ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต่งตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต่งตัว*, -แต่งตัว-

แต่งตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่งตัว (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย
English-Thai: HOPE Dictionary
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
deck(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรือ,ชุดไพ่,ชั้น. adj. ซึ่งมีชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป. vt. แต่งตัว,ประดับ,ทำให้ล้มลง,ให้มีดาดฟ้า
dink(ดิงค) adj. ซึ่งแต่งตัวอย่างเรียบร้อย vt. ประดับตกแต่ง n. ดูdinghy,หมวกแก๊ปเล็ก ๆ
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
dowdy(เดา'ดี) adj. มอมแมม,ล้าสมัย,ไม่สวยงาม. n. หญิงที่แต่งตัวมอมแมมล้าสมัย., See also: dowdily adv. ดูdowdy dowdiness n. ดูdowdy -S.seedy
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dress-up(เดรส'อัพ) adj. ซึ่งแต่งตัวให้ดี,ซึ่งแต่งตัวให้เต็มที่
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
dressingroomห้องแต่งตัว
dude(ดูด) n. ผู้ชายที่ชอบแต่งตัว,ชาวเมือง., See also: dudish adj. dudishly adv., Syn. dandy,fop
enrobevt. แต่งตัว,สวมเสื้อคลุมยาว., See also: enrober n. ดูenrobe
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fig(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พืชจำพวก Ficus,ปริมาณนิดเดียว,สิ่งที่ไร้ค่า,จำนวนที่น้อยที่สุด,เรื่องหยุมหยิม vt. แต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์
fopn. คนหยิ่งยโสมาก,คนขี้โอ่,คนขี้แต่งตัว
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว
foppishadj. ขี้โอ่,ขี้แต่งตัว,หยิ่งยโสมาก, See also: foppishness n.
frump(ฟรัมพฺ) n. หญิงที่แต่งตัวมอซอ,หญิงที่แต่งตัวไม่ทันสมัย., See also: frumpness n.
frumpy(ฟรัม'พี) adj. ซึ่งแต่งตัวมอซอ หรือไม่ทันสมัย., See also: frumpily adv. frumpiness n., Syn. dowdy,shabby ###A. stylish
garb(การ์บ) n. เครื่องแต่งตัว,เครื่องแบบ vt. แต่งตัว,สวมเสื้อ, Syn. apparel
glad ragsเครื่องแต่งตัวชิดทางการ,เครื่องแต่งตัวชุดราตรี
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
well-groomed(เวล'กรูมดฺ') adj. สะอาดหมดจด,เรียบร้อยดี,แต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด, Syn. neat
gussy(กัส'ซี) vt. แต่งตัวชุดดีที่สุด,ประดับเสียสวยหรู
guy(ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว
habilimentn. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,เครื่องแต่งตัว, Syn. habiliments
habilitatevt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า, See also: habilitation n. habilitator n.
habit(แฮบ'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน, Syn. custom,fashion
jack-a-dandyn. ผู้ชายสำรวย,ผู้ชายที่สนใจในการแต่งตัวมากเกินไป., See also: jack-a-dandyism n. ดูjack-a-dandy, Syn. dandy
pansy(แพน'ซี) n. ต้น violet,ชายผู้รักร่วมเพศ,ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
drape(vt) พับ,แต่งตัว,ประดับด้วยผ้า,สวมเสื้อผ้า,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน
fop(n) คนช่างแต่งตัว,คนสำรวย,คนขี้โอ่
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
preen(vt) ไซ้ขน,แต่งตัวอย่างพิถีพิถัน
raiment(n) เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม
rig(vi) ขึงใบ,จัดสายระโยงเรือ,แต่งตัว
tog(vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clothe (vt.) แต่งตัว Syn. dress, dress up
costume (vt.) แต่งตัว See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ Syn. dress up
dress down (phrv.) แต่งตัว Syn. tell off
flossy up (phrv.) แต่งตัว See also: ประดับประดา Syn. gussy up
garb (vt.) แต่งตัว See also: สวมเสื้อผ้า Syn. clothe, dress, garment
garment (vt.) แต่งตัว See also: แต่งกาย Syn. dress, clothe, clad Ops. denude, undress
guise (vt.) แต่งตัว Syn. dress
habilitate (vt.) แต่งตัว See also: ใส่เสื้อผ้า
kit up (phrv.) แต่งตัว See also: สวมเสื้อผ้า
rig out (phrv.) แต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. dress up
attire in (phrv.) แต่งตัว (เป็นพิเศษ) See also: ใส่เสื้อผ้า
clothe in (phrv.) แต่งตัวด้วย See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with (phrv.) แต่งตัวด้วย See also: แต่งอยู่ในชุด
gussie (vi.) แต่งตัวดี Syn. gussy
gussie (vt.) แต่งตัวดี Syn. gussy
gussy (vi.) แต่งตัวดี Syn. gussie
gussy (vt.) แต่งตัวดี Syn. gussie
tabbed (sl.) แต่งตัวดี See also: แต่งตัวหรู
well-dressed (adj.) แต่งตัวดี Syn. chic, elegant, tasteful
in fine feather (sl.) แต่งตัวดีมาก See also: แต่งตัวสวยมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I dress the way I likeฉันแต่งตัวในแบบที่ฉันชอบ
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're...tall, dark... ... well dressed...เจ้า สูง ลึกลับ แต่งตัว ดี
Clothes. Now.- ไปโรงเรียน แต่งตัว เดี๋ยวนี้\
The trick-or-treating, the costumes.ทริค ออร์ ทรีต, แต่งตัว แต่สิ่งที่เราชอบสุดหรอ..
