ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprite*, -sprite-

sprite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprite (n.) เทพยดา See also: เทวดา, เทพธิดา, ภูต, นางไม้ Syn. elf, fairy
English-Thai: HOPE Dictionary
sprite(สไพรทฺ) n. ผีสาง,เทพดา, Syn. elf,fairy
English-Thai: Nontri Dictionary
sprite(n) นางไม้,เทวดา,ผี,เทพยดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's the salad, and I'm gonna run and get Sprite for everyone.นี่สลัด เดี๋ยวเอาสไปรท์มาให้ทุกคน
You want me to sip Sprite again?พี่กะลังจะบอกว่าให้ฉันกินน้ำแอปเปิ้ลอีกแล้วหรอ
These sprites aren't helping us.สไปรท์เหล่านี้ยังไม่เปิดเว็บไซต์นั้นมีเสื้อช่วยให้เรา
Warlord beats troll, troll beats elf, elf beats water sprite, and basically everything beats enchanted bunny.ขุนศึก ชนะ โทรว์ โทรว์ ชนะ เอลฟ์ เอลฟ์ ชนะ เทพน้ำ และ ธรรมดาทุกอย่างชนะ กระต่ายผู้ลุ่มหลง
Oh, I... I'm sorry, Galileo drank diet sprite.โอเค ฉันขอโทษ กาลิเลโอดื่มไดเอทสไปร์ท
Also, she thinks you're a spritely, green mythological creature, but I know you're a potato-eating poser, but since Brittany likes having a pet Irish,และเธอก็คิดว่านายเป็นพวกเทพธิดา สัตว์สีเขียวในตำนานอะไรพวกนั้น แต่ฉันรู้ ว่านายต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการกินมันฝรั่ง
How about you lead us to this spritely smorgasbord?ทำไมนายไม่พาเราไปหา แฟรี่บุฟเฟ่ล่ะ
The one who touches the Staff of Righteousness shall take up the noble cause, accept the sacred mantle of Ruler of Forest Nymphs and Wood Sprites, and fight for truth and justice throughout the land to the end of their natural days.ผู้ที่แตะต้อง คทาแห่งความเที่ยงธรรม ต้องรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ น้อมรับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งป่านิมฟ์
Not least this faithless woodland ... sprite.ไม่มีอะไรมากไปกว่าความปรารถนา ดีสำหรับประชาชนของเรา

sprite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎng, ㄨㄤˇ, 魍] elf; sprite
雪碧[xuě bì, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄧˋ, 雪碧] Sprite
魍魉[wǎng liǎng, ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ, 魍魉 / 魍魎] sprites and goblins; monsters and demons
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 魉 / 魎] sprite; fairy

sprite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプライト[, supuraito] (n) {comp} sprite
妖精[ようせい, yousei] (n) fairy; sprite; elf; (P)
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P)

sprite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นางไม้[n.] (nāng-māi) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy ; wood sprite FR: nymphe de la forêt [f] ; fée des arbres [f]
พราย[n.] (phrāi) EN: ghost ; spirit ; sprite ; elf ; water spirit FR: esprit [m] ; lutin [m] ; génie [m] ; elfe [m] ; naïade [m] ; nymphe [f]
สไปรท์[TM] (Saprai ) EN: Sprite FR: Sprite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprite
Back to top