ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยอะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยอะ*, -เยอะ-

เยอะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยอะ (adv.) much See also: much more, far more Syn. มากมาย, มาก, เยอะแยะ Ops. นิดเดียว
เยอะขึ้น (adv.) more and more Ops. น้อยลง
เยอะขึ้น (v.) increase Syn. เพิ่มขึ้น Ops. น้อยลง
เยอะแยะ (adv.) many See also: much, abundantly, plentifully Syn. มากมาย, เยอะ Ops. น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย
plenteous(เพลน'เทียส) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ, Syn. copious,abundant
plentiful(เพลน'ทิฟูล) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ., See also: plentifulness n., Syn. abundant
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence,abundance
sawyer(ซอ'เยอะ) n. ผู้เลื่อย,กรรมกรเลื่อย
seignior(ซีน'เยอะ) n. เจ้าผู้ครองศักดินา,เจ้าของที่ดิน,ขุนนาง,เจ้าศักดินา (lord,ruler)
senior(ซีน'เยอะ) adj. อาวุโส,อายุมาก,เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป'สุดท้าย,เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย,ก่อน,เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส,ผู้มีอายุ สูงกว่า,นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย, Syn. elder,older,veteran
English-Thai: Nontri Dictionary
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overabundant (adj.) เยอะเกินไป See also: มากเกินไป Syn. rampant
overabundance (n.) ความเยอะเกินไป See also: ความมากเกินไป Syn. superfluity, surplus
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because I spent a lotเพราะว่าฉันใช้จ่ายเยอะมาก
We've got plenty of suppliesพวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย
It's too much trouble!ปัญหาเยอะซะจริง
I have made a lot of friends hereที่นี่ฉันผูกมิตรไว้เยอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, believe me, Sanka, the more Yul Brenners we got making' it in this world, the better off this world would be.เชื่อฉันซางก้า ถ้ามีคนอย่าง ยูล เบรนเนอร์ เยอะ ๆ ในโลกนี้ โลกจะดีขึ้นกว่านี้
Well, you know, I've talked about you a lot, so... guess she felt like she knew you.คุณก็รู้ ผมพูดถึงคุณ เยอะ ก็เลย... สงสัยว่าเธอคงรู้สึกเหมือนรู้จักคุณ
I mean, there's lots of beautiful women in this bar. Your friend included.ในบาร์นี้มีสาวแจ่มๆ เยอะ เพื่อนคุณก็ด้วย ไฮ
How much Adderall have you had today? A lot. Doesn't matter.กินอะดรีรอลไปกี่เม็ดเนี่ย? เยอะ ช่างมันเหอะ
No. I'm just saying, getting lots of women to like you is easy.ไม่ ฉันกำลังพูดถึง ได้ผู้หญิง เยอะ เหมือนมันง่าย
[Hurley yelling]เยอะ ๆ จนถึง 6 ชั้น โอ้.อาหารมนุษย์ มันช่างน่าสร้างสรรค์จริง ๆ
A lot. Manson has like 10 or 11 children.เยอะ แมนสันมีลูกซัก 10 หรือ 11 คน
A lot... you're sure that you wanted everybody who was in the building?เยอะ.. แน่ใจ นะว่าต้องการอย่างนี้ ใครก็ตามที่อยู่ ในตึกนี้
"A lot" is right. How about 300 pages of text?เยอะ" คือคำที่ถูกต้อง คิดอย่างไรกับข้อความยาว 300 หน้า
These are... five times the size of mine.เยอะกว่าของฉัน 5 เท่า
We ever gonna give a shit? We even gonna get a chance to see it all?เยอะขนาดนี้ ดูยังไงก็ไม่หมด
A handful. Do you have any more parameters?เยอะค่ะ คุณมี ตัวแปรอะๆรอย่างอื่นอีกไหมคะ
So much for the hunting party.เยอะจริงๆสำหรับปาร์ตี้ล่ายิง
So many? Are you opening a ranch?เยอะจัง คุณจะเปิดฟาร์มหรอคะ?
That's high. Where are we gonna get that kind of money?เยอะจัง แล้วเราจะไปหาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหน?
Plenty, actually. Yeah, but...เยอะด้วย ถ้าเอาจริงๆ ใช่ แต่...
Big money-- more money than you ever did, so I get to decide how we spend it!เยอะด้วย... . มากกว่าเงินที่คุณหาได้
A lot of buy-and-busts, a lot of money hanging around.เยอะทั้งเงินและการจับกุม \ เงินเยอะอยู่ทั่วไปหมด
Quite a lot for personal use.เยอะนะที่จะแค่เอาไว้ใช้เอง
Old enough to kick your ass!เยอะพอที่จะอัดแกละกัน
A lot. They killed Nick's mom.เยอะมาก /พวกมันฆ่าแม่นิค
Too many. The problem is he knew all of them.เยอะมาก ปัญหาก็คือเขารู้จักทุกคน
Too many, too many, too many, too many!เยอะเกินไป เยอะเกินไป!
So much for going out the way I came in.เยอะเกินไปที่จะออกทางที่ผมเข้ามา
That's a lot of crack for such a young man.เยอะเกินไปสำหรับเด็ก รู้ไหม
A bunch, which is why you're going to forget about Valentine's Day and make it Valentine's Week.เยอะเลย นั่นเป็นเหตุผลที่ นายจะลืม วันวาเลนไทน์ แล้วทำให้มันกลายเป็นสัปดาห์วาเลนไทน์
Lots, but why don't we discuss them over dinner?เยอะเลย แต่ทำไมเราไม่คุยเรื่องนี้กันตอนทานอาหารค่ำล่ะ
Lots, but they're not much help.เยอะเลยค่ะ แต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก
A lot of guys would be into that, right? Me, not so much.เยอะเลยที่คงคิดมากเรื่องนั้น แต่สำหรับผมก็เฉยๆ
We're talking like three figures. Almost 700 bucks.เยอะเลยทีเดียว ประมาณ 3 หลัก เกือบ 700 เหรียญ
Pretty much. I think it had different coloured seats.เยอะเลยล่ะ ผมว่าผมมีเบาะรถสีพิเศษ
Overflowing. I don't understand.เยอะเลยล่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
Tons. Mostly from people trying to scam him out of his money.เยอะเลยล่ะ ส่วนใหญ่คงเป็น คนที่อยากหลอกเอาเงินเขาน่ะ
Oh, my God.เยอะเลยล่ะ ไม่เอาน่า เท่าไร?
A lot. What you have to understand--เยอะเลยแหละ สิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจ
Quite a lot, I'm afraid. So many veins in the wrist.เยอะเสียด้วย ข้อมือมันเส้นเลือดเยอะ
How else'd you make it through winter?เยอะแค่ไหนล่ะสำหรับฤดูหนาวนี้
A lot, I got a lot, but that's not it.เยอะแยะ ฉันได้มาเยอะเลย แต่ไม่ใช่เรื่องนี้
So long as there's you and me and maybe some other people, we could start over, start fresh, get some babies.เยอะแยะ ตราบที่ยังมีคุณมีผม และคนอื่นๆ เราเริ่มกันใหม่ได้ สร้างโลกใบใหม่
Tons of options:เยอะแยะ หนองน้ำ จระเข้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยอะ
Back to top