แสร้งทำเป็น See also: ปลอมตัวเป็น
pose as (phrv.) แสร้งทำเป็น See also: แกล้งทำเป็น Syn. masquerade as
skulk (vi.) แสร้งทำเป็นป่วย (เพื่อเลี่ยงงาน)
pious (adj.) แสร้งทำเป็นมีศรัทธาหรือศีลธรรม
sanctimonious (adj.) แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์ See also: แสร้งว่ามีศีลธรรม, ซึ่งมือถือสากปากถือศีล Syn. self-righteous
get out of (phrv.) แสร้งทำเป็นสนุกสนาน Syn. take out of
get out of (phrv.) แสร้งทำเป็นสนุกสนาน Syn. take out of
cut dead (phrv.) แสร้งทำเป็นไม่รู้จัก
connive at (phrv.) แสร้งทำเป็นไม่รู้เห็นเกี่ยวกับ See also: ยอมรับหรือยอมตาม Syn. wink at
whistle in (idm.) แสร้งทำเป็นไม่เกรงกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just pretend to be my girlfriend for a couple of monthsแค่แสร้งทำเป็นแฟนฉันสักสองสามเดือน
We still have a lot of time to pretend we're friendsพวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That I am Uther's loving ward... ..when I hate him.แสร้งทำรึ? -ว่าข้าเป็นลูกบุญธรรมสุดที่รักของอูเธอร์... ...ในขณะที่ข้าเกลียดเขา
Pretend like it would all be ok.แสร้งทำว่าทุกอย่างจะต้องไปด้วยดี
Get in the car!แสร้งทำเป็นว่าคุณกำลังขับรถหรือเพิ่งขับรถเสร็จ
Pretend it's a Grammy.แสร้งทำเป็นว่ามันคือ แกรมมี่
Pretending that the way things are is the way they have to be for the rest of your bleeding life.แสร้งทำเป็นว่าสิ่งที่มี เป็นวิธีที่พวกเขาจะต้องใช้เวลาที่เหลือของชีวิตของคุณมีเลือดออก
Pretending to want to talk about your dreams,แสร้งทำเป็นว่าอยากจะพูดเกี่ยวกับความฝันของคุณ
Pretending we're just like them, but knowing we're not.แสร้งทำเป็นว่าเราเหมือนพวกเขา ทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่
Pretending like our lives aren't screwed?แสร้งทำเป็นเหมือนชีวิตเราไม่ได้พัง
You pretend to be separate, to have your own code, something that makes up for the horrors.แสร้งทำเป็นแยกตัว ถือหลักคุณธรรม แสร้งทำเพื่อเกียรติยศ
Act like I'm doing things I'm not, watch every word I say.แสร่งทำในสิ่งที่ฉันไม่ได้เป็น คอยระวังทุกคำที่ฉันจะพูด
He pretends to know nothing of the camp.และแสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่องภายในแคมป์
We're just pretend friends because there's no one else to be with.เราก็แค่แสร้งทำเป็นเพื่อนกัน\ เพราะไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเรา
We'll pretend to be someone else.เราจะแสร้งทำเป็นคนอื่น
Davian's a weed.พอกันทีกับบรัสเซล และการแสร้งทำเป็นมีคุณธรรม
I will go along with all the crap you talk about me, but you can't pretend no more on that.ฉันจะไปตามกับทั้งหมดที่ถ่ายอุจจาระคุณคุยเกี่ยวกับฉัน แต่คุณไม่สามารถแสร้งทำไม่มากขึ้นบนสิ่งนั้น.
Oh my... Stop pretending to be nice.โอ้ว ที่รัก อย่าแสร้งทำดีเลย
You were always like that. Always acting nice and all.เธอมักจะเป็นอย่างนั้น แสร้งทำเป็นดีตลอดเวลา
To look cool when you're having a hard time, you pretend like you're not.. ในเวลาที่แย่ๆ ก็แสร้งทำเหมือนว่ายังสบายดี
Your profligacy is a beautiful sham.คุณแสร้งทำเป็นว่า มีเงินใช้จ่ายมากมาย
And what? We're supposed to pretend like we're some big happy family again?แล้วเราจะแสร้งทำเป็นครอบครัวมีสุขดีอีกครั้งหรอ
They tricked her, cared for her,พวกนั้นลวงดาวดวงนั้น แสร้งทำห่วงใย
Still pretending to be legit?ยังคงแสร้งทำเป็นคนดีอยู่รึ?
"Why do you pretend to be unaware"ไฉนเธอแสร้งทำเป็นไม่รู้ตัว
So what? I can at least pretend to love her.ฉันก็แค่ จะแสร้งทำให้เธอรัก
I pretend that I'm busy, that I'm working, that I'm writing.ผมแสร้งทำไปว่าผมมีธุระยุ่ง, ผมทำงานอยู่, ผมเขียนตำราอยู่.
She is not tough and she still pretends to be cool like that.เธอไม่ได้แกร่ง แต่แสร้งทำเป็นเจ๋งแบบนั้น
Or does he just wet his hair and pretend to be clean?หรือเขาแค่สระผม แล้วแสร้งทำเป็นสะอาด
Sagashidashi yakitsukuse to machikamaete iruบนพื้นดิน เราแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น Chijou de bokura kizukanu furishite
I mean, should I just plaster some fake smile on my faceผมหมายถึง ให้ผมแสร้งทำหน้ายิ้ม
You're not as quick as you pretend to be.เหมือนกับที่คุณแสร้งทำว่าเป็นอย่างนั้น humphrey คุณสนใจด้วยหรอ?
I won't bother you again.ฉันจะไม่มาที่นี่อีก จะแสร้งทำเป็นว่าฉันไม่มีพ่อ
It's good!เราไม่ได้แสร้งทำสักหน่อย
You pretended to love me!เธอแสร้งทำเป็นรักฉัน
He just abandons you, huh, to your mortal disease, and leaves you alone to suffer and die, when he's in there pretending to love you?ให้คุณต้องเจอกับโรคร้าย และปล่อยให้คุณทรมานเพียงลำพัง และก็ตาย ในขณะที่เขาอยู่ในนั้น แสร้งทำเป็นว่ารักคุณ
Well, I've been pretty sure all week and today I went to the doctor, and now I can't even pretend it's not true.ดีฉันได้รับค่อนข้างมั่นใจว่าตลอดทั้งสัปดาห์ และในวันนี้ผมไปพบแพทย์ที่ และตอนนี้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะแสร้งทำเป็นว่ามันไม่เป็นความจริง
Erica, you get her on the phone, you pretend she's your best friend in the world.เอริกา คุณติดต่อเธอทางโทรศัพท์ คุณแสร้งทำเป็น/N เพื่อนสนิท
Except the bruises that he left weren't pretend.นอกจากแผลถลอกที่เขาเหลือไว้ไม่แสร้งทำ
At least he doesn't pretend to be one thing when really he's another.และอย่างน้อยเค้าก็ไม่ได้เสแสร้งทำเป็นอย่างนั้น ในเมื่อเค้าเป็นอย่างอื่น
She's been acting forcibly cheerful.เธอแสร้งทำเป็นร่าเริงอยู่ตลอดเวลา
I just pretended that I wasn't.ฉันแค่แสร้งทำตัวเป็นคนใจดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสร้งทำ
Back to top