ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งส่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งส่วน*, -แบ่งส่วน-

แบ่งส่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งส่วน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน
แบ่งส่วน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. แบ่งสันปันส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
disk partitionการแบ่งส่วนของจานบันทึกหมายถึง การแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วน ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดยอาจกำหนดให้ส่วนหนึ่งใช้ระบบดอส และวินโดว์ และอีกส่วนหนึ่งใช้ระบบ โอเอส/ทู
partitive(พาร์'ทิทิฟว) adj. แบ่งแยก n. ข้อความแบ่งส่วน
share(แชร์) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนร่วมมือ,ส่วนที่รับผิดชอบ,หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน,แบ่งสรร,แบ่งเฉลี่ย,แบ่ง,แบ่งกำไร. vi. มีส่วน,ร่วมส่วน,ร่วมหุ้น,ร่วมกันทำ,ร่วมกันรับ,ร่วมกันรับผิดชอบ, See also: sharable adj. shareable adj. sharer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mete(vt) แบ่งส่วน,แบ่งสรร,วัด,จ่ายแจก
ration(vt) แบ่งส่วน,ปันส่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
segment๑. ส่วน, เซกเมนต์๒. แบ่งย่อย, ตัดแยก, แบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segmentationการแบ่งย่อย, การตัดแยก, การแบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
Compartmentส่วน,เป็นห้องๆ,ช่อง,การแบ่งส่วน,คอมพาร์ทเม้นต์ [การแพทย์]
Market segmentationการแบ่งส่วนตลาด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
portion (vt.) แบ่งส่วน See also: จัดการ, แบ่งสรร
share (vt.) แบ่งส่วน See also: แบ่งสรรปันส่วน, แบ่งผลกำไร, แบ่งเท่าๆ กัน Syn. allot, divide, distribute, portion Ops. combine
reapportion (n.) แบ่งส่วนใหม่ Syn. redistribute, redistrict, resection
redistrict (n.) แบ่งส่วนใหม่ Syn. redistribute, resection
allocation (n.) การแบ่งส่วน See also: การจัดสรรปันส่วน Syn. allotment, distribution
parcel (n.) การแบ่งส่วน Syn. divide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we did the right thing. We gave Paulie his tribute.และเราทำสิ่งที่ถูกต้อง แบ่งส่วนให้พอลลี่
It'll make the math a lot easier.มันช่วยให้การแบ่งส่วนได้ง่ายขึ้นมาก
It looks like my soul is easily detachable.ดูเหมือนว่าวิญญาณผมจะแบ่งส่วนได้ง่ายนะ
Truth is, I'm not ready to share this part of me with anyone else just yet.ผมไม่พร้อมจะแบ่งส่วนนี้ของผม กับใครทั้งนั้นตอนนี้
Then start sequencing her genes. I'm gonna start treatment.เริ่มแบ่งส่วนยีนเธอ ..ฉันเริ่มบำบัด
We're the last to eat, the last to share the spoils.พวกเราได้กินหลังที่สุด แบ่งส่วนที่เน่าที่สุด
Mr Rawson wants to lease my land, but only, I suspect, because he's helping himself to its coal from his side.คุณรอว์สันต้องการที่ดินส่วนของฉัน เพียงแต่ว่าฉันสงสัยบางย่าง ว่าเขาจะอาจไม่แบ่งส่วนให้อย่างยุติธรรม
Compartmentalization began as an architectural theory...การแบ่งส่วนเริ่มต้นที่ ทฤษฏีของสถาปัตยกรรม
You can also do half and half.ฉันจะแบ่งส่วนอาหารให้ครึ่งนึงด้วย
As you call us, who partitioned you?อย่างที่คุณเรียกพวกเราใช่หรือไม่ ใครแบ่งส่วนให้คุณ
Out of fear, I'm guessing, the mayor made a compromise and gave Maroni a huge piece of Arkham.ฉันคิดว่า เพราะความกลัว นายกเทศมนตรีเลยประนีประนอม ด้วยการแบ่งส่วนในอาร์คัมให้มาโรนี่
I must give some of myself... for you to have me.ข้าก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งในตัวข้า ให้เจ้าน่ะสิ
I sent Roosevelt his cut and bought myself a new laptop.ผมแบ่งส่วนต่างให้รูสเวลท์และ ซื้อโน้ตบุ๊คเครื่องใหม่ให้ตัวเอง
But I also said I would see you right, like I have done these previous ten months while you've sold jack shit, so please, stop fucking crying about it.แต่ฉันก็บอกแล้ว ว่าฉันจะแบ่งส่วนของนายให้ด้วย เหมือนที่ฉันทำมาสิบเดือนก่อนหน้านี้ ตอนที่นายขายอะไรไม่ได้เลย ดังนั้น ได้โปรด หยุดคร่ำครวญสักที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งส่วน
Back to top