ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบา*, -เบา-

เบ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบ้า (n.) crucible Syn. กรอบ, เบ้าหลอม
เบ้า (n.) crucible Syn. เบ้าหลอม, เบ้าหล่อ, บล็อก, แม่พิมพ์
เบ้าขลุบ (n.) mold See also: crucible
เบ้าตา (n.) eye socket Syn. กระบอกตา
เบ้าหล่อ (n.) crucible Syn. เบ้าหลอม, บล็อก, แม่พิมพ์
เบ้าหลอม (n.) crucible Syn. กรอบ
เบ้าหลอม (n.) crucible Syn. เบ้าหล่อ, บล็อก, แม่พิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
eye socketเบ้าตา
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
eyeholen. เบ้าตา,ช่องสำหรับมอง,รูสำหรับสอดเข็ม ด้าย เชือกหรืออื่น ๆ
glenoidadj. ซึ่งเป็นเบ้าหรือหลุมตื้น
gomphosisn. ข้อต่อที่เคลื่อนไม่ได้ (เช่นฟันในเบ้าฟัน)
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path,circuit
socket(ซอค'คิท) n. เบ้า,ส่วนบุ๋มสำหรับรองรับกระบอกตา,เบ้าตา,เบ้าข้อต่อ,โพรง,ส่วนกลาง,รู,ปลั๊กตัวเมีย,เบ้าปลายกระดูก,เบ้าเสียบ,ปลอกเสียบเสาธง,ปลอกเสียบเทียนไข vt. ทำเบ้าให้กับ...,ตีลูกกอล์ฟด้วยปลายไม้กอล์ฟ
swage(สเวจ) n. เครื่องมืออโลหะที่เย็นให้เป็นรูปต่าง ๆ ,เหล็กตอกโลหะให้เป็นรูปต่าง ๆ ,เบ้าเหล็ก vt. งอโลหะให้เป็นรูปต่าง ๆ ,อัด,บีบ., See also: swager n.
waffle(วอฟ'เฟิล) n. ขนมปังอบใส่ไข่และนมที่อบในเบ้าที่เป็นปุ่ม ๆ adj. เป็นปุ่ม ๆ คล้ายขนมดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
eyehole(n) กระบอกตา,เบ้าตา
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
socket(n) เบ้า,ร่อง,กระบอกตา,ปลั๊กตัวเมีย,โพรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acetabulumเบ้าหัวกระดูกต้นขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolar abscessฝีเบ้าฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolus๑. ถุงลม๒. เบ้าฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glenoid-เป็นเบ้า, -เป็นหลุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invest๑.ทำเบ้า๒. ฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbit๑. เบ้าตา๒. ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thimbleหินก้นเบ้าวงใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acetabulumเบ้าสะโพก [TU Subject Heading]
Crucibleเบ้าทนไฟ,เผาตะกอน,เบ้าหลอม [การแพทย์]
Dieเบ้า [การแพทย์]
Glenoidเบ้า, [การแพทย์]
Morticeเบ้าของข้อเท้า [การแพทย์]
Orbitเบ้าตา [TU Subject Heading]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Alveolar Boneกระดูกเบ้าฟัน, กระดูกอัลวีโอล่า, กระดูกรอบๆรากฟัน, กระดูกขากรรไกร [การแพทย์]
Ball and Socketข้อตะโพกเป็นแบบหัวกลมและเบ้า [การแพทย์]
Cortical Alveolar Plateกระดูกทึบรอบเบ้าฟัน [การแพทย์]
Graphite แกรไฟต์ แหล่ง - พบในหินแกรนิตที่จังหวัดจันทบุรี และในหินแปรทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเกิดอยู่ในหินชนวนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เคลือบบนผิวหน้าของหินแปร นอกจากนี้ยังพบ ในหินเปกมาไทต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำดินสอดำ ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟได้ดีเพราะจุดหลอมเหลวสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eye socket (n.) เบ้าตา
socket (n.) เบ้าตา
socket (n.) เบ้าปลั๊กตัวเมีย Syn. holder, opening, outlet
mold (n.) เบ้าหล่อ See also: แบบหล่อ, ตัวหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก Syn. cast
crucible (n.) เบ้าหลอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prominent brow points to a male.เบ้าตาที่ยื่นเห็นได้ชัด บ่งชี้ว่าเป็นเพศชาย
Bout. Frankie bout. Damn it!เบ้าท์ แฟรงกี้ เบ้าท์ บ้าเอ๊ย จำให้ได้สิ
A crucible blew up at the yard a couple of years ago.เบ้าหลอมระเบิดขึ้นที่ลาน สองสามปีที่ผ่านมา
They're essential ! Essential girls ! [ Sobbing, Gasping ]นิ้วเล็กๆนี่ใช้ขัดรูเบ้าปลอกกระสุน
Their fingers polish the insides of shell metal casings.ถ้าไม่มีจะทำไงกับเบ้า 45 มิล.
My eyeballs could've been sucked from their sockets!ลูกตาของฉันมันจะหลุดออกมาจากเบ้าตาอยู่แล้วนะ!
