ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทพธิดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทพธิดา*, -เทพธิดา-

เทพธิดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทพธิดา (n.) goddess See also: angel, female deity, demigoddess, dryad, fury, muse Syn. นางฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn)
diana(ไดแอน'นะ) n. เทพธิดาแห่งพระจันทร์
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา,นางฟ้า,ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา,คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
hecate(เฮค'คะที) n. เทพธิดาแห่งโลกมนุษย์. -Hecatean,Hecataean adj.
hekate(เฮค'คะที) n. เทพธิดาแห่งโลกมนุษย์. -Hecatean,Hecataean adj.
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
juno(จู'โน) n. เทพธิดาแห่งสวรรค์
kali(คา'ลี) n. เทพธิดากาลี
minerva(มิเนอ'วะ) n. เทพธิดาแห่งปัญญาและศิลปะ
nine(ไนนฺ) n.,adj. เก้า -Phr. (the Nine เทพธิดาทั้งเก้าแห่ง muse (ดู))
oceanid(โอซี'อะนิด) n. นางเทพธิดาแห่งทะเล pl. Oceanids,Oceanides
ops(ออพซฺ) n. เทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์
pax(แพคซ) n. เทพธิดาแห่งสันติภาพ
psyche(ไซ'คี) n. จิตใจ,วิญญาณ,Psyche เทพธิดางามในเทพนิยายกรีกโบราณที่รักกับกามเทพ (Cupid) vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก., Syn. human soul
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
scylla(ซิล'ละ) n. (เทพนิยายกรีกโบราณ) เทพธิดาทะเลที่แปลงร่างเป็นปีศาจทะเล -Phr. (between Scylla and Charybbdisระหว่างโขดหินกับปีศาจ,หนีเสือปะจระเข้)
sea-maidn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid
sea-maidenn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
undine(อัน'ดีน) n. เทพธิดาน้ำ,ถ้วยล้างตาล้างจมูก
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ,บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,ชี,นักพรตหญิง, Syn. virgin
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
angel (n.) เทพธิดา See also: นางฟ้า, เทวดา Syn. seraph, supernatural being
demigoddess (n.) เทพธิดา Syn. female deity Ops. witch
female deity (n.) เทพธิดา Syn. demigoddess Ops. witch
goddess (n.) เทพธิดา Syn. female deity, demigoddess Ops. witch
supernatural being (n.) เทพธิดา See also: นางฟ้า, เทวดา Syn. seraph
Persephone (n.) เทพธิดาซึ่งใช้ชีวิตครึ่งปีบนโลกและอีกครึ่งปีใต้โลก (นิทานกรีกและโรมัน)
Proserpine (n.) เทพธิดาซึ่งใช้ชีวิตครึ่งปีบนโลกและอีกครึ่งปีใต้โลก (นิทานกรีกและโรมัน) Syn. Persephone
Muse (n.) เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของกวี
Terpsichore (n.) เทพธิดาแห่งการเต้นรำและร้องเพลงประสานเสียง
Vesta (n.) เทพธิดาแห่งเตาไฟ
naiad (n.) เทพธิดาแห่งแม่น้ำหรือทะเลสาปในเทพนิยายกรีก Syn. nymph, sprite
Niobe (n.) เทพธิดาในนิทานกรีก
elfin (adj.) เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ See also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ
vestal (adj.) เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal vergin (n.) หญิงพรหมจารีในพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ See also: (ในเทพนิยายโรมันโบราณ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw the goddess Ammut.ฉันเห็น เทพธิดา Ammut
Gauri, the goddess that nurtures all lands was priced at $50,000.Gauri, เทพธิดา nurtures Iands ทั้งหมดราคา $50,000.
Goddess, loving souls,เทพธิดา จิตวิญญาณของความรัก
The Goddess makes slaves of men.เทพธิดาทำให้ทาสของผู้ชาย
If that was for luck, you're two hours late.เทพธิดานำโชค มาสายไป 2 ชั่วโมงนะ
The oracle is in. How may I assist?เทพธิดาพยากรณ์อยู่ในสาย มีอะไรให้ช่วยค่ะ?
Does she still come?เทพธิดายังมาอยู่รึเปล่า?
The great goddess of renewal!เทพธิดาแห่งการเริ่มต้น
The theater fairy magically sent in Troy's application?เทพธิดาแห่งโรงละครคงส่งใบสมัครของทรอยไป
The Goddess takes no lover.เทพธิดาใช้เวลาคนรักไม่มี
By all the sea nymphets, we're losing power.โดยทั้งหมดทะเล นางเทพธิดา เรา กำลังสูญเสียอำนาจ
She's my beautiful, precious angel.เธอน่ะงดงาม, เป็นเหมือนเทพธิดา...
