ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เตร็ดเตร่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เตร็ดเตร่*, -เตร็ดเตร่-

เตร็ดเตร่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตร็ดเตร่ (v.) stroll See also: hang around, wander, roam
เตร็ดเตร่ (adv.) wanderingly
English-Thai: HOPE Dictionary
tour(ทัวร์) vi.,vt.,n. (การ) ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ดูงาน,เตร็ดเตร่,ตระเวน., See also: tourer n., Syn. visit
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling
English-Thai: Nontri Dictionary
tour(n) การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,การเตร็ดเตร่,การตระเวน
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loiterเตร็ดเตร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hang around (vi.) เตร็ดเตร่ See also: เดินไปเดินมา, ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ Syn. loiter
linger about (phrv.) เตร็ดเตร่อยู่ See also: ยังวนเวียนอยู่, ยังอ้อยอิ่งอยู่, ยังโอ้เอ้อยู่ Syn. linger on
linger around (phrv.) เตร็ดเตร่อยู่ See also: ยังวนเวียนอยู่, ยังอ้อยอิ่งอยู่, ยังโอ้เอ้อยู่ Syn. linger on
linger on (phrv.) เตร็ดเตร่อยู่ See also: ยังวนเวียนอยู่, ยังอ้อยอิ่งอยู่, ยังโอ้เอ้อยู่ Syn. linger about
gad (n.) การเที่ยวเตร็ดเตร่ไปวันๆ Syn. wander
gad (vi.) เที่ยวเตร็ดเตร่ See also: พเนจร, ร่อนเร่ไปทั่ว Syn. rove, wander
go astray (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ไป See also: ท่องเที่ยวไป, เดินไปอย่างไม่มีจุดหมาย Syn. lead astray
loiter about (phrv.) ยืนเตร็ดเตร่ See also: เอ้อระเหย Syn. loiter around
loiter around (phrv.) ยืนเตร็ดเตร่ See also: เอ้อระเหย Syn. loiter about
loiter in (phrv.) ยืนเตร็ดเตร่อยู่ See also: ยืนเอ้อระเหย, ยืนอ้อยอิ่ง
wander about (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ See also: เดินเที่ยวไปทั่ว Syn. wander around
wander around (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ See also: เดินเที่ยวไปทั่ว Syn. wander about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What you doing, wandering around by yourself?นายกำลังทำอะไร, เตร็ดเตร่ ไปรอบๆเหรอ?
Hanging around with billionaire playboys like some kind of gold digger?เตร็ดเตร่กับพวกเพลย์บอยรวยๆ เหมือนกับพวกแมงดา
Hangs around that pub; men pay him for a go.เตร็ดเตร่อยู่แถวผับ ผู้ชายจ่ายเพื่อให้มีอะไรด้วย
I wonder what the males are doing, loitering so close to her?ผมสงสัยว่าผู้ชายกำลังทำอะไร เตร็ดเตร่อยู่ใกล้ๆเธอ?
Then tell me where else we should hang out, asshole!งั้นบอกสิว่า เราควรจะไปเตร็ดเตร่อยู่แถวไหน อ้บ้า!
Around the harbor. Around the harbor. Circle Line tour.รอบๆท่าเรือ รอบๆท่าเรือ วนเวียนเตร็ดเตร่
Now, look here. Dementors don't just wander into a muggle suburban.ผู้คุมวิญญาณไม่เตร็ดเตร่บริเวณที่เต็มไปด้วยมักเกิ้ล
Maybe she likes the open road.ฉันใช้เวลาไปกับ การเตร็ดเตร่ไปรอบๆบ้านผู้คน
Yeah, well, we're stalling out here.เอาละ พวกเรายังเตร็ดเตร่ไม่คืบหน้าเลยนะ
Following the discovery of Separatist droids wandering the grassy wasteland,เมื่อค้นพบว่าพวกดรอยด์ของฝ่ายแบ่งแยก เตร็ดเตร่อยู่บนทุ่งหญ้าอันรกร้าง
Apparently, the Upper East Side feels the same about you.ชัค แบส ที่อิตาลี " ฉันหวังว่าเขาคงจะเตร็ดเตร่ไปทั่วจนเขาโดนจับกักตัวไปเลย
I will not have you running around with other women.ฉันจะไม่ยอมให้คุณเตร็ดเตร่ไปกับผู้หญิงอื่นแน่
Must be hanging out with the wrong kind of people.คุณต้องเดินเตร็ดเตร่ อยู่กับคนผิดแน่ๆ เลย
Apparently, Mr. Gordon thought he was the actor Sydney Greenstreet and walked around quoting Casablanca.อย่างเห็นได้ชัด คุณกอร์ดอนคิดว่า เขาเป็นนักแสดง ซิดนีย์ กรีนสตรีท และเที่ยวเดินเตร็ดเตร่ พูดคำว่าคาซาบรังก้า
There's no possibility you'd have seen them wandering in the village!พวกเราจะรู้ถ้าความดันเลือดเขาปลี่ยน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเจอพวกเขาเดินเตร็ดเตร่อยู่ในหมู่บ้าน
I really like hanging out with you, so...ฉันชอบออกไปเตร็ดเตร่ กับนาย และให้ฉันสอนเรขาคณิตนายด้วย
That means you're walking around at night.นั่นหมายถึงคุณเตร็ดเตร่อยู่ตอนกลางคืนไงล่ะ
Yeah. Wandering around outside.ใช่ ชอบออกไปเตร็ดเตร่ข้างนอกน่ะ
Why's there some weirdo wandering about in the middle of the day?ทำไมถึงมีคนแปลกๆ มาเดินเตร็ดเตร่อยู่แถวนี้นะ?
