ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crucible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crucible*, -crucible-

crucible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crucible (n.) การทดสอบที่ทรหด
crucible (n.) เบ้าหลอม
English-Thai: HOPE Dictionary
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crucibleเบ้าทนไฟ,เผาตะกอน,เบ้าหลอม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บล็อก (n.) crucible Syn. เบ้าหลอม, เบ้าหล่อ, แม่พิมพ์
เบ้า (n.) crucible Syn. กรอบ, เบ้าหลอม
เบ้า (n.) crucible Syn. เบ้าหลอม, เบ้าหล่อ, บล็อก, แม่พิมพ์
เบ้าหล่อ (n.) crucible Syn. เบ้าหลอม, บล็อก, แม่พิมพ์
เบ้าหลอม (n.) crucible Syn. กรอบ
เบ้าหลอม (n.) crucible Syn. เบ้าหล่อ, บล็อก, แม่พิมพ์
ซัดยา (v.) spread medicines (in the crucible) See also: refine by using a secret reagant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"that every man must make back to the womb, the dark crucible that hatched him."นั่นคือผู้ชายทุกคนจะต้องทำการกลับคืนสู่ครรภ์มารดา มดลูกอันมืดมิดที่ให้กำเนิดพวกเขา
A crucible blew up at the yard a couple of years ago.เบ้าหลอมระเบิดขึ้นที่ลาน สองสามปีที่ผ่านมา
It was the bond of love, forged in the crucible of The Games that was our greatest prize.สายใยแห่งรัก ที่เกิดขึ้นระหว่างเกม คือสิ่้งล้ำค่าที่สุด
♪ Arrow 2x04 ♪ Crucible Original Air Date on October 30, 2013Arrow 2x04 - Crucible Original Air Date on October 30, 2013
They choose to stay in their crucible because it's easier to embrace the pain when it's all you know anymore.พวกเขาเลือกที่จะอยู่กับวิกฤตนั้น เพราะมันง่ายที่จะซึมซับความเจ็บปวด เมือเจอมันจนครบแล้วก็ไม่ต้องรับรู้อะไรอีก
An unbreakable bond, made stronger by the crucible of combat.วงดนตรีที่oförtörbart ... ... ที่เพิ่มขึ้นผ่านเบ้าหลอมของการต่อสู้
Battle is the great redeemer. The fiery crucible in which the only true heroes are forged.เป็นสิ่งที่ประสบประสาท สถานที่สร้างวีรบุรุษขึ้นมา
The fiery crucible in which... the only true heroes are...เป็นสถานที่ๆ หล่อหลอม-
The fiery crucible in which the only true heroes are forged.หล่อหลอม และสร้างวีรบุรุษ
Battle is the great redeemer. The fiery crucible in which the only true heroes are forged. Yes?เป็นสถานที่ๆหล่อหลอมวีรบุรุษขึ้นมา ว่าไง
IN THE CRUCIBLE, BUT WHAT WAS THAT, LIKE, 11TH GRADE?แต่ตอนนั้นนี่ ใช่เกรด11เองรึเปล่าคะ
I did an unforgettable giles corey In "the crucible" senior year.ผมตีบทไจลส์ ควอลี่ย์ในเดอะครูซิเบิ้ล แตกกระจุยเลยครับสมัยเรียนปีสี่

crucible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, 坩] crucible
坩埚[gān guō, ㄍㄢ ㄍㄨㄛ, 坩埚 / 坩堝] crucible
[guō, ㄍㄨㄛ, 埚 / 堝] crucible

crucible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
坩堝[るつぼ;かんか, rutsubo ; kanka] (n) crucible; (melting) pot

crucible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible FR: creuset [m]

crucible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiegeldeckel {m}crucible lid
Tiegelgussstahl {m}crucible steel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crucible
Back to top