She was smiling like an angel.เธอยิ้ม... เหมือนเทพธิดา
And since you, my little Judas, have brought them here I can only surmise that the fortuneteller has found herself another shell?และในเมื่อคุณ,ผู้ทรยศที่น่ารักของผมนำมันมาที่นี่ ผมก็ขอเดาว่านังเทพธิดาพยากรณ์นั่นคงมีที่คุ้มหัวใหม่แล้วสิ?
In Europe they say if you stir red tea with a silver spoon on a full moon night a lovely fairy will appear.คนแถบยุโรปพูดว่าถ้าได้ชงชาด้วยช้อนเงิน ใต้แสงจันทร์ จะเห็นเทพธิดาตัวน้อย
If you don't fall for her in 10 minutes, my pretty goddess will take us out to dinner.ถ้าแกไม่ตกหลุมรักเธอ ใน10นาที เทพธิดาของฉันจะพาเราไปทานอาหารเย็น
I saw the next stage in evolution both Charles and I dreamt of finding.และฉันก็คิดว่า "ทำไมชาร์ลจะอยากให้เทพธิดา กลายเป็นคนธรรมดาละ"
You will sit beside the gods and goddesses for all of eternity.คุณจะได้อยู่กับเทพ และเทพธิดาไปจนชั่วนิรันดร ถอยไป!
O gods and goddesses of nature.เหล่าเทพและเทพธิดาแห่งธรรมชาติ
"Let the fairies guide you."ให้เทพธิดานำทางคุณไป
Just like the angels need heaven aboveเหมือนกับเทพธิดาสวรรค์ความต้องการข้างบน
They bound you to human form so the rule of the seas would belong to Man, and not...ขึ้นชื่อว่าเทพธิดา ความงามก็สมควรเป็นเฉกเช่นเจ้า จับข้ามาแล้วพูดซะเพราะพริ้ง
In another age, at this very spot, the First Brethren Court captured the sea goddess and bound her in her bones.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ที่ตรงนี้แหล่ะ ที่ชุมนุมครั้งแรก ได้จับเทพธิดาแห่งท้องทะเล และเอาไปใว้ใส่ในกระดูกและเลือดเนื้อ
She's my muse.เธอเป็นเทพธิดาของฉัน
You're 1-900-angel.คุณเป็น 1900 เทพธิดาพยากร
Eleanor, you look like a goddess.เอลินอร์ คุณดูเหมอืนเทพธิดาเลยล่ะ
Every once in a while, a girl craves her fairy-tale ending.ทุกครั้งที่มีคนอยากจะกระหายขึ้นมาเป็นเทพธิดา - นิทานมันจบแล้วสาวๆ
I'll start calling you the tooth fairy.ผมจะเริ่มเรียกคุณว่าเทพธิดาฟันบิ่นก็แล้วกัน
"Sing to me of the man, Muse The man of twists and turns"เทพธิดา โปรดขับขานแด่ข้า ซึ่งเรื่องของชายผู้ตลบแตลงนั้น
"Sing to me of the Man, Muse"เทพธิดา โปรดขับขานแด่ข้า
My beautiful Lady of the Lake.แม่เทพธิดาสายน้ำของฉัน
Filled with your angelic smile,เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มดังเทพธิดาของเธอ.
SHEP, I'M NOT YOUR GIRL. RIGHT.ใช่สิ เธอ เธอเหมือนกับ\ เทพธิดาของฉันมากกว่า
April Rhodes was a goddess.เอพริล โรดส์ เป็นเทพธิดา
What's up, Pops? Hey. Oh.พี่เคยเป็นเทพธิดาของผม แต่หลังจากนั้น
You look good. You do, too. (laughing)] พี่เคยเป็นเทพธิดาของผม แต่หลังจากนั้น
Has a French fairy touched Chuck with her magic wand?นี่เทพธิดาฝรั่งเศษจับชัคไว้ ด้วยไม้กายสิทธิ์ของหล่อน
Like a baby on the knee of a goddess.เหมือนทารกที่อยู่บนตักเทพธิดา
Will be to the Goddess of Mercy Goddess Guiqiuกับเทพธิดาแห่งความเมตตากุยกุย
Make a sacrifice to the hot-ass gods? How do you get that?ถึงได้ระดับเทพธิดามาครอง นายทำได้ไงวะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทพธิดา
Back to top