ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสงแดด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสงแดด*, -แสงแดด-

แสงแดด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสงแดด (n.) sun light Syn. แสงอาทิตย์, แสงตะวัน, แดด
แสงแดด (n.) sunlight See also: sunshine, sunbeam Syn. แสงอาทิตย์, แสงตะวัน
English-Thai: HOPE Dictionary
greenhousen. อาคารกระจกที่แสงแดดเข้าไปได้,เรือนกระจก
sun-proofadj. ทนแดด,แสงแดดไม่ส่องทะลุ
sunburnn. อาการผิวหนังอักเสบเนื่องจากแพ้แดด. vt.,vi. ถูกแสงแดดจนผิวหนังอักเสบหรือดำเกรียม
sunglass(ซัน'กลาส) n. แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้, Syn. burning glass
sunlight(ซัน'ไลทฺ) n. แสงอาทิตย์,แสงแดด
sunlit(ซัน'ลิท) adj. มีแสงอาทิตย์,มีแสงแดด
English-Thai: Nontri Dictionary
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
sunlight(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunshineแสงแดด [TU Subject Heading]
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dermatosisอาการทางระบบผิวหนังที่ส่วนถูกแสงแดดโดยเฉพาะที่,อาการทางระบบผิวหนัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunlight (n.) แสงแดด See also: แดด, แสงอาทิตย์, แสงตะวัน Syn. daylight, sunshine
gnomon (n.) นาฬิกาแสงแดด (อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์โบราณใช้บอกเวลา)
solarize (vt.) ทำให้เสียเพราะถูกแสงแดดมากเกินไป
sun lounge (n.) ห้องที่ออกแบบให้รับแสงแดดได้มาก See also: ห้องที่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆ เพื่อให้รับแสงแดดได้มาก Syn. sun parlor
sun parlor (n.) ห้องที่ออกแบบให้รับแสงแดดได้มาก See also: ห้องที่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆ เพื่อให้รับแสงแดดได้มาก Syn. sun lounge
sunburn (vi.) ถูกแสงแดดจนผิวหนังอักเสบ See also: ถูกแสงแดดจนผิวเกรียม, ตากแดดจนผิวเกรียม Syn. burn, embrown, tan
sunglass (n.) แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้
sunlit (adj.) ซึ่งมีแสงแดดส่อง See also: ซึ่งมีแสงอาทิตย์ส่อง
sunny (adj.) มีแสงแดดมาก See also: มีแดดจัด Syn. bright, sunlit, sunshiny
sunroof (n.) หลังคารถเก๋งชนิดที่เปิดรับแสงแดดได้
sunroom (n.) ห้องที่ออกแบบให้รับแสงแดดได้มาก See also: ห้องที่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆ เพื่อให้รับแสงแดดได้มาก Syn. sun lounge, sun parlor
sunstroke (n.) โรคแพ้แสงแดดจัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, the beach...sand, water, sun, you seen one you seen 'em all c'mon, let's get out of here.ใช่ นั่นหาด .. ทราย ทะเล แสงแดด คุณเห็นมัน ทั้งหมดนั่น มาเถอะ ไปข้างนอกกัน
♪ She likes the free, fresh wind in her hair ♪# เธอชอบสายลม แสงแดด #
♪ I like the free, fresh wind in my hair ♪# เธอชอบสายลม แสงแดด #
Beer, sun and naked hunnies making out under water!เบียร์ , แสงแดด และก็สาวๆแก้ผ้าในสระน้ำ
Not Sun, not fire, not even a werewolf bite.ไม่ว่า แสงแดด หรือ ไฟ แม้แต้รอยกัดของมนุษย์หมาป่า
It's like getting in on fucking sunlight before there was fucking sunlight.มันก็เหมือนกับการได้รับใน แสงแดด ก่อนที่จะมีการแสงแดด คุณ เข้าใจ?