When your child is a lone scavenger in the nuclear wasteland, clean water will be worth its weight in gold.ยามใดที่ลูกคุณต้องเตร็ดเตร่คนเดียว ณ ใจกลางแดนรกร้าง น้ำสะอาดนี่จะมีค่าเท่ากับทองคำเลยทีเดียว
Guilty or not, he's better with the police than wandering around on his own.จะมีความผิดหรือไม่ ก็คงจะดีกว่าหากเขาอยู่กับตำรวจ แทนที่จะเดินเตร็ดเตร่ไปทั่วเมือง
I float around the city bombarded by the smells of guinea pigs like you who've been swayed to toxify themselves for corporate whoremongers, desensitizing your bodies to the odor, the filth, the retching stench of chemical consumption.ฉันต้องตะลอนไปในเมือง ถูกรมด้วยกลิ่น ของหมูสกปรกอย่างแก ที่เตร็ดเตร่ไปทั่วเพื่อรับพิษเข้าตัว ให้เข้ากับพวกเสื่อม
That's true, brick, and you wander off at the mall and scare mom half to death!ใช่ บริค เธอเตร็ดเตร่ในห้าง และทำให้แม่แทบหัวใจวาย
Found him wandering around the wrong side of the perimeter.เห็นเขาเตร็ดเตร่ อยู่ผิดที่ผิดทาง
This place is everything to me, working here, hanging outที่นี่เป็นทุกสิ่งของชั้นเลยนะ ทำงานที่นี่ เตร็ดเตร่
♪ We could just go home right now ♪ ♪ Or maybe we could stick around ♪ ♪ For just one more drink ♪ ♪ Oh, yeah ♪#เราอาจจะตรงกลับบ้านเลยก็ได้# #หรืออาจจะเตร็ดเตร่อยู่ข้างนอก# #เพื่อดื่มอีกสักแก้ว#
You shouldn't be sneaking around.คุณไม่ควรมาเตร็ดเตร่แถวนี้
He had wandered away from his mama and papa bear and got lost.เขาเดินเตร็ดเตร่ไปไกลจากพ่อแม่จนหลงทาง
I guess that's why she always hung around the library.ฉันเดาว่าเป็นสาเหตุ ที่เธอมักจะเตร็ดเตร่ที่ห้องสมุด
Well, at first I thought he came here to shoot up the place.ตอนแรกผมคิดว่าเขาแค่มา เตร่ดเตร่เฉยๆ
Walking into the desert with no back up and no way to get yourself back.เดินเตร็ดเตร่ในทะเลทรายทั้งที่ไม่มีเสบียง และไม่คิดหันหลังกลับ
You don't want to be alone out here, girl.ขืนเตร็ดเตร่ตัวคนเดียวนะ นังหนู
So, you withdraw from your relationship with your husband, the man who strolled along the quays of Livorno, Italy, and called you Bella.งั้น คุณถอนใจเเล้วสิ ถอนใจจากความสัมพันธ์ของคุณ กับสามีคุณ คนที่เดินเตร็ดเตร่ไปเรื่อยตามท่าเรือลิวอร์โน่,อิตาลี
It's depressing that you hang around school, but you're just hot enough to pull it off.มันดูน่าหดหู่ \ ที่นายเที่ยวเตร็ดเตร่ไปมารอบโรงเรียน แต่นายก็ร้อนแรงพอ จนพอจะลืมเรื่องพวกนั้นไปได้
I find you wandering the roads at night, half out of your mind, seeing your dead parents, blabbing your business to a stranger.ฉันเจอแกเตร็ดเตร่ บนถนนในยามค่ำคืน สติขาดกระเจิง เห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้ว ปากพล่อยเล่าเรื่องของแก ให้คนแปลกหน้าฟัง
You realize I'm not just some wandering child in a supermarket, right?เธอก็รู้ว่าฉันไม่ใช่ เด็กที่เดินเตร็ดเตร่ ในซุปเปอร์มาเก็ต?
Still like sticking around when everyone is going home?ยังชอบเดินเตร็ดเตร่ ตอนที่ทุกคนกลับบ้านกันหมดอยู่เหรอ
Got you walking around here like a dead man who just lost himself a piece of tail.ทำให้นายเดินเตร็ดเตร่ เหมือนคนไร้วิญญาณ หลงทางไร้จุดหมาย
That's why I said that thing about you being the target, so, you know..., we could hang out... a while longer.ฉันถึงพูดว่าเรื่องเกี่ยวกับเธอ เป็นเป้าหมาย เราจะเตร็ดเตร่ให้นานขึ้นสักพักเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เตร็ดเตร่
Back to top