ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แถวหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แถวหน้า*, -แถวหน้า-

แถวหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แถวหน้า (adj.) first- class See also: topflight, crack Syn. ชั้นหนึ่ง, แนวหน้า, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นแนวหน้า Ops. ชั้นต่ำ, ชั้นเลว
แถวหน้า (n.) front Syn. ข้างหน้า Ops. ด้านหลัง
แถวหน้ากระดาน (n.) line of troops See also: line formation
English-Thai: HOPE Dictionary
deploy(ดิพลอย') {deployed,deploying,deploys} v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน,จัดให้เหมาะสม,เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange
English-Thai: Nontri Dictionary
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
forefront (n.) แถวหน้า See also: ตอนหน้า, ส่วนหน้า, หัวแถว Syn. beginning, fore, front Ops. back, rear
stall (n.) ที่นั่งแถวหน้าในโรงละคร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Front row, fourth from the right.แถวหน้า คนที่สี่จากทางขวา
We have to sit in the back. The front is for people who don't have dates.แถวหน้าสำหรับ คนที่ไม่ได้ออกเดท
The elites have reached mile eight. Expected on Boylston Street...แถวหน้าเข้าสู่ไมล์ที่ 8 แล้วกำลังจะถึงถนนบอยล์สตัน
Just take a deep breath.- อยู่แถวหน้า ใจเย็นๆ
I like going in this way. It's better than waiting in line.ฉันชอบเข้าทางนี้ ดีกว่าไปต่อแถวหน้าร้าน
Hey, get this video up front.เอานี่ไปแจกแถวหน้า
They were lined up in front of two big warehouses.ไปเข้าแถวหน้าโกดังสองหลัง
"But, Your Majesty... your last letter ordered me to place him at the vanguard of the assault... just in front of the cannon."ก็ครั้งหลังสุดพระองค์สั่งการให้จัดเขา อยู่แถวหน้า เข้าหาปืนใหญ่
And those of you in the front row... beware.และพวกแถวหน้าทั้งหลาย
Let's call on someone from the hot zone.เลือกคนจากแถวหน้าแล้วกันนะ
I'll be there opening night, front row. And you can count on it.ฉันจะอยู่ที่นั่น ที่แถวหน้า เธอสามารถนับดูได้เลย
Oh, no, no, no. We can't sit in the front.โอ้ ไม่ ไม่ เรานั่งแถวหน้าไม่ได้ เราต้องไปนั่งข้างหลัง
Close ranks. Save the princesses.ตั้งแถวหน้ากระดาน คุ้มกันองค์หญิงไว้
Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his sick games.ดูเหมือนจิ๊กซอว์เพื่อนเราคนนี้/Nเขาจองที่นั่งแถวหน้าเพื่อดูเกมของเขาเองด้วย
Looks like our guy likes to book himself front row seats to his sick games.ดูเหมือนว่าเขาจองที่นั่งแถวหน้า ไว้รอดูผลงานจากเกมของเขาด้วย
Yesterday we were in the front row.เมื่อวานนี้ พวกเรานั่งอยู่แถวหน้าแล้วนะ
Reset the block. Front ranks, right here.เริ่มแถวใหม่ แถวหน้ามานี่
He came here before the shooting, decided this was his spot... and ensured that it would be empty when he came back.ทำไมมุมมองตรงนั้นถึงสำคัญกับเขานัก เขากำลังชื่นชมผลงานของเค้า เฝ้ามองเหยื่อทุรนทุราย งั้นทำไมไม่ไปนั่งแถวหน้าเลยล่ะ
Heads up! 7-up, cons, stand your gate!โผล่หัวขึ้นมาได้แล้ว นักโทษทั้งหลาย เรียงแถวหน้าห้องขังด่วน!
Weren't you sitting front row at the funeral?และฉันก็นั่งอยู่แถวหน้าสุดในงานศพ
Both of them had priors.เขาทั้งคู่เป็นหัวโจกแถวหน้า
Dr. Kestner is the Chief professor at the academy... not to mention the foremost expert on cyborg medical science.ดร.เคสต์เนอร์เป็นหัวหน้าโปรเฟสเซอร์ ที่สถาบัน... ...ไม่เพียงเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แถวหน้า ของวิทยาการซ่อมแซมไซบอร์ก
I'd like to sing on stage for the rest of my life with you in the first row.ฉันอยากร้องเพลงบนเวทีนั่นตลอดไป ถ้ามีเธอมานั่งดูอยู่แถวหน้า
"Her small voice didn't carry past the first row.""เสียงเล็กๆของเธอ เบาซะจนผ่านแถวหน้าไปไม่ได้"
You were in the first row.แต่ เธออยู่แถวหน้านะ
We'll go live to the front lines in a moment.เราจะไปที่แถวหน้า สดๆในตอนนี้
Now, make no mistake we are on the front line here.ต่อไปนี้ ต้องไม่มีการผิดพลาด ...เราอยู่เป็นแถวหน้าที่นี่
Do I want you on the front lines?ผมอยากจะให้คุณ ไปอยู่แถวหน้าหรอ
Yeah, you know. Not, like, street level. Higher.ใช่ คุณรู้นะ ไม่ใช่ แถวหน้าตามท้องถนน ใหญ่กว่า
Three months ago, my idea of a life-and-death issue was... getting front-row seats at London Fashion Week.สามเดือนที่แล้ว ความคิดของฉันคือ มีชีวิต แล้วก็ตาย แล้วก็นั่งแถวหน้าสุด ดูแฟชั่นลอนดอนในวันหยุดสัปดาห์
Mayans win out on two fronts.มายันอยู่แถวหน้าประสบความสำเร็จทั้งสองเรื่อง
The time of year when any Park Ave. princess would trade her last Prada Pochette for front row seats to the best shows.ถึงเวลาแล้วที่บรรดาเจ้าหญิงทั้งหลายจะ ยอมขายกระเป๋าพราด้าใบสุดท้ายของพวกหล่อน เพื่อบัตรแถวหน้าสุด สำหรับโชว์อันสุดตื่นตา
Who put Serena and that Poppy person in the front row?ใครกันเอายัยเซรีน่ากับ Poppy ไปอยู่แถวหน้าสุดหนะ
Jenny had the inspired idea putting Serena and Poppy Lifton and their friends in the front row.เจนนี่มีแรงบันดาลใจที่จะให้เซรีน่า กับ Poppy และพวกเพื่อนๆของเธอนั่งแถวหน้าสุด
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ?
I am gonna go to that show, and I'm gonna sit front row, and I'm gonna enjoy every minute of it.แล้วก็นั่งแถวหน้าสุด แล้วก็สนุกกับโชว์ทุกนาทีเลยหละ
She's in the front row with Poppy Lifton.เธอต้องนั้งแถวหน้าสุดกับ Poppy Lifton
Boo! And my lord, yes, of course I can get you front row house seats to /The Lion King.โอ้ใต้เท้า ข้าจองที่นั่งแถวหน้าชม the lion king ให้ท่านได้อย่างแน่นอน
Line up, downstage, please.เข้าแถวหน้ากระดาน เด็กๆ
And come Monday morning, you better be parked in that front row with a sharp number two pencil or there is going to be hell to pay.เริ่มเรียนวันจันทร์ตอนเช้า ถ้าลูกไม่ไปเรียนแถวหน้า พร้อมกับดินสอแหลมสองแท่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แถวหน้า
Back to top