ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องเหลวไหล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องเหลวไหล*, -เรื่องเหลวไหล-

เรื่องเหลวไหล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องเหลวไหล (n.) nonsense See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle
English-Thai: HOPE Dictionary
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
English-Thai: Nontri Dictionary
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gammon (n.) เรื่องเหลวไหล See also: เรื่องไร้สาระ Syn. nonsense, rubbish
silly talk (n.) เรื่องเหลวไหล See also: คำพูดที่ไร้สาระ Syn. tommyrot
stuff (n.) เรื่องเหลวไหล See also: คำพูดที่ไร้สาระ Syn. silly talk, tommyrot
trash (n.) เรื่องเหลวไหล See also: เรื่องไร้สาระ
fudge (n.) เรื่องเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ) See also: เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ Syn. humbug, nonsense
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What rubbish are you talking about?เธอกำลังพูดเรื่องเหลวไหลอะไรนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nonsense? Like this hunt?เรื่องเหลวไหล อย่างเรื่องล่านี่หรือ
Shit's about to get real. [Whack! ]เรื่องเหลวไหลกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วสิ พวกนั้นเป็นใคร มันพาไดสันไปไว้ที่ไหน
Baloney. They're not gonna cut sports.เรื่องเหลวไหลน่า\พวกเขาไม่ตัดกีฬาหรอก
This punk, really!เรื่องเหลวไหลนี้มัน จริงๆ เลย
This shit happens all the time though, okay?เรื่องเหลวไหลมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะ
The only bullshit I was gonna feed you is... you left that on your chair.เรื่องเหลวไหลอย่างเดียวที่ให้ผม จะให้คุณก็คือ คุณลืมมันทิ้งไว้ที่เก้าอี้คุณ
Hey... I usually don't make this kind of mistake.เรื่องเหลวไหลแบบนี้ เราไม่เคยทำมาก่อน
Historic stuff.เรื่องเหลวไหลในประวัติศาสตร์
Enough of this nonsense.พอทีเรื่องเหลวไหล เธอตาบอดรึไง
This petty crap you're pulling.คุณกำลังทำเรื่องเหลวไหล
He will not be going! We swore we'd put a stop to all this rubbish.เขาจะไม่ไปที่นั่น ผมขอบอก เราจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องเหลวไหลอีก
You've talked shit the whole time. Why don't you be quiet?จ้อไม่หยุดเลย พูดแต่เรื่องเหลวไหล ทำไมไม่หุบหอยไว้ซะบ้าง
It's a scam.มันเป็นเรื่องเหลวไหล
You're wasting your time here!เมื่อแกรู้ว่านี่มันเรื่องเหลวไหล คุณจะเสียเวลาเปล่าที่นี่
What if all this, the prophecy, everything, is bullshit?ถ้าเรื่องการทำนาย และทุกๆเรื่อง เป็นเรื่องเหลวไหล?
Excuse me, can we have three coffees, pleaseคำขอร้องของคุณปู่เป็นเรื่องเหลวไหล นั่นเป็นความปรารถนาของคนแก่
Theme is everything.ทุกอย่างที่ข้าทำนั้น ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล
I'm getting sick of this bullshit!ฉันกำลังเริ่มเบื่อกับเรื่องเหลวไหลพวกนี้แล้ว
She thinks these silly stories are interesting to others.เธอคิดว่าเรื่องเหลวไหลเหล่านี้ มันน่าสนใจกว่าเรื่องอื่นๆเหรอ
Look, I don't give a shit about our release or whatever you think is gonna happen.ผมไม่เชื่อเรื่องเหลวไหลว่าเราจะได้รับการปล่อยตัว หรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้น
That's enough of the small talk.เลิกพูดเรื่องเหลวไหลเหอะ
You consider yourself a man and you're still mad about that stuff.คุณพิจารณาตัวเองละกัน และคุณยังคงฉุนเกี่ยวกับเรื่องเหลวไหลนั้นอยู่
Hey, stop talking garbabe and get out of my way. I'm tired.เฮ้ หยุดคุยเรื่องเหลวไหล และไปให้ไกลๆเลยไป ฉันเหนื่อย
And stop slouching.หยุดพูดเรื่องเหลวไหลซะที
Rebirth, who believe in this shit nowadays?กลับชาติมาเกิด,ทุกวันนี้ใครเขาจะเชื่อเรื่องเหลวไหลนี้?
Shut up both of you, i don't want to listen your bullshit.หุบปากนะ แกทั้งคู่, ฉันไม่อยาก ฟังเรื่องเหลวไหลของแก
I don't want to set her up to believe in this "dreams come true" nonsense.ผมไม่อยากทำให้เธอ เชื่อในเรื่องนี้ "ฝันที่เป็นจริง" เรื่องเหลวไหล
That's the most ridiculous thing I've ever heard.เป็นเรื่องเหลวไหลที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา
That's such a crock of shit.นี่มันเรื่องเหลวไหลสิ้นดี
After work and stuff? I guess, hobbies.คุณก็รู้ หลังจากทำงานกะเรื่องเหลวไหล ก็คืองานอดิเรกไง
I read. Right now I'm reading Hemingway,คุณก็รู้ หลังจากทำงานกะเรื่องเหลวไหล ก็คืองานอดิเรกไง
But the materials are leaking everywhere.แต่มีเรื่องเหลวไหลทุกแห่งได้รั่วออกไป
We can't keep taking stupid risks.เราไม่ควรจะต้องมาทำเรื่องเหลวไหลแบบนี้
Lichtenstein is a crazy invention of my father's.ลิคเทนสไทนเป็นเรื่องเหลวไหล เป็นเรื่องโกหกของพ่อฉัน
Now, what you got inside you is much more powerful than what your mama had.หนูยอมรับว่าปีศาจหายไป ทั้งที่ปีศาจมันเป็นเรื่องเหลวไหล
Why are you telling me this shit?ทำไมนายเอาเรื่องเหลวไหลนี่มาบอกฉัน
I want to be here for Jury when the shit goes down.ผมอยากมาที่นี่เพราะจูรี่ เมื่อเรื่องเหลวไหลนี่ยุติลง
Or "too bad jenny humphrey's stuffหรือ แย่กว่านั้น เจนนี่ ฮัมฟรีย์ มันแค่เรื่องเหลวไหล
People are asses. Why are you telling me this stuff?คนทั่วไปเป็นไอ้ตูด ทำไมคุณบอกเรื่องเหลวไหลนี้กับฉัน
We all do stuff in our dreams we wouldn't do when we're awake.พวกเราทำเรื่องเหลวไหลกัน ในควา่มฝัน เราไม่ทำมันตอนตื่นอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องเหลวไหล
Back to top