ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียเปล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียเปล่า*, -เสียเปล่า-

เสียเปล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียเปล่า (v.) waste See also: lose in vain, simply waste
เสียเปล่า (adj.) useless See also: fruitless
English-Thai: HOPE Dictionary
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dead space๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nullityความเสียเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dead Spaceที่อับ,เนื้อที่เสียเปล่า,บริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่าน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw something to the dogs (dm.) เสียเปล่า
chuck away (phrv.) ปล่อยให้เสียเปล่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: สูญเสีย, สูญเปล่า Syn. throw away
throw away (vt.) ใช้ไปอย่างเสียเปล่า See also: ใช้ไปอย่างเสียประโยชน์ Syn. waste
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First good pipe of the season. Tourists-- what you gonna do?เสียเปล่าน่า เป็นน้ำดีของฤดูนี้แล้ว
So I did it for nothing.งั้นฉันทำไปก็เสียเปล่า
Don't tell me I came back and did this for nothing.ขอเถอะ อย่าให้ฉันต้องย้อนเวลามาเสียเปล่าเลย
Too bad you guys came here for nothing.แย่หน่อยนะที่คุณมาเสียเปล่า
Don't you think it'll be a waste to give it to Ju-Mong?เจ้าไม่คิดว่าส่งจูมงไปจะเสียเปล่างั้นหรือ
Your bravery is wasted.ความกล้าหาญนาย .. เสียเปล่า
It was an exercise in futility, preaching to the choir.เป็นเรื่องเสียเปล่า เทศน์ให้นักร้องฟัง
I'll build a new nation so that the years of trial you, Ye Soya and Yuri are going through won't be in vain.ข้าจะสร้างชาติใหม่เพื่อที่ว่าหลายปีที่ท่าน เยโซยา และยูริทนทรมาน จะไม่เสียเปล่า
I can't talk to this guy.พูดกับมันก็เสียเปล่า
Suddenly, Dad didn't think my talent was useless.พ่อเลยฉุกคิดว่า ความสามารถของผมมันไม่เสียเปล่า
Don't think so hard, it's gonna hurt your brain.อยากคิดลึกสิ มันจะทำให้เธออารมณ์เสียเปล่า
Don't forget it, otherwise you'll waste time and ammunition.อย่าลืมล่ะ ไม่งั้นก็เสียเปล่า ทั้งเวลาทั้งกระสุน
So this sacrifice was... will not have been in vain, hallelujah!ถ้าเค้าเสียสละเพื่อเรา... จะได้ไม่เสียเปล่า ฮัลเลลูย่า
I might not be around later.เผื่อไว้ไม่เสียเปล่า
At least the day wasn't a total waste.ดี อย่างน้อยทั้งวันก็ไม่ได้เสียเปล่าไป
But now that I've given up...แต่ตอนนี้มันเสียเปล่าแล้ว ตั้งแต่ฉันปล่อยจุนพโยไป
Tell them you're an attending surgeon at Seattle Grace and you want a new badge.และ... เอาเดนิชติดกลับบ้านไปบ้าง วางทิ้งไว้ก็เสียเปล่า
The natural talent these children possess is too great to be wasted by the Jedi.พรสวรรค์โดยธรรมชาติของเด็กพวกนี้ สำคัญกว่าจะให้เสียเปล่าโดยพวกเจได
And it's my bloody efforts that pump cash into our dying fight.และมันเป็นการกระหายเลือดที่ไม่เสียเปล่าของลูก เงินสดที่เรายอมสู้ตายนั่น
My talents are wasted in this club.ความสามารถของหนูเสียเปล่า
I just don't let it run free.ผมไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่าแน่
"Looks like we butchered a pig, but nobody wanted bacon."ดูเหมือนเราล่าหมูเสียเปล่า เพราะไม่มีใครอยากกินเบคอน
And you're wasting your time. All our time.และก็มักจะทำให้นายผิดหวังตลอด และนายกำลังทำให้เวลาของพวกเราทุกคนเสียเปล่าน่ะ
Which is kind of a waste, 'cause there is no third course.เพราะเสียเปล่า เนื่องจาก มันไม่มีจานที่สาม
Hate to blow 40 years in a cellar.ผมไม่อยากให้ ไวน์อายุ 40 ปี ต้องเสียเปล่า
Don't think that what you did so far is going to waste?ไม่คิดกันหรือไงว่า การที่มาไกลขนาดนี้แล้วมันจะเสียเปล่า
Do not waste my tear.อย่าให้น้ำตาข้า เสียเปล่า
Casey's death won't be in vain.การตายของเคสซี่ย์ จะไม่เสียเปล่า
My talents are completely wasted on the Fae crowd.ความสามารถฉันเสียเปล่ากับพวกเฟมากๆ
Hate to see a good banging go to waste.แย่นะที่เห็นคนสวยๆ เสียเปล่า
All that training doesn't have to go to waste.ที่ฝึกฝนมาไม่ต้องเสียเปล่า
In the end, you're making a schedule instead of a-a memory.สุดท้ายแล้ว ความทรงจำอาจกลายเป็น ตารางงานเสียเปล่า
If we use it up, we have nothing.ถ้าเราใช้มันจนหมด เราก็ไม่เหลืออะไร เราทำให้มันเสียเปล่าไม่ได้
You will not waste your life.ลูกจะไม่ทำให้ชีวิตตัวเองเสียเปล่า
Gather your things, Gaius. You go, Merlin. I'll slow you down.เก็บของเร็วเข้าไกอัส เจ้าไปเถอะเมอร์ลิน.มีข้าไปด้วยจะเป็นตัวถ่วงเสียเปล่า
All that cross country had paid off.ทีมวิ่งรอบชนบท นั้นจะไม่เสียเปล่า
So the bottom line is you don't throw that away.สิ่งสำคัญคือ อย่าปล่อยให้มันเสียเปล่า
That is a complete waste of money.เงินพวกนั้นน่ะ มันเสียเปล่าๆเลย
You have no idea. These will not go to waste.ผมรับรองได้ว่า นี่จะไม่เสียเปล่าแน่
But I didn't want to let it go to waste, so I called Lori so she could use it.ให้เสียเปล่า เลยโทรบอกลอรี่ ให้เธอมาใช้บริการได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียเปล่า
Back to top