Welcome to hell, bitch.ขอต้อนรับลงนรก ไอ้เบ้า
No, stop, stop, stop! You're going to take someone's eye out.เดี๋ยวหยุดก่อน เดี๋ยวได้ทำให้ใครตาหลุดจากเบ้า
Keep your eyes in your head, man.ตานายถลนออกมานอกเบ้าแล้ว เก็บมันซะ, เพื่อน
This light could burn your eyeballs right out of your skulls.แสงนี่อาจทำให้ตาบอดได้ เหมือนหลุดจากเบ้าเลยนะ
Research suggests ocd involves oblems in communication between the frontal of the brain and the orbital cortex.ผลการวิจัยระบุว่าโรคOCD/Nเกี่ยวข้องกับปัญหาการสื่อสารระหว่าง สมองตรงหน้าผาก/Nกับสมองระหว่างเบ้าตา
If ya jam on him, you get your hands on him, use upper body violence, throw their ass to the dirt and make the tackle!ถ้าจะสกัดก็ต้องใช้มือ กำลังของร่างกายส่วนบน เอาให้มันก้นจ้ำเบ้าและชนมันเลย
And Floyd hits this big slice into the clubhouse, and the ball hits old man Patterson right between the eyes.ฟลอยหวดลูกกอล์ฟเข้าไปในคลับเฮาส์ แล้วลูกกอล์ฟก็ซัดเข้าเบ้าตาของตาแก่ปีเตอร์สัน
That kid popped you pretty good, huh?หมอนั่นต่อยนายเต็มเบ้า
Something very quietly.อะไรก็ได้ พูดเบ่าๆ นะ
I like the part where he knocks you on your ass.ฉันชอบตอนที่เค้าน็อคนายซะก้นจ้ำเบ้าเลยนะซิ
You could jam this fork into my eye socket right now and I wouldn't feel it.นายเอาส้อมนี่จิ้มเข้าเบ้าตาฉันได้เลย โดยที่ฉันจะไม่รู้สึกอะไร
Apparently, the bullet lodged behind the eye.เห็นได้ชัดว่า กระสุนปืนมันทะลุด้านหลังเบ้าตา
The look on Skyler's face, she's sitting there, tears in her eyes thanking me for saving your life.สีหน้าของสกายเลอร์... ตอนที่เธอนั่ง น้ำตาเธอคลอเบ้าตา
Also, thheads of eacfemur were discated from the acetabula.รวมถึงกระดูกข้อต่อที่หลุดจากเบ้า
I think those are reflective lenses that have fused to the supra-orbital margin.แบบสะท้อนแสง ที่ถูกเชื่อมละลาย ไปกับเบ้าขอบตา
You can do to eyes and sockets.กับการกระทำกับลูกนัยน์ตา และเบ้าตา
The eyeball is held in the socketลูกนัยน์ตาถูกยึดไว้กับเบ้าตา
These are pictures of john o'heron's eye sockets.นี่คือรูปเบ้าตา ของจอห์น โอแฮนรอน
He managed to avoid cutting the socketsเขาทำเพื่อเลี่ยง การตัดถูกเบ้าตา
Is no longer seated in the glenoid socket,ไม่อยู่ในเบ้าล่ะก็ ผมคิดว่าจำเป็น
"And I, of ladies most deject and wretched... "กระจกแห่งแฟชั่นและเบ้าหลอม
If we hadn't spent the entire day... on the fucking bunny hill... watching you fall on your ass... we would have done some runs and we could have gone home.ถ้าเราไม่เสียเวลาทั้งวัน... บนเขาเฮงซวยนั่น... มองตูดเธอจ้ำเบ้า...
They'll go round-eyed when the first American plane lands on their airfield!ให้พวกมันตาถลนออกมานอกเบ้า.. ตอนที่มันเห็นเครื่องบินของสหรัฐ.. ลงจอดบนสนามบินของมันเอง!
Ms.Wick,take molds of the clavicle for a possible weapon and swab the blue pigment for Hodgins.คุณวิค ทำเบ้าหล่อกระดูกไหปลาร้า เพื่อหาอาวุธที่เป็นไปได้ และเก็บตัวอย่างเม็ดสีฟ้านี่ไว้ให้ฮอดจินส์
Because of you,ฉันต้องก้นจ้ำเบ้า เพราะเธอนั่นแหละ
Dad didn't even show up till fourth period, and his eyes were all red like he'd been crying or something.พ่อไม่เคยแม้แต่จะมีโอกาศ ได้อ้าปากพูดด้วยซ้ำ และดวงตาของพ่อแดง ร้องไห้น้ำตาคลอเบ้า
My mom used to have these plastic molds, and you'd pour fruit juice into them and then stick them in the freezer.โอ้ว แม่ฉันเคยใช้เบ้าพลาสติกพวกนี้ แล้วคุณก็ต้องเทน้ำผลไม้ใส่ลงไป แล้วก็ทำให้มันแข็งตัว โดยนำไปแช่แข็ง
I'd rather poke my eyes out.ฉันแทบตาจะทะหล่นออกมานอกเบ้าแหน่ะ
We're silicone dolls with foam bodies over ball-and-socket armatures.พวกเราเป็นหุ่นซิลิโคนที่มีร่างกายเป็นโฟม ซึ่งมีโครงสร้างเป็นข้อต่อแบบเบ้า
His eye was dangling out of the damn socket!ก็ตาเขามันห้อยออกมา จากเบ้านี่
He created the molds around these pieces in Egypt.เขาเป็นคนทำเบ้าหล่อของพวกนี้ ที่อียิปต์
You can see the hieroglyphics indented in the mold.คุณจะเห็นอักษรเฮียโรกลิฟฟิก มันเว้าเข้าไปในเบ้า
Actually, the rotator cuff has an amazing range of mobility.ที่จริงแล้วเบ้าแขน เคลื่อนไหว ได้อย่้างน่าทึ่ง
What about the orbital bones?แล้วกระดูกเบ้าตาล่ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบา
Back to top