Tonight it is, then. (laughs) Let me bathe and dress for the occasion.ถ้างั้นก็คืนนี้นะ ให้ข้าอาบน้ำ แต่งตัว สำหรับงานก่อนนะ
Turn off the tv, get dressed, and get out of this apartment.แต่งตัว แล้วออกไปจากห้องนี้
I am still going out with your friends.แต่งตัว แล้วไปกับเรา ผมไม่ไป แม่บังคับไม่ได้
I'll get dressed I kill him and be right back.แต่งตัวก่อนนะ ฉันฆ่ามัน แล้วจะรีบกลับมา
You dress up in disguise, you show up to meet her, and then what?แต่งตัวขึ้นไปหาเธอ แล้วยังไงต่อ
You are very chic this evening.แต่งตัวชิคมากเลยนะคืนนี้
Get dressed. You're all road-tripy and gross.แต่งตัวซะ ตอนนี้เธอโทรมแล้วก็น่าเกลียด
Suit up. You can borrow my BDUs.แต่งตัวซะ เธอยืมชุดของฉันก่อนได้
Get dressed. We're going out.แต่งตัวซะ เราจะออกไปข้างนอก
Get dressed, we're going out.แต่งตัวซะ เราจะไปข้างนอกกัน
Put your clothes on! I'll be mother.แต่งตัวซะ! ผมมักจะทำหน้าที่แม่
Where are you going all dolled up?แต่งตัวซะสวยเลย จะไปไหนเนี่ย?
Wear a sweat shirt.แต่งตัวซะเวอร์... เวอร์ซะไม่มี
A well-dressed, attractive woman in a seedy motel and a guy who flees the crime scene...แต่งตัวดี ผู้หญิงสวยๆ ในโมเต็ลถูกๆ กับผู้ชายที่หนีไปจากที่เกิดเหตุ
She's very clean, well put together. Mm-hmm. Manicured hands.แต่งตัวดี มือและเล็บแต่งไว้สวย
You're all dressed up.แต่งตัวดูดีขึ้นนะเธอ
It takes me longer every time.แต่งตัวทีไรเป็นต้องนาน
Hey. I almost didn't recognize you in plain clothes.แต่งตัวนอกเครื่องแบบเกือบจำไม่ได้
Black hair, handsome features.แต่งตัวประหลาดๆ ตัวเต็มไปด้วยเลือดน่ะ
What from? Those pajamas maja you look like dennis the menace's father.แต่งตัวยังกับคุณพ่อ ในหนังเดนนิสจอมป่วนเลย
All dressed up like a lady.แต่งตัวยังกับหญิงสาวผู้ดี
Dressing for comfort?แต่งตัวยังไงให้สบาย?
Getting a head start, huh?แต่งตัวล่วงหน้าแล้วหรอ หืม?
Wearing the nicest dress, where else would you have been all day, but church?แต่งตัวสวยดูดีขนาดนี้ จะไปที่ไหนได้นอกจากโบสถ์หละอีหนู
A little overdressed for a case.แต่งตัวสวยไปหน่อยไหม สำหรับการไปสืบคดี
Who are you making yourself look so pretty for?แต่งตัวสวยไปให้ใครดูเหรอ?
Get dressed. I'll meet you out back.แต่งตัวสิ ผมจะรอข้างนอก
Dress code seems to have relaxed around here.แต่งตัวสุภาพ ดูเหมือนสบายกว่า
I spin you this way. I put it on.แต่งตัวหมุนมาทางนี้ สวมให้แล้ว
Wear something nice. [ music ] [ phone ringing ] Hey, babe.แต่งตัวหล่อๆ ล่ะ ไง ที่รัก
Where... Where were you, all dressed up like that?แต่งตัวอย่างนั้นไปไหนนะ
She's getting ready for her date.แต่งตัวอยู่ จะออกไปเดท
Dude, I don't even know where my underwear is.แต่งตัวอยู่ ฉันไม่รู้แม้แต่ที่ซึ่งเสื้อกางเกงชั้นของฉัน...
What's with the get-up?แต่งตัวอะไรของนายน่ะ?
Dressing him up and dumping him like this?แต่งตัวเขาและทิ้งเขา แบบนี้?
Garanimal-wearing ass-kisser everything!แต่งตัวเฉิ่ม จอมเลียแข้งเลียขาทุกอย่าง
Where you going all dressed up?แต่งตัวเต็มยศไปไหนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต่งตัว
Back to top