ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรืองรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรืองรอง*, -เรืองรอง-

เรืองรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรืองรอง (adv.) brightly See also: brilliantly
English-Thai: HOPE Dictionary
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gleaming (adj.) ซึ่งส่องแสงเรืองรอง See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว Syn. lustrous
glowing (adj.) ซึ่งส่องแสงเรืองรอง See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว Syn. gleaming, lustrous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The truth lies buried like a sentence deep within a book, waiting to be read.แสงแห่งความจริงเรืองรอง คั่งเช่นลิขิตในหนังสือ ...รออ่าน
It's a dream start for Newcastle.ฝันเริ่มเรืองรอง สำหรับพลพรรคสาลิกาดง
As long as we stand we shall feel safe, as the Imperial land shall forever be at peaceตราบเท่าที่ ผู้กล้า ยังยืนหยัด จักรวรรดิ์ จะรอดภัย เราทั้งผอง จะประสบ สงบสุข ทั้งเรืองรอง
Hell, you better be you# For sunlight is like gold # # อาทิตย์เรืองรองดั่งแสงอำพัน #
By the dawn's early lightแสงเรืองรองยามรุ่งอรุณ
What-What happened to the glow? The-You know, the-เกิดอะไรขึ้นกับความหวังเรืองรองของผม เ่อ่อ..
There's no glow.คุณก็รู้ ไม่มีหรอกความหวังอันเรืองรอง, หาของขวัญให้เธอซะ
Well, Mr. Logue,ทำให้คิมหันต์ยิ่งเรืองรอง ภายใต้ตะวันแห่งยอร์ค"
Leading astronomers describe it as "a trillion-milelong tunnel of glowing gases".มันเหมือนจนนักดาราศาสตร์บรรยายเปรียบเทียบไว้ ว่าเป็นเหมือนอุโมงค์อันไกลโพ้น ของก๊าซที่เรืองรอง
And as the light of my path grew brighter Humpty's road grew ever darker.ขณะที่เส้นทางชีวิตข้า กำลังเรืองรองขึ้น! ทางของ ฮัมพ์ตี้... กลับมืดลง
"For 'tis from the light that light will dawn.แสงสุริยะจักเผย เฉิดฉายเรืองรอง
The closer you get to Snow White, the brighter it will glow.เมื่อเจ้าใกล้จะพบสโนว์ไวท์ มันจะสว่างและเรืองรอง
But there's that tiny glimmer of hope that lets us believe that by some miracle, it'll all work out.แต่ก็ยังมี ความหวังเล็ก ๆ ที่เรืองรอง ซึ่งทำให้เราเชื่อว่า อาจจะมีปาฏิหาริย์ มันจะค่อย ๆ เกิดขึ้น
All shiny and perfect like a shellacked piece of crap.ทุกอย่างเรืองรองและสมบูรณ์ ยังกะทาด้วยชะแล๊ก
But the disk of gas around the black hole glowed brilliantly in X-rays at 100 million degrees.แต่ดิสก์ของก๊าซรอบหลุมดำ ส่องแสงเรืองรองในรังสีเอกซ์ที่ 100 ล้านองศา
A diamond plate, a glowing grate, a place you never leave.จานเพชร เตาผิงเรืองรอง สถานที่ที่คุณไม่เคยทิ้ง ผมอยู่ที่ไหน?
So you go and you defeat your demons like a knight in shining armor... true of heart and strong of arm.คุณไปล้มปิศาจทั้งหลาย เหมือนอัศวินในเกราะเรืองรอง หัวใจที่ซื่อสัตย์และแขนแข็งแกร่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรืองรอง
Back to top