Sunshine, daisies, butter mellowแสงแดด ดอกเดซี่ และเนยมลังมเลียง
The sunlight is God's blessing.แสงแดด เป็นพรที่พระเจ้าประทานมาให้ไงล่ะ
Daylight, harnessed as a weapon.แสงแดด, มันเอามาทำเป็นอาวุธ
The sun is killing me. my eyes are on fire.แสงแดดจะฆ่าฉันตายอยู่แล้ว ตาฉันร้อนจะลุกเป็นไฟ
I've got parasites as big as my arm.แสงแดดจะเหมาเจ้าทุกตัว
Sunlight takes about eight minutes to reach Earth, so the Sun is eight light-minutes away.แสงแดดจะใช้เวลาประมาณ แปดนาทีในการเข้าถึงโลก ดังนั้นดวงอาทิตย์อยู่แปดนาทีแสง
The sunlight is heating the water.แสงแดดทำให้น้ำร้อนขึ้น
And everyone knew, just from being outside, that sunlight carries heat.แสงแดดที่ดำเนินความร้อน วิลเลียมเฮอร์เชลถาม
A little sun, a little rain.แสงแดดนิดๆ ฝนอีกหน่อย
It's for farmers and that. Dudes who need to tend to the livestock.แสงแดดมันสำหรับพวกชาว ไร่อะไรงั้น คนที่ต้องดูแลปศุสัตว์
How did the sun feel on your skin,แสงแดดส่องกระทบผิวคุณ
The gentle sunshine slowly lights up the landแสงแดดอันอ่อนโยนค่อยๆส่องแสงลงบนพื้นดิน
I like the sun. Cute. That's real cute.แสงแดดเจิดจ้า ผมรักแสงแดด
Think of it, sunlight converted into ice.แสงแดดแปลงเป็นน้ำแข็ง
Daylight's not good.แสงแดดไม่ค่อยดีเท่าไร
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ?
Gresh water, plenty of sunshine....มีน้ำบริสุทธิ์ แสงแดดอบอุ่น
Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun we will not represent India.ถ้าเรายังไม่ได้ยืนในทุ่ง กับคนนับล้านที่ทำงานหนัก ใต้แสงแดดที่ร้อนระอุ... เราก็ไม่ใช่ตัวแทนของอินเดีย
The sun feels pretty strong.ท่าทางแสงแดดคงแรงน่าดูเลย
Once you step out of the sunlight into the narrow corridors it's time to protect your nuts, guys.เมื่อคุณก้าวออกจากแสงแดดเป็นทางเดินแคบ ... ... มันถึงเวลาที่จะปกป้องถั่วของคุณผู้ชาย
Where it's flat and immense And the heat is intenseที่ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ และมีแสงแดดอันร้อนแรง
If, when you open your eyes, the day is sunny and bright, so shall your future be.ถ้า ตอนที่เธอลืมตา ท้องฟ้ามีแสงแดดและส่องสว่าง อนาคตเธอก็จะเป็นเช่นนั้น
I thought you said that your mother was standing in the sunlight.ไหนคุณบอกว่าแม่คุณ กำลังยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดไง
At first, the brightness was overwhelming, but I kept looking, forcing myself not to blink.ในตอนแรก แสงแดดจ้ายากจะต่อต้าน แต่ผมพยายามฝืนจ้องไว้
But what if the wind suddenly changes?ผม... ผมไม่สามารถอยู่ในที่มีแสงแดดได้
It's deadly fun but will sulk in the sun! That's it! It hates sunlight.แต่จะเหี่ยวในแสงแดด ได้การ ปิศาจจำศีลเกลียดเสียงแดด
A lack of needed sunlight depletes you of vitamins A and Eการที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดด ทำให้ขาดวิตามินเอและอี
A no-daylight slam.มืดมิดไร้แสงแดด ซึ่งเหลืออยู่เพียง 3 แห่ง
# In the morning sun #ท่ามกลางแสงแดดยามเช้า
Give it a little water... go easy on the direct sunlight... and notice it every once in a while.รดน้ำนิดหน่อย... ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงแดด แล้วก็คอยมองดูมันซักแป๊ปนึง
I tinted your window to protect you from the bright sun!ฉันทำหน้าต่างเพื่อป้องกันแสงแดดให้นะ
That way the fishes can enjoy the sunมันทำให้ปลาได้อยู่ใกล้แสงแดดน่ะ
Well, then, Lucy Pevensie from the shining city of War Drobe in the wondrous land of Spare Oom, how would it be if you came and had tea with me?เอาล่ะ, ลูซี่ เพเวนซี่ จากเมืองแห่งแสงแดด\ หรือเมืองที่มีบ้านอันอบอุ่น ในประเทศที่มหัศจรรย์ จะเป็นอะไรไหมถ้าเธอจะดื่มชากับฉันสักถ้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสงแดด
Back to top