ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสื้อคลุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสื้อคลุม*, -เสื้อคลุม-

เสื้อคลุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสื้อคลุม (n.) cloak See also: overcoat
เสื้อคลุมอาบน้ำ (n.) bathing gown See also: bathing wrap
English-Thai: HOPE Dictionary
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
blouse(เบลาซฺ) n. เสื้อครึ่งตัวของสตรี,เสื้อคลุมที่สั้น
box coatn. เสื้อคลุมหนา
burnoose(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
burnous(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
capote(คะโพท) n. เสื้อคลุมยาวที่มีหมวกคลุมติดอยู่,ประทุนรถ
cassockn. เสื้อคลุมสีดำของบาทหลวง,บาทหลวง,ตำแหน่งบาทหลวง
checkroomn. ห้องฝากหมวก เสื้อคลุมและสิ่งของอื่น ๆ
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ
coat(โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ, Syn. cover
coatingn. ชั้นเหนือผิวหน้า,สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
dressing gownn. เสื้อคลุมสำหรับใส่นั่งเล่นหรือเวลาไปอาบน้ำ
enrobevt. แต่งตัว,สวมเสื้อคลุมยาว., See also: enrober n. ดูenrobe
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gown(เกาน์) n. เสื้อคลุมยาว,เสื้อครุย v. ใส่เสื้อคลุมยาว, Syn. robe,frock
gownsman(เกาซ'มัน) n. คนที่สวมเสื้อคลุมยาว
haick(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ
haik(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ
kimono(คิโม'โน) n. เสื้อกิโมโนของญี่ปุ่น,เสื้อคลุมหลวมของผู้หญิง., See also: kimonoed adj.
maniple(แมน'นะเพิล) n. กองทหารโรมัน,เสื้อคลุมของพระ
manta(แมน'ทะ) n. เสื้อคลุม,ผ้าห่ม
manteau(แมน'โท) n เสื้อคลุม
mantle(แมน'เทิล) n. เสื้อคลุมไร้แขน,สิ่งคลุม,สิ่งห่อ,เครื่องปกคลุม,ปลอก,เยื่อหุ้ม,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ,หิ้งบนเตาไฟผิง
mantua(แมน'ชู) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ของหญิง
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
overcoat(โอ'เวอะโคท) n .เสื้อคลุมใหญ่กันหนาว,เสื้อคลุมใหญ่
paletot(แพล'ลิโท แพล'โท) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ
parka(พาร์ค'คะ) n. เสื้อคลุมกันลมและหิมะ
pelisse(พะลิส') n. เสื้อคลุมผ้าขนสัตว์,เสื้อคลุมสตรีที่มีชอ่งสำหรับสอดแขน,เสื้อยาวเด็ก
pullover(พลู'โอเวอะ) n. เสื้อคลุม (โดยเฉพาะที่ใช้ถอดออกทางศีรษะ), Syn. slipover
robe(โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ, See also: robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n., Syn. gown
shell jacketn. เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
coat(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
mantle(n) เสื้อคลุม,สิ่งห่อหุ้ม,ปลอก,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
overcoat(n) เสื้อคลุมกันหนาว
overdress(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก
pall(n) เสื้อคลุม,ผ้าคลุมโลงศพ,สิ่งปกคลุม
robe(n) ชุดกระโปรง,ผ้าคลุม,เสื้อคลุมอาบน้ำ
surplice(n) เสื้อคลุมยาว
toga(n) เสื้อคลุม
topcoat(n) เสื้อคลุม
tunic(n) เสื้อคลุม,เสื้อชั้นนอกของทหาร
ulster(n) เสื้อคลุมหนายาว
vest(n) เสื้อยืด,เสื้อชั้นใน,เสื้อกั๊ก,เสื้อคลุมยาว
vestment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อคลุม,เสื้อนอก,เครื่องยศ
vesture(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,เสื้อคลุม
wrap(n) เครื่องห่อหุ้ม,ผ้าคลุม,ใบปะหน้าหนังสือ,เสื้อคลุม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gownเสื้อคลุม, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frock (n.) เสื้อคลุม
gown (n.) เสื้อคลุม Syn. frock
surcoat (n.) เสื้อคลุม
coverall (n.) เสื้อคลุม (ใส่เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรก)
parka (n.) เสื้อคลุมขนสัตว์ที่มีหมวกคลุมศีรษะสำหรับใส่กันหิมะและลม Syn. anorak, windbreaker
windbreaker (n.) เสื้อคลุมขนสัตว์ที่มีหมวกคลุมศีรษะสำหรับใส่กันหิมะและลม Syn. anorak
banyan (n.) เสื้อคลุมของชาวฮินดู
cassock (n.) เสื้อคลุมของบาทหลวง
cowl (n.) เสื้อคลุมของพระ
surplice (n.) เสื้อคลุมชั้นนอก สีขาวแขนยาวของพระ
vestment (n.) เสื้อคลุมซึ่งพระใส่ทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ Syn. robe, gown
topcoat (n.) เสื้อคลุมตัวใหญ่
overalls (n.) เสื้อคลุมที่สวมเพื่อกันเปื้อน
domino (n.) เสื้อคลุมที่สวมในงานแฟนซีหน้ากาก
pelisse (n.) เสื้อคลุมผ้าขนสัตว์ See also: เสื้อคลุมสตรีที่มีช่องสำหรับสอดแขน Syn. cape, cloak
robe (n.) เสื้อคลุมยาว See also: เสื้อคลุมงานพิธี Syn. costume, gown
alb (n.) เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง
mess jacket (n.) เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร See also: เสื้อคลุมยาวแค่เอวที่ใส่เป็นเครื่องแบบหรือโอกาสทางการ
shell jacket (n.) เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร See also: เสื้อคลุมยาวแค่เอวที่ใส่เป็นเครื่องแบบหรือโอกาสทางการ Syn. mess jacket
spencer (n.) เสื้อคลุมรัดรูปยาวถึงเอวของผู้ชายช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้น19
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God help us! The robe is poisoned!พระเจ้าช่วย เสื้อคลุม มันมีพิษ
There's a bralette, there's a, uh, a negligee, and a tanga.นี่ยกทรงตัวน้อย เสื้อคลุม และทังก้า
You know the drill.งานเลี้ยงจบการศึกษา หมวก เสื้อคลุม เธอก็รู้ดีนี่
Without her hat, her coat or her purse?ปราศจากหมวก เสื้อคลุม หรือกระเป๋าตังค์?
The gowns, not the bridesmaids.เสื้อคลุม ไม่ใช่เพื่อนเจ้าสาว
Lab coats, badges. Those people used to work here!เสื้อคลุม, ป้ายชื่อ พวกมันก็คือคนที่ทำงานที่นี้
My coat, my shoes, my spotless gloves.เสื้อคลุม, รองเท้า, ถุงมือของฉัน
Green velvet coat. Vastly fashionable.เสื้อคลุมกำมะหยี่สี่เขียว ทันสมัยมาก
My cloak? Why would you want my cloak?เสื้อคลุมของข้าหรือ เหตุใดเจ้าต้องการมัน
The ambassador's coat. It's damp.เสื้อคลุมของท่านทูต มันเปียก
His coat was dry.เสื้อคลุมของท่านแห้ง
A monk's cassock?เสื้อคลุมของบาทหลวง?
An official's robe just so becomes you.เสื้อคลุมของเจ้าหน้าที่จะเป็นของเจ้า
Where's the lab coat?เสื้อคลุมของเธออยู่ไหน?
Long black robe, lives alone with his cat and his bird.เสื้อคลุมดำยาว อยู่ตัวคนเดียวกับแมวกับนก
This robe had a symbol on it.เสื้อคลุมตัวนี้มีสัญลักษณ์บนตัวมัน
..."a beautiful coat filled with all kinds of... "เสื้อคลุมที่สวยงาม จะแต่งเติมมัน"
The sweater with Alison's blood...เสื้อคลุมที่เปื้อนเลือดของอลิสัน
Well, the gowns have to be connected to the theater somehow.เสื้อคลุมนั่นต้องเกี่ยวข้องกับ โรงละครนั่นทางใดก็ทางนึง
That robe was given to me by my brother.เสื้อคลุมนั่นพี่ชายของข้าให้มา
Hey, this robe was very expensive.เสื้อคลุมนี้ราคาแพงมากนะ
Ceremonial robe of honour.เสื้อคลุมประกอบพิธีสำหรับข้าล่ะ
It's more of a wizard's robe. I'm really into wizards.เสื้อคลุมพ่อมดคะ หนูบ้าพ่อมด
The robe that killed Father was poisoned by Nizam.เสื้อคลุมมันฆ่าท่านพ่อ นิซามมันใส่ยาพิษ
Capped in the ass?เสื้อคลุมมีหมวกเหรอ ?
Crane, nice coat. Come on. Which way we going?เสื้อคลุมสวย มาเถอะ เราต้องไปกันแล้ว
The gowns are fabulous, Ralph.เสื้อคลุมสวยมากเลย ราล์ฟ
Level six ceremonial robes?เสื้อคลุมสำหรับพิธีขั้นที่ 6 นี้นะ?
The prayer robe of Alamut's Regent.เสื้อคลุมหัวหน้านักบวชแห่งอโลเมท
Bathroom robe is my worst nightmare.เสื้อคลุมอาบน้ำเรอะ ฝันร้ายของฉันเลย
Green scrubs, tied at the waist, very sexy V-neck.เสื้อคลุมเขียว ผูกเอว คอวีสุดเซ็กซี่
The trim on her cloak is real ermine.เสื้อคลุมเธอประดับด้วยขนสัตว์แท้เชียวนะ
Her coat snagged my purse, and I felt that button pop, and they're blind if they can't find it.เสื้อคลุมเธอเกี่ยวกระเป๋าฉัน ได้ยินเสียงกระดุมหล่น - ตำรวจตาบอดแน่ ถ้าหากระดุมไม่เจอ
Where's your sweater?เสื้อคลุมเธอไปไหนซะล่ะ
A coat alone doesn't account for that.เสื้อคลุมเพียงอย่างเดียว คงไม่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้
Your coat's sopping wet.เสื้อคลุมแม่เปียกไปหมด
The gowns in the photos look familiar.เสื้อคลุมในรูปนี้ดูคุ้นๆ
And the high capes and the great brown mountains.และเสื้อคลุมสูง และเทือกเขาสีน้ำตาลที่ดี
More for a laugh, I said "We should have us gas capes on.เราควรจะมีเราเสื้อคลุมก๊าซ มีฝนตกกระสุน
I said "We should have us umbrellas and gas capes, boys.ฉันบอกว่าเราควรจะมีเราร่ม และเสื้อคลุมก๊าซเด็กชาย มีฝน ตกกระสุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสื้อคลุม
